Kırsal Miras ve Kent İlişkisi YAPEX Restorasyon Fuarı’nda!

Koruma sektörü ve yerel yönetimlerin buluşma noktası olan YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı, bu yıl kapılarını İstanbul’da açıyor. ÇEKÜL Vakfı işbirliği ve Tarihi Kentler Birliği desteğiyle Akdeniz Tanıtım tarafından düzenlenen fuar, 22-24 Eylül tarihlerinde Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde ziyaret edilebilecek.


YAPEX Restorasyon Kültür Mirası ve Koruma Fuarı
“Kırsal Miras ve Kent İlişkisi”
Tarih:
22-24 Eylül 2021
Yer: Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi, Yenikapı , İstanbul
Katılım: Ücretsiz, davetiye ile


YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı bu yıl, “Kırsal Miras ve Kent İlişkisi” temasıyla gerçekleşecek. Koruma sektörü ve yerel yönetimleri 11’inci kez biraraya getirecek. ÇEKÜL Vakfı’nın (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı) 30 yılı aşkın bilgi ve tecrübesini yansıtarak her yıl farklı bir koruma başlığını gündeme taşıyan fuar bu yıl, kır ve kent arasındaki dengelere, doğal-kültürel miras ve insan ilişkisine dikkat çekmeyi hedefliyor.

Akademisyenler ve Yerel Yönetim Temsilcileri “Kırsalı Birlikte Korumak” Panelinde Biraraya Gelecek

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 22-24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek YAPEX Fuarı, pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bu etkinliklerin en önemlilerinden biri ise akademisyen ve yerel yönetim temsilcilerini biraya getirecek olan “Kırsalı Birlikte Korumak: Afetler Sonrası Bilgi ve Deneyim Paylaşımı” başlıklı panel.

ÇEKÜL Vakfı’nın düzenlediği panelde, son yaşadığımız doğal afetlerin ardından,  kırsal miras ve kent ilişkisinin hassas dengesine dikkat çekilecek. Panelin, farkındalığı yükseltecek konu ve konuklarıyla önemli ve acil bir ihtiyaca cevap vermesi hedefleniyor. ÇEKÜL Vakfı gönüllü uzmanlarından, mimar Alp Arısoy ve ÇEKÜL Vakfı Anadolu Araştırmaları Koordinatörü, şehir plancısı Ahmet Onur Altun’un moderasyonunda düzenlenecek olan panel 2 bölümden oluşacak. Akademik değerlendirmelerin yapılacağı ilk bölümde Prof. Dr. Ünal Akkemik, Prof. Dr. Nesibe Köse ve Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu doğal afetler, insan etkisi ve sosyo-ekonomik sonuçları üzerine konuşacak. Yerel yönetimlerin afet öncesi, sırası ve sonrasında yaşadıkları ise ikinci bölümde tartışmaya açılacak. Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Hakime Yılmaz, Sarıyer Belediye Başkanı ve TKB Encümen Üyesi Şükrü Genç ile Ormana Active’den Tolga Özgüven, afetlerin yerele etkileri üzerine konuşacak.

Tarihi Kentler Birliği İstanbul Buluşması ve Koruma Özendirme Yarışması Ödül Töreni Fuar Kapsamında Yapılacak

Tarihi Kentler Birliği İstanbul Buluşması’na da ev sahipliği yapacak olan fuar, yoğun bir gündemle, kişi ve kurumları biraraya getirecek. Geleneksel olarak YAPEX Fuarı ile eşzamanlı düzenlenen TKB Koruma Özendirme Yarışması Ödül Töreni ve Sergisi, bu yıl da fuar kapsamında gerçekleştirilecek.

Ekolojik Gelecek Buluşması 

Fuar süresince “Ekolojik Gelecek” ana başlığı altında çeşitli söyleşiler, buluşmalar ve etkinlikler düzenlenecek. Yerelde faaliyet gösteren ve giderek yaygınlık kazanan ekolojik oluşumlar, bir süredir belediyelerin de katılımı ve desteğiyle görünürlüklerini artırırken, son dönemde belediyelerin vizyonu da ekolojik yaklaşımları öncelikli olarak dikkate alan bir bakış zenginliği kazandı. Tıbbi Aromatik Bitki Bahçeleri, Ekolojik Çiftlikler ve Gıda Ağları – Kooperatif yapılanmaları, örnekleri ile konuşulacak; YAPEX, bu yaklaşımın sivil ve kamusal örneklerini buluşturacak. Tohum sınıflandırma ve saklama, drog hazırlanışı, tıbbi çayların hazırlanışı, maserat hazırlanışı, balkon bahçeciliği, baharat bitkileri, ilkyardım bitkileri, arıtıcı bitkilerle ilgili çok sayıda konu başlığında eğitimse, fuar süresince uzmanlarından alınabilecek.

Dyonisos’tan Apollon’a Müzikal Yolculuk

Anadolu’da doğan müzik, bu coğrafya kültürlerinin, halklarının, medeniyetlerinin ortak titreşimi. Anadolu barındırdığı tüm bu yapıları geçmişten gelen tüm sesleriyle yaşayan bir toprak parçası. Bu topraklar insanlığın ilk ezgilerinin doğduğu Sır’lı topraklar. Sümerlerden Babillilere, Hititlerden Bizans’a, Truva’ya kadar birbirinden farklı bir çok medeniyetin sesini verdiği topraklar. Bu topraklarda yaşamış tüm halkların şarkıları ortak bir tarihin, ortak bir kültürün mirası ve bu halkların ortak sesi ve titreşimi.

Yunan mitolojisine göre Tanrı Zeus’un kızları sayılan dokuz peri kızına “Mousa” (Muse-melek) adı verilmiştir. Eski Yunanlılar bu peri kızlarının tüm dünyanın güzelliklerini ve ahengini düzenlemekle görevli olduklarına inanırlardı. O yüzden bugün hemen hemen her dilde kullanıla gelmiş olan müzik kelimesi bu peri kızlarından dolayı “Müz” kökünden geldiği kabul edilmektedir:

Azra Erhat şöyle diyor:

…Dokuz eş yürekli kızdır bunlar Ezgiler söylemektir bütün işleri… Musa’lar, dokuz tanrısal kızı ulu Zeus’un: Klio, Euterpe, Thalia, Melpomene, Terpsikhore, Erato, Polhymnia, Urania Ve hepsinin başı sayılan Kalliope… İşte budur Musa’ların insanlara verdiği, Musa’lardan ve okçu Apollon’dan gelir Yeryüzündeki ozanlar ve çalgıcılar…

Ychorus Müzik Topluluğu bu toprakların tınılarını mitolojik bir anlatım içinde Restorasyon Fuarı salonlarında sunacaklar. Nefesli çalgılarda Nurevşan Kırçiçek, Lirde Haluk Polat, Vurmalı çalgılarda Gizem Ekiz ve Güneş Yüzak bu topraklarda doğan müzikal modların üzerine doğaçlamalarla kendilerini anlatıyorlar.

Kırsal Mirasın Koruma Örnekleri Stantlara Yansıyacak

Yerel yönetimlerin birikimlerinin ve projelerinin paylaşıldığı gelenekselleşmiş YAPEX Fuarı, Tarihi Kentler Birliğine üye belediyeler için fikir ve deneyim alışverişine olanak sağlayan büyük ölçekli bir platform. Fuar, her yıl değişen temasıyla hem önceki yılın deneyiminin hem de yakın geleceğe ışık tutan yaklaşımların ele alındığı canlı bir buluşma alanı. Bu alan, değişen temalarla fikir ve işbirliklerinin olgunlaşmasına da aracılık ediyor. TKB üyesi belediler, bu yıl stantlarında kırsal miras temasını işleyerek, korumada iyi örnekleri ziyaretçilerle paylaşacak.

Yerel yönetimlerin, sivil ve özel girişimlerin restorasyondan turizme, kültür rotasından yeni nesil imece yöntemlerine yaklaşımları ve uygulama örneklerini ziyaretçilerle buluşturacak olan fuar, heyecanla bekleniyor.

ypxrst_at_kapak_detayPROGRAM

22 Eylül 2021, Çarşamba
10:00 Fuarın Ziyarete Açılışı
11:30 Dyonisos’tan Apollon’a Müzikal Yolculuk – Ychorus Müzik Topluluğu
12:00 TKB Koruma Özendirme Yarışması Sergisi ve Restorasyon Fuarı Açılışı
15:00-16:00  Geleneksel Kağıt Restorasyonu – Hatice Karagöz

23 Eylül 2021, Perşembe
Tarihi Kentler Birliği  İstanbul Buluşması
11:00-11:30  TKB Meclis Olağan 2. Toplantısı
13:00-14:00 
TKB Koruma Özendirme Yarışması Ödül Töreni
15:00-16:00  Geleneksel Cilt Restorasyonu – Gürcan Mavili

24 Eylül 2021, Cuma
PANEL: Kırsalı Birlikte Korumak: Afetler Sonrası Bilgi ve Deneyim Paylaşımı
Moderatörler: Ahmet Onur Altun, Alp Arısoy (ÇEKÜL Vakfı)

11:00-12:00 Akademik Değerlendirmeler
* Prof. Dr. Ünal Akkemik: Akdeniz Havzası Orman Yapısı ve Özellikleri; Yangınlarla İlişkileri
* Prof. Dr. Nesibe Köse: 600 Yıllık Pencereden Yangın-İnsan-İklim İlişkisi
* Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu: Akdeniz Havzasında Orman Yangınlarının Büyümesinde Sosyo –  Ekonomik Dönüşümlerin Rolü

12:00-12:15 Ara

12:15 – 13:30 Yerelde Etkiler
*  Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu
*  Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Hakime Yılmaz
* Sarıyer Belediye Başkanı ve TKB Encümen Üyesi Şükrü Genç

15:00-16:00
Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi Restorasyonu ( Eyüp Sultan + Hırka-i Şerif) Hakan Üç

 

TEMATİK ETKİNLİKLER

22 Eylül 2021, Çarşamba
11:00-11:30
Drog Hazırlanışı ve Kullanımı (Uzm. Biyolog Tuğçe Ağba Sevencan)
13:00-13:30 Tıbbi Çayların Hazırlanışı ve Kullanımı (Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Şirin Yalvaç)
* 14:00 -14:40 Kent ve Kırsal Arasında Köprü Olmak ( Nardane Kuşçu – NARKÖY Kurucusu )
15:00-15:30 Balkon Bahçeciliği (Ziraat Yük. Mühendisi Merve Zengin Tınmaz)
17:00-17:30 Maserat Hazırlanışı ve Kullanımı (Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Şirin Yalvaç)

23 Eylül 2021, Perşembe
11:00-11:30 Tohumluk Sınıflandırması ve seçimi (Ziraat Yük. Mühendisi Merve Zengin Tınmaz )
13:00-13:30 Tohum saklama (Bahçe Ziraati Teknikeri Mehmet Ali Altıokka)
14:00-14:40 Kerpiç Kültür Mirası (Prof. Dr. Bilge Işık )
15:00-15:30 Tohum Örnekleri (Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi)
17:00-17:30 Yerel Tohumlar (Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi)

24 Eylül 2021, Cuma
11:00-11:30
Baharat Bitkileri (Bahçe Ziraati Teknikeri Mehmet Ali Altıokka)
13:00-13:30 Uçucu Yağ Bitkileri (Ziraat Yük. Mühendisi Merve Zengin Tınmaz)
15:00-15:30 İlkyardım Bitkileri (Uzm. Biyolog Tuğçe Ağba Sevencan)
17:00-17:30 Arıtıcı Bitkiler (Uzm. Biyolog Tuğçe Ağba Sevencan)


Detaylı etkinlik programı için: http://www.yapex.com/yapex-etkinlikleri-1
Fuar 22-24 Eylül 2021 tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar alanına e-davetiye ile giriş kabul edilecektir.
E-davetiye kayıt için: http://www.yapex.com/register.php