(Toplumsal Tarih)’in 332. Sayısı Çıktı!

Toplumsal Tarih’in 332. sayısı çıktı! “Astroloji ve Müneccimler” teması ile yayımlanan derginin bu sayısı Bizans, İslam ve Osmanlı dünyasında astroloji ve müneccimleri odağına alıyor. Editörlüğünü A. Tunç Şen’in yaptığı dosya, Avrupa dışı dünyadaki astrolojik bilgi üretimi ve pratiğine dair beş makale içeriyor.

Toplumsal Tarih, 332. Sayı, Ön Kapak

Yayının bu sayısında şu konu başlıkları ve yazarlar yer alıyor:

  • Margaret Gaida, 9. ve 10. asır İslam dünyasında üretilmiş astrolojiye giriş (medhal) türü eserler ile detaylı astronomik tablolar içeren zîç literatürüne bakarak astroloji pratiği için gerekli temel bilgilerin ne olduğuna ve bu bilgilerin hangi eserlerde dolaştığına odaklanıyor. Antoine Borrut, literatürde neredeyse hiç ele alınmamış astrolojik tarihlerin İslam tarihi yazımındaki önemine ışık tutuyor.
  • Dosyanın Bizans dünyasını mercek altına alan üçüncü makalesinde alanın duayenlerinden Maria Mavroudi, 9. ve 11. yüzyıllar arasında Bizans dünyasında Arapçadan Yunancaya yapılan tercümelerde astroloji ve astronominin nerede durduğunu inceliyor. Eva Orthmann, Babür İmparatorluğu’nda astrolojinin yeri, müneccimlerin istihdamı ve astrolojik-kozmolojik öğretilerin siyasi ve dini amaçlar doğrultusundaki kullanımı hakkında görsel malzemeyle de zenginleştirilmiş önemli ayrıntılar sunuyor. Dosyanın son makalesinde ise seçkinin editörü A. Tunç Şen, müneccimliğin kavramsal tarihiyle birlikte Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşayıp kıymet görememiş bir müneccim olan Riyâzî Ali‘nin hikayesi üzerinden bize klasik dönem sonrası İslam dünyasındaki, özellikle de Osmanlı bünyesindeki müneccimleri, uzmanlık sahalarını ve içinde bulundukları sosyo-ekonomik ve kültürel muhitleri anlatıyor.
  • Oğuz Tekin ise makalesinde Roma’nın tarihinin yazılı eserlerin yanı sıra sikkeler üstünden de okunabileceğini, sikkelerin aynı zamanda bir haber alma ya da siyaseten olup biteni anlama aracı olduğunu gösteriyor.
  • Aytek Soner Alpan, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi’nde Girit’ten gelen cüzzamlı Müslüman nüfusun serencamını aktarıyor. Murat Özyüksel, Alman Birliği’nin kuruluşunun 150. senesinde kuruluşun toplumsal dinamiklerini farklı veçheleriyle inceliyor.
  • Emine Önel Kurt ve Zerrin İren Boynudelik “Resimdeki Tatlar” yazı dizisinin bu bölümünde Avrupa resim sanatında balık imgesinin yer aldığı örnekleri değerlendiriyor.

Toplumsal Tarih’e e-dergi olarak da Google Play ve Kobo platformları üzerinden ulaşabilirsiniz. Derginin yeni sayısı hakkında daha ayrıntılı bilgi için bağlantıya tıklayabilirsiniz.