(GF Hakan Plastik): “Amacımız Daha Sürdürülebilir Bir Dünya”

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin bir katılımcısı olan GF Boru Sistemleri, bu konuda sürdürdüğü çalışmalarla küresel çabaya destek veriyor.

GF Boru Sistemleri, Birleşmiş Milletler’in 17 Küresel İlkesinden Sağlık ve Kaliteli Yaşam, Temiz Su ve Sanitasyon, Sanayi, Yenilik ve Altyapı, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, Sorumlu Tüketim ve Üretim, İklim Eylemi olmak üzere altı amaç çerçevesinde çalışmalarına yön veriyor. GF’in tüm dünya genelinde uyguladığı politikaları bünyesine entegre eden GF Hakan Plastik, Türkiye’de sürdürdüğü şirket içi iş modelleri, ürün geliştirme ve üretim süreçlerini aynı kararlılıkla sürdürüyor.

Sorumlu Tüketim ve Üretim, Temiz Su ve Sanitasyon, İklim Eylemi, GF Boru Sistemlerinin merkezinde bulunuyor. Bu konuda sürdürülen çalışmalarla Hycleen System, eski ve iyi bilinen bir hastalık olan Lejyonella’nın önüne geçilmek üzere geliştirildi. Ülkemizde de hala rastlanan Lejyonella, farklı ülkelerde de varlığını sürdürüyor. Örneğin ABD’de yılda 60 ila 70.000 enfeksiyon olduğu tahmin ediliyor. Hycleen System, temelde suyun her zaman sirküle olmasını ve belli bir sıcaklığın altını düşmemesini sağlıyor. Böylece boruları temiz ve güvenli hale getirerek lejyonella bakterileri tarafından istila edilmesinin önüne geçiyor.

Dünyanın her yerinde her yıl yaklaşık 14.5 milyar dolarlık içme suyu kaybediliyor. Sızıntı ve kaçakların neden olduğu bu kayıpların önüne geçilmesi için geliştirilen modern boru sistemleri ve kaçakları tespit edilmesini sağlayan çözümleri ile GF, bu sorunların önüne geçilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca kurduğu Temiz Su Vakfı ile bugüne kadar suyun kaynağından çıkarılması, taşınması, dağıtılması, depolanması ve yeniden yapılandırma alanlarında yaklaşık 145 proje aracılığıyla dünya çapında yaklaşık 300.000 kişiye temiz içme suyuna daha iyi erişim imkanı sağlamış bulunuyor.

BM hedeflerinde şehirlerin çok daha sürdürülebilir bir şekilde inşaa edilmesi bulunuyor. 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara yaklaşacağı hesaplanıyor. Bu zamana kadar dünya nüfusunun 2/3’ü şehirlerde yaşıyor olacak. Şehirleşme arttıkça karbon emisyon miktarının bu artışı ikiye katlayacağı biliniyor. Bunun nedeni çok daha fazla enerji tüketen binalar inşaa edilmesi ve enerjinin büyük bir kısmının bu binaların soğutulmasında kullanıyor olmasıdır. GFPS, sunduğu ürünler ve çözümleri enerji açısından daha verimli hale getirme eğilimiyle hareket ediyor.

Örneğin Cool Fit boru sistemi. Üç katlı bir binada benzer bir bakır sistemle karşılaştırıldığında üretim için 5 ton karbon emisyonu kullanılıyor. Cool Fit, bu oranın düşük seviyelerde tutulmasına katkıda bulunuyor. Benzer şekilde önümüzdeki yıllarda dijital pazarın büyümesi ile orantılı olarak artacak olan veri merkezlerinin inşaatı ve bunların operasyonları üzerindeki baskı nedeniyle soğutmaya yönelik büyük enerji kullanımları söz konusu olacak. Cool Fit boru sistemi aracılığıyla, enerji sistemden aktarılırken verimliliğin artırılması, düşük, neredeyse sıfır bakım gerekliliği ile birlikte güvenilir bir sistem kurulması sağlanabilir.

Bir diğer Sorumlu Üretim ve Tüketim örneği Türkiye’de geliştirilen GF Silenta Extreme. Ürünün karbon ayak izi, ham madde tedariği, boru ve ek parçaların üretimi ve ürünlerin teslimata hazır haline gelmesine kadar geçen döngü göz önünde bulundurularak değerlendiriliyor. 110 mm çaplı 1 kg kütleli bir Silenta Extreme ürününün üretimi esnasında ortaya çıkan Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) değeri 2,88 kg CO2 eq.; Ozon Tüketme Potansiyeli (ODP) değeri 1,62 E-07 kg CFC 11 eq., Asitlendirme Potansiyeli (AP) değeri 1,13 E-02 kg SO2 eq. Ötrofikasyon Potansiyeli (EP) değeri 1,31 E-03 kg PO4 3- eq. olarak hesaplanıyor. Çevreye olan olası olumsuz etkinin minimize edilmesi için prosesler sürekli olarak optimize ediliyor.

Ayrıca GF Boru Sistemleri’nin 32 ülke ve 57 tesise sahip bir marka olması, yerelde sorunların/ihtiyaçların daha iyi anlaşılması ve özel çözümler sunulmasını sağlıyor. Enerji verimliğini destekleyen çalışmalarında geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı, geri dönüştürülebilir ürün geliştirme, vb. konularının yanı sıra yerel üretimi destekleyen çalışmalar önceliklendiriliyor. Böylece nakliyede azaltmaya da gidilebiliyor. Bugün Çerkezköy ve Şanlıurfa’da bulunan üretim tesisleri ile GF Hakan Plastik, üretim kapasitesi ile GF tesisleri arasında ilk 5 içerisinde yer alıyor.