[Kitap]: Sefarad Güzergâhları

Kerem Tınaz ile Oscar Aguirre-Mandujano’nun derlediği “Sefarad Güzergâhları”, Koç Üniversitesi Yayınları’ndan çıktı. Bir koleksiyondan esinlenerek hazırlanan “Sefarad Güzergâhları” nesnelerin anlattığı bir tarihi gözler önüne seriyor.

“Geçmişin öyküsü sadece yazarak mı anlatılır?” sorusu ile yola çıkan Sefarad Güzergâhları, Osmanlı Sefarad Yahudilerinin Osmanlı İmparatorluğu’ndan Seattle’a getirdikleri çok sayıdaki aile yadigârından, arşiv belgesinden, hatıra nesnesinden esinle ortaya çıkmış bir kitap. Eser Washington Üniversitesi Sefarad Araştırmaları Koleksiyonu’nda (UWSSC) bir araya getirilen nesneleri tartışmak ve bunların hem Birleşik Devletler hem de Osmanlı toprakları için teşkil ettiği ortak önemi keşfetmek amacıyla bilim insanlarını bir araya getiriyor.

Makaleleriyle kitaba katkıda bulunan yazarlar, koleksiyon nesnelerinden ve bunların koleksiyona dahil edilme süreçlerinden yola çıkarak Sefarad geçmişine dair çalışmalarda özel koleksiyonların rolü üzerine düşünüyor; müzik ve edebiyatın yanı sıra yeni medya, dijitalleşme, araştırmacı podcast yayıncılığı ve aile yadigârlarının Osmanlı Sefarad kültürünü korumadaki rolü gibi konularda örnek çalışmalar sunuyorlar.

Sefarad Güzergâhları, Osmanlı tarihi ve Yahudi tarihi çalışan araştırmacıları bir araya getirerek aile yadigârlarının, belgelerinin ve hatıra nesnelerinin 19. yüzyılın sonlarındaki ve 20. yüzyılın başlarındaki Osmanlı İmparatorluğu’ndan Amerika Birleşik Devletleri’ne göç sürecinin kavramsallaştırılmasına nasıl yardımcı olduğuna dair bir tartışma ortaya koyuyor. Hem ABD’deki hem de eski Osmanlı topraklarındaki aile arşivlerinin ortak önemi üzerine düşünülen kitabın hareket noktasında, Washington Üniversitesi’ndeki Sefarad Araştırmaları Dijital Koleksiyonu ve bu koleksiyonun oluşum süreci bulunuyor. Koleksiyon, Akdeniz havzasındaki Sefarad Yahudileriyle ilişkili arşiv belgeleri ve kayıtların tutulduğu ilk büyük dijital veri havuzu niteliğinde, topluluk öncülüğünde gelişen bir arşiv.

Koç Üniversitesi Yayınları‘ndan çıkan Sefarad Güzergâhları hakkında daha ayrıntılı bilgi için KÜY‘ün web sitesini bağlantıya tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.


Sefarad Güzergâhları:
Arşivler, Nesneler ve ABD’de Osmanlı Yahudilerinin Tarihi
Derleyenler: Kerem Tınaz, Oscar Aguirre-Mandujano
Çevirenler: Nazım Dikbaş, Zeynep Nur Ayanoğlu
Yayın tarihi: Mart 2021
ISBN: 978-605-7685-64-3
Sayfa sayısı: 264