XII. Uluslararası Sinan Sempozyumu “Teknoloji ve Mimarlık” Temasıyla Gerçekleştiriliyor!

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Sinan Sempozyumu’nun on ikincisi, “Mimarlık ve Teknoloji” başlığı ile 8-9 Nisan 2021 tarihlerinde “online” olarak gerçekleştiriliyor. Mesleki ve akademik bilginin, yenilikçi temalar gözetilerek paylaşılması amacıyla, 2005 yılından bu yana kesintisiz olarak sürdürülen Uluslararası Sinan Sempozyumu kapsamında bildiri metinleri, bu yıl e-kitap formatında yayınlanıyor.


XII. Uluslararası Sinan Sempozyumu “Mimarlık ve Teknoloji”
Sempozyum Tarihi: 8-9 Nisan 2021
Etkinlik Yeri: Çevrimiçi (Mavi Oturum Kırmızı Oturum)Tasarımda teknolojik bileşenlerin konumu ile tasarımcı-teknoloji ilişkisi XII. Sinan Sempozyumunda çok boyutlu olarak ele alınmakta. Mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım alanları dışında, farklı disiplinlerden çeşitli konu başlıkları Türkçe ve İngilizce hazırlanan sunumlarda gündeme geliyor. Mimarlık ve tasarım uygulamalarında küresel ölçekte karşılık bulan yöntem, işlem, teknik ve araştırmaların yanı sıra, tüm dünyada güncelliğini koruyan “Covid 19 sürecinde tasarım öğrenimi” konusu da Sempozyumda masaya yatırılıyor.

“Mimarlık ve Teknoloji” başlıklı XII. Uluslararası Sinan Sempozyumu tüm izleyicilere açıktır. Sempozyum hakkında detaylı bilgi için:  http://sinansymposium.trakya.edu.tr/