Mimarlık Sohbetleri Panel Dizisi: “Restorasyon Uygulamalarında İnşaat Mühendisliğinin Rolü”

İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bünyesinde Covid-19 pandemisinin mimarlık, planlama ve tasarım disiplinlerine etkisini ele almak üzere başlatılan Mimarlık Sohbetleri Panel Dizisi’nin ikincisi, Prof.Dr. Kutgün Eyüpgiller moderatörlüğünde “Restorasyon Uygulamalarında İnşaat Mühendisliğinin Rolü” başlığı ile Dr.Öğr. Üyesi Cemil Akçay, Dr.Öğr. Üyesi Cenk Üstündağ, Dr. Haluk Sesigür, İnş.Müh. Koray Aydın ve Dr.Öğr. Üyesi Selahattin Ersoy’un katılımları ile 30 Mart 2021 Salı günü saat: 20:00’de Zoom üzerinden gerçekleştirilecek.


“Restorasyon Uygulamalarında İnşaat Mühendisliğinin Rolü”
Moderatör:
Prof.Dr. Kutgün Eyüpgiller
Konuşmacılar:
Dr.Öğr. Üyesi Cemil Akçay, Dr.Öğr. Üyesi Cenk Üstündağ, Dr. Haluk Sesigür, İnş.Müh. Koray Aydın ve Dr.Öğr. Üyesi Selahattin Ersoy
Tarih:
30 Mart 2021 Salı saat: 20:00
Zoom


Mimarlık Sohbetleri Panel Dizisi’nin birincisinde Doç.Dr. Zeynep Yazıcıoğlu Halu moderatörlüğünde Prof.Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller, Prof.Dr. Hüseyin Kahvecioğlu, Doç. Umut Tuğlu Karslı, Doç.Dr. Çiçek Harmankaya, Araş.Gör. Sena Güneş Kaya ve Araş.Gör. İrem Genç’in “Pandemi Sonrasında Üniversitelerin Mekan Kullanımı ve Yeni Mekan Planlaması” üzerine fikirlerini paylaştıkları panel 25 Aralık 2020 Cuma günü gerçekleştirilmişti.