[Kitap]: Mimarlıkta Eleştirel Okumalar

Mimarlar Derneği 1927 tarafından 2009 yılından beri her yıl değişen bir tema ile düzenlenmekte olan ““Mimarlıkta Eleştirel Okumalar, Üniversite Öğrencileri Metin Yarışmaları”nda elde edilen metinlerden oluşan seçkiler yayına dönüştürülerek, mimar adaylarının mimarlık üzerine değerlendirmeleri mimarlık ortamı ile paylaşılıyor.

Önceki yıllara göre sırasıyla;

  • 2009 yılında “Türkiye’de Çağdaş Mimarlık?” teması, 2010 yılında “Gerçek Mekân – Sanal Mimarlık” teması ile gerçekleştirilen yarışmalardan elde edilen metinlerden derlenen yayınlar metin yarışmaları kitapları serisinin 1. ve 2.,
  • 2011 yılında “Modernite ve Yeni Ütopya” teması, 2012 yılında “İmge mi Mimarlık mı? İmge-Kent-Meta” teması ile gerçekleştirilen yarışmalardan elde edilen metinlerden derlenen yayınlar 3. ve 4.,
  • 2013 yılında “Uzlaşma/Çatışma Zemini Olarak Mekân/Yer” teması, 2015 yılında “Modern Güzeldir” teması ile gerçekleştirilen yarışmalardan elde edilen metinlerden derlenen yayınlar serinin 5. ve- 6.,

kitapları olarak mimarlık okurları ile buluştu.

2017 yılında “Başka Bir Mimarlık Mümkün” teması ile düzenlenen metin yarışmasından derlenen, Mert Ayaroğlu ve Tayfun Gürkaş tarafından yayına hazırlanan seçki serinin 7. kitabı; 2019 yılında “Yeni Üzerine Spekülasyonlar – Mimar, Mimarlık, Kent” teması ile düzenlen metin yarışmasından oluşturulan, Selda Bancı ve Deniz Can’ın yayın koordinatörlüğünü yaptığı seçki ise serinin 8. kitabı olarak Ocak 2021’de yayınlandı.

Katılımcıları, mimarlığa egemen, bildik ve alışılagelmiş olanın dışından bakmaya çağıran “Başka Bir Mimarlık Mümkün”, başka bir mimarlık pratiğine dair düşünceler üretmeye kapı açan, bir yandan mimarlığın bugününü değerlendirirken bir yandan da geleceğine bakan 13 metinden oluşuyor.

“Yeni Üzerine Spekülasyonlar – Mimar, Mimarlık, Kent” içinde yer alan 29 metin katılımcıların; mimarın rolü, mimarlık disiplininin ve kentin dönüşümü üzerine kaleme aldıkları alternatif yaklaşımları temsil eden spekülatif yazılardan bir seçki sunuyor.


MİMARLIKTA ELEŞTİREL OKUMALAR Öğrenci Metin Yarışmaları Kitapları

7 “Başka Bir Mimarlık Mümkün” 2017
Yayına Hazırlayan: Mert Ayaroğlu, Tayfun Gürkaş
Tasarım: Nilgün Kara Babacan – Ferhat Babacan
Aralık 2020, Mimarlar Derneği 1927 Yayınları, Ankara, 112 sayfa
ISBN: 978-605-88585-7-2

8 “Yeni Üzerine Spekülasyonlar: Mimar | Mimarlık | Kent” 2019
Yayın Koordinatörü: Deniz Can, Selda Bancı
Yayına Hazırlayan: Selda Bancı, Deniz Can, Müge Cengizkan, Sıla Karataş Başoğlu, Esin Kömez Dağlıoğlu ve Neslihan Şık
Tasarım: Nilgün Kara Babacan – Ferhat Babacan
Aralık 2020, Mimarlar Derneği 1927 Yayınları, Ankara, 200 sayfa
ISBN: 978-605-88585-8-9