[Yarışma]: Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekânı

Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekânı

Ankara Büyükşehir Belediyesi 17 Şubat, Çarşamba günü, kent ve mimarlık ölçeğinde düzenlediği yeni proje yarışmasını duyurdu. Yarışmanın konusu pandemi süreciyle ilişkilendirilerek “Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekânı” olarak belirlendi. Yarışma konusunun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından ortaya atıldığı ifade edilen açıklama metninde Ankara’da yarışma ile tasarlamayı odağına alan bir tasarım kültürü inşa etmenin de hedeflendiği belirtiliyor.

Açıklama metninde 2003’ten bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yarışma düzenlenmediği ve bu 18 yıllık süreçte ‘‘fikir çeşitliliğinin oluşmadığı; mimarlık, planlama, peyzaj mimarlığı, güzel sanatlar ve plastik sanatlar alanlarının kente ilişkin düşünme ve öneri geliştirme potansiyelinin kullanılamadığı” belirtiliyor. Odağında kapsayıcılık, çoğulculuk ve bunların getirdiği potansiyeller olan yarışma Ankara için bir ”ortak zemin” yaratmayı hedefliyor.

Konusu Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekânı olarak belirlenen yarışma Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan açıklama metninde şöyle detaylandırılıyor:

Yarışma ile elde edilecek bir kent mekânında, sağlık çalışanlarımızın insanlığın karşılaştığı en büyük salgınlardan birisinde gösterdikleri insan üstü özveri ve gayretlerinin uygun bir sembolizm ile temsil edilmesi ve anma mekânına dönüştürülerek kalıcılaştırılması amaçlanmaktadır.

Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekânı Proje Yarışması
Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekânı Proje Yarışması, Proje Konumu

Tek kademeli, serbest ve ulusal düzeyde gerçekleşecek proje yarışması için son teslim tarihi 17 Mayıs 2021 olarak belirlendi.

12 Haziran 2021‘de sonuçlanacak olan yarışmada 3 ana ödül ve 3 mansiyon ödülü olmak üzere toplamda 6 kazanan ödüllendirilecek.

Yarışma hakkında detaylı bilgi için Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Yarışma Sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


YARIŞMA KÜNYESİ

YARIŞMANIN ADI:
Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekânı Proje Yarışması

YARIŞMANIN TÜRÜ, ŞEKLİ ve DİLİ:
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce açılan yarışma; serbest, ulusal ve tek kademeli proje yarışmasıdır. Yarışmanın dili Türkçedir.

YARIŞMANIN YERİ ve KONUSU:
Yarışmacıların detaylı olarak ele almaları beklenen proje alanı Sıhhiye Otoparkı ile Sıhhiye Pazar Alanı arasındaki bölgedir. Projenin etki alanı ise Sıhhiye Pazar Alanı’nı ve Aksu Caddesi’nin bir bölümünü kapsayacak şekilde, Abdi İpekçi Parkı’ndan Kurtuluş Parkı’na uzanmaktadır. Yarışma, sağlık emekçilerinin, insanlığın karşılaştığı en büyük salgınlardan birisi ile mücadele sürecinde gösterdikleri insan üstü özveri karşısında toplumun duyduğu şükranı ifade etmek ve hayatını kaybeden sağlık emekçilerini anmak amacıyla düzenlenmektedir.

YARIŞMAYI AÇAN KURUM:
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

RAPORTÖRLÜK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
www.yarismayla.ankara.bel.tr


Jüri Üyeleri:

 • Mansur YAVAŞ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı – Danışman Jüri Üyesi
 • Bekir ÖDEMİŞ, ABB Kültür Ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı – Danışman Jüri Üyesi
 • Sinan ADIYAMAN, Hekim, Türk Tabipler Birliği Üyesi – Danışman Jüri Üyesi
 • Ayşe SAKTANBER, Sosyolog, Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Danışman Jüri Üyesi
 • Kıymet GİRAY, Sanat Tarihçisi/Sanat Yazarı/Küratör Ve Eleştirmen, Ankara Üniversitesi – Danışman Jüri Üyesi
 • Lale ÖZGENEL, Mimar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi- Danışman Jüri Üyesi
 • Burhan ALKAR, Heykeltıraş, Birleşmiş Ressamlar Ve Heykeltıraşlar Derneği Üyesi – Danışman Jüri Üyesi
 • Funda BAŞ BÜTÜNER, Peyzaj Mimarı, Kentsel Tasarımcı – Asıl Jüri Üyesi
 • Bülent BATUMAN, Mimar, Jüri Başkanı – Asıl Jüri Üyesi
 • Erdal DUMAN, Sanatçı – Asıl Jüri Üyesi
 • Ersen GÜRSEL, Mimar – Asıl Jüri Üyesi
 • Can KUBİN, Şehir Plancısı, Kentsel Tasarımcı – Asıl Jüri Üyesi
 • Necla RÜZGAR, Sanatçı – Asıl Jüri Üyesi
 • Zeynep YASA YAMAN, Sanat Tarihçisi – Asıl Jüri Üyesi
 • Serkan DEMİR, Sanatçı – Yedek Jüri Üyesi
 • Zeynep ERAYDIN, Şehir Plancısı, Kentsel Tasarımcı – Yedek Jüri Üyesi
 • Hatice KARACA, Peyzaj Mimarı, Kentsel Tasarımcı – Yedek Jüri Üyesi
 • Ekin PINAR, Mimar – Yedek Jüri Üyesi
 • B. Beril KAPUSUZ BALCI, Mimar, Gazi Üniversitesi – Raportör
 • Ebru TİMİROĞLU, Mimar, ABB Kültür Ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı – Raportör
 • Süleyman ALTIN, Sanat Tarihçisi, ABB Kültür Ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı – Raportör

Yarışma Takvimi:

 • Yarışmanın İlanı: 17.02.2021
 • Soru Sorma İçin Son Tarih: 17.03.2021
 • Yanıtların Yarışmacılarla Paylaşılması: 26.03.2021
 • Projelerin Son Teslim Tarihi: 17.05.2021
 • Projelerin Kargo İle Teslim Alım İçin Son Tarih: 19.05.2021
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 29.05.2021
 • Sergi ve Kolokyum: 12.06.2021

Ödüller:

 • 1. Ödülü: 120.000 TL
 • 2. Ödülü: 90.000 TL
 • 3. Ödülü: 60.000 TL
 • 1. Mansiyon: 40.000 TL
 • 2. Mansiyon: 40.000 TL
 • 3. Mansiyon: 40.000 TL