“Global Goals Jam Istanbul 2020” için AÇIK ÇAĞRI

Tasarımcı ve üreticileri bir araya getiren ve 2016 yılından bu yana tüm dünyada eş zamanlı gerçekleşen Global Goals Jam bu yıl 18-20 Eylül 2020 tarihleri arasında çevrimiçi düzenlenecek.  Etkinliğin ATÖLYE ve imece iş birliğiyle hayata geçirilen İstanbul ayağı “Global Goals Jam Istanbul” katılımcıları için açık çağrı yayınladı! 

Küresel bir kalkınma ağı oluşturmak amacıyla kurulan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) bir etkinliği olan, dünyanın farklı ölçek ve önceliklerde yüzleştiği sorunlara disiplinlerarası iş birliklerinin getireceği çözümlerle cevap vermeyi amaçlayan Global Goals Jam, 2030 yılına dek uzun vadeli etki yaratabilecek kısa süreli müdahalelerle, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin odaklandığı 17 ana tema üzerine yapılacak iyileştirmelere önayak oluyor.

Dijital olarak bir araya gelecek katılımcılar 2030 küresel hedeflerine bağlı olarak yerel topluluklar ve iş dünyası ile ortak bir yaratım sürecine girecekler. Tasarımı bir problem çözme metodu olarak kullanarak Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne yönelik çözümler geliştirecek olan katılımcılar seçilen hedefler doğrultusunda üç gün boyunca bu üç meseleye odaklanacak:

 • Markalar ve müşteriler arasında satın alma sonrasında doğru ilişki kurularak ürün kullanım ömrünün uzaması nasıl sağlanabilir?

  İhtiyaçtan fazla üretim talebi ve hızlı tüketim, yaşadığımız ekolojik sorunlarda atmosferdeki karbon salınımı, geri dönüştürülemeyen atıklar ve kullandığımız enerji kaynakları kadar önemli bir paya sahip. Oysa hem markaların hem müşterilerin, tedarik zinciri boyunca yani ürünün üretildiği andan, yaşam döngüsünün sonuna kadar geçen süreyi bir bütün olarak düşünüp ürünün kullanım periyodu için yeni tercihler ortaya koyması gerekiyor. Pandemiyle beraber çevrimiçi alışveriş hiç olmadığı kadar hayatımıza girdi. Ancak yeni normalleri inşa ederken üretim ve tüketimdeki temel kararlarımızı da gözden geçirmemiz; marka ve müşteriler olarak birbirimizle kurduğumuz ilişkiyi yenilememiz gerekiyor. Bunun için giyim ürünlerinin daha uzun ömürlü olması için geliştirilecek yöntemlerden elektronik aletlerin kullanım sonrası süreçleri için bulunacak çözümlere yeni yaklaşımlara ihtiyacımız var.

 • Uzaktan eğitimde akran öğrenimi ve sosyalleşme imkânları nasıl yaratılabilir?

  Nitelikli eğitimi sadece eğitim araçlarının kalitesinin artması boyutuyla değil, öğrenci ihtiyacına uygun farklı öğrenme biçimlerinin sağlanması ve sosyal hayatı olumlu etkileyen verimli bir öğrenme ortamı olarak düşünmek gerekiyor. Bir yandan çocukların ve gençlerin eğitim yolculuklarında müfredat sürekli değişirken, diğer yandan sosyoekonomik eşitsizliklere sahip öğrencilerin, sosyal sermayelerini güçlendirecek öğrenme ortamlarına erişmesinde ciddi güçlükler yaşanıyor. Pandemi nedeniyle 193 ülkede okullar kapanırken, 1 milyar 724 milyonu aşkın öğrencinin bu durumdan etkilenmesi de var olan eşitsizlikleri artırdı ve fiziksel eğitimin yerini alan yeni teknolojik araçlar sınırlı bir etkileşime imkân tanıdı. Özellikle eğitmenler, kendilerini bildikleri bir sistemin dışında buldu. Tablo buyken, nitelikli eğitimi, sınıf içi akran öğrenimi ve sosyalleşmeyi de destekleyecek etkin çözümlere ihtiyacımız var.

   

 • Şehirlerde herkes için erişilebilirlik sağlayan ve sağlığımızı koruyan tasarımlar nasıl uygulanabilir? 

  Kişiyi engelli yapanın, fiziksel organlarındaki yeti farklılıkları değil toplumsal düzenleme ve önyargılar olduğunu kabul etmek gerekiyor. Doğru kurgulanması gereken toplumsal düzenlemelerin başında ise yaşadığımız kentleri erişilebilir kılmak yer alıyor. Sokaklarda, ulaşım araçlarında, eğlence ve dinlenme alanlarına erişimde karşılaşılan engeller, insanların yaşamını ciddi anlamda sınırlıyor. Pandemi koşulları da, erişilebilir tasarlanmayan mahallelerin, ofislerin ve hatta açık alanların ne derece büyük bir halk sağlığı problemi doğurduğunu bizlere gösterdi. Bunlara karşın, erişilebilirliği merkezine alan mimari ve tasarımsal müdahalelerle işlevsellik kazanacak çalışmalara ihtiyacımız var.

 

Açık çağrıya bu bağlantı üzerinden 11 Eylül’e kadar başvuru yapılabiliyor.