im2020: İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması’na SON KATILIM Tarihi 16 Ekim…

TMMOB İçmimarlar Odası’nın her yıl düzenlediği İç Mimarlık Bölümü Öğrencileri Proje Yarışması’nın üçüncüsü olan im2020, bu yıl Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün ev sahipliğinde düzenleniyor. Yarışmaya son katılım tarihi 16 Ekim 2020 olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın Amacı

Bu yarışmanın amacı; İçmimarlık / İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri öğrencilerinin projelerini her akademik yıl sonunda bir araya getirerek, akademisyen ve öğrenciler için bir iletişim platformu yaratmak; içmimarlık öğrencilerinin meslek kimliğinin güçlenmesini sağlamak; içmimarlık öğrencilerinin öğrenim ve meslek hayatları için anlamlı bir hedef oluşturmak ve içmimarlık lisans eğitimi içinde yer alan projelerin niteliğinin yükselmesine katkıda bulunmaktır.

Yarışmanın Kapsamı

“im2020 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması”, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İçmimarlık/İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümleri öğrencilerinin katılımını amaçlayan, üç aşamalı olarak düzenlenen, lisans eğitimi boyunca gerçekleştirilen stüdyo projelerini değerlendiren bir ulusal proje yarışmasıdır. Yarışma, içmimarlık öğrencilerinin yarışmanın düzenlendiği akademik yıl içinde yürütülen (2019-2020 güz ve bahar dönemleri) tasarım stüdyolarında ve mobilya tasarımı derslerinde gerçekleştirdikleri projelerin değerlendirilmesi esasına dayanmaktadır.

Yarışmanın Kategorileri

Yarışma, beş kategoriden oluşmaktadır;

 • Birinci Yıl
 • İkinci Yıl
 • Üçüncü Yıl
 • Dördüncü Yıl
 • Mobilya Tasarım

Tüm kategoriler grup projelerinin katılıma açıktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

 • Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde içmimarlık eğitimi veren ve YÖK tarafından tanınan herhangi bir lisans programında anadal öğrencisi olarak kayıtlı tüm öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Yarışma, “Birinci yıl”, “İkinci yıl”, “Üçüncü yıl”, “Dördüncü yıl” ve “Mobilya tasarım” olmak üzere beş kategoriden oluşmaktadır.
 • Yarışmaya, konu ve kapsam sınırlaması olmaksızın, yarışmanın düzenlendiği akademik yıl içindeki güz ve bahar (veya her ikisi birden) yarıyıllarında, içmimarlık lisans derecesi veren bir eğitim kurumunun içmimarlık tasarım stüdyosu ve mobilya tasarımı dersleri kapsamında gerçekleştirilmiş bir proje ile ilgili kategoride katılım sağlanabilecektir.
 • Öğrenciler her kategoriye grup projeleriyle de katılım sağlayabilmektedir. Gruplar en fazla 3 kişiyle sınırlıdır.
 • Öğrencilerin yarışmaya birden fazla proje ile katılması mümkündür.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya katılan projelerin yayım ve basım hakları Başkent Üniversitesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ve TMMOB İçmimarlar Odası adına yarışmayı düzenleyen İçmimarlar Odası Ankara Şubesi’ne aittir.
 • Yarışmaya katılacak projelerin, başvuru tarihlerinde, belirtilen formata uygun şekilde, dijital olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Katılımcı, teslim formatı ve koşullarını yerine getirerek, projesini istediği gibi sunabilecektir.
 • Proje teslimi sadece imyarismalari@gmail.com adresi üzerinden yapılabilecektir.
 • Yarışmaya proje göndererek katılan her yarışmacı bu koşulları kabul etmiş sayılır.

Proje Teslim Formatı ve Koşulları

 • Proje paftasında öğrencinin ismi, kurum ismi ve kurum logosu, proje yürütücüsünün ismi, vb bilgilere kesinlikle yer verilmemelidir.
 • Yarışmaya katılan her projenin sunumu 1 adet Yatay A0 pafta ile yapılmalıdır. Dijital ortamda değerlendirme yapılacağı için tek pafta sınırına uyulması önemlidir.
 • Öğrenciler 1 adet Yatay A0 pafta dışında projeleriyle ilgili herhangi ek bilgi (QR kod, herhangi başka bir ortama bağlantı, vb.) sunmamalıdır.
 • Proje paftaları 1 adet Yatay A0 olarak 300 dpi çözünürlüğünde “PDF” formatında imyarismalari@gmail.com e-posta adresine yollanmalı ve paftanın toplam büyüklüğü 20 megabyte’ı kesinlikle geçmemelidir. Proje paftaları dijital olarak teslim edilecektir ve dijital olarak değerlendirilecektir. Projeler, yarışma sonunda dijital sergi düzenlenerek kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 • Yarışmaya katılan öğrenciler belirlenen format ve koşullar içinde kalarak projelerini istedikleri biçimde sunabilirler.
 • Teslim sırasında teslim formatını ve koşullarını sağlayan her projeye 5 rakamdan oluşan bir rumuz verilir. Bu aşamadan sonra tüm değerlendirme süreçleri bu rumuz kullanılarak yapılır.

Yukarıda bahsi geçen maddelere uyulmaması diskalifiye sebebidir.

Değerlendirme Süreci ve Kriterleri

Yarışma projeleri, dijital ortamda üç aşamalı jüri sistemi ile değerlendirilmektedir. Değerlendirme aşamaları aşağıdaki gibidir;

Ön Eleme

 1. Aşama Jüri Değerlendirmesi
 2. Aşama Jüri Değerlendirmesi

 Ön Eleme:  Yarışmanın proje teslim formatı ve koşullarını karşılamayan projeler ön eleme aşamasında elenirler.

 1. Aşama Jüri Değerlendirmesi: Ön eleme aşamasını geçen projeler, 1. Aşama Jüri Değerlendirmesine alınır. Her kategorinin jürisi kendilerine verilen şifre ile sorumlu oldukları alana ait projelere dijital ortamda ulaşarak; bireysel değerlendirmelerini yaparlar. Bu değerlendirme süreçlerini dijital bir form ile tespit ederek; ilgili kategori sekretaryasına bildirirler. Bu değerlendirmede en yüksek puan alan 12 proje 2. Aşama Jüri Değerlendirmesine kalır.
 2. Aşama Jüri Değerlendirmesi: Aşama Jüri Değerlendirmesini geçen projeler için kategori sekretaryalarının organize ettiği bir dijital jüri ortamı oluşturulur. Her kategorinin tüm jüri üyeleri, değerlendirme gününde ve saatinde dijital ortamda canlı olarak toplanarak projeleri değerlendirirler.

Projeler, her iki jüri aşamasında da Özgünlük, Yapı, Sunum ve Tasarım Süreci olarak belirlenen 4 temel kritere dayanarak değerlendirilir.

Yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi her kategori için oluşturulan kategori jürileri tarafından yapılmaktadır. Her kategori jürisinin çalışma süreçlerinin organizasyonu her kategori için ayrı olarak oluşturulan kategori sekretaryaları tarafından organize edilir.

Teslim edilen projeler, “im” ev sahibi üniversite tarafından ve Düzenleme Komitesinin onayına sunularak belirlenmiş İçmimarlık bölümlerinin öğretim elemanlarının ağırlıkta olduğu, içmimarlık alanına önemli katkı sağlamış olan meslek profesyonellerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilmektedir.

Projelerin değerlendirmesi, yarışma şartnamesinde yer alan “yarışma amaçları” ve “değerlendirme kriterleri” göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Yarışma değerlendirmesi ve sonuçları kategori jürilerinin kararı ile kategori sekretaryaları tarafından kayıt altına alınır.  Yarışmanın sonuçları, dijital ortamda gerçekleşecek bir kolokyum ve dijital sergi ile kamuoyuna sunulur.

Ödüller ve Yayın

“im İçmimarlık Öğrencileri Projeleri” yarışmasında her kategori için üç adet “Başarı Ödülü” ve üç adet “Mansiyon Ödülü” verilmektedir. Ön elemeyi geçen tüm katılımcılara ve ödül alan katılımcılara sertifika, “Başarı Ödülü” ve “Mansiyon” alan katılımcılara sertifikaya ek olarak para ödülü̈ verilmektedir. Ödül alan tüm projelere, Başkent Üniversitesi ve TMMOB İçmimarlar Odası adına İçmimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından yayımlanacak dijital yarışma kitabında yer verilecek ve düzenlenecek bir dijital sergi ile kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kimliklerin Gizliliği

Yarışmada yapılacak tüm kayıtlar ve kimlik bilgileri gizli tutulmaktadır. Teslim sırasında teslim formatını ve koşullarını sağlayan her projeye 5 rakamdan oluşan bir rumuz verilir. Bu aşamadan sonra tüm değerlendirme süreçleri bu rumuz kullanılarak yapılır. Yarışma sonuna kadar tüm katılımcıların kimlik bilgileri gizli tutulur.

Yarışma Takvimi

 • Yarışma İlanı:                    10 Ağustos 2020
 • Soru – Cevap dönemi:    10 Ağustos – 2 Ekim 2020
 • Projelerin dijital teslimi için son tarih:  16 Ekim 2020
 • Projelerin Ön eleme değerlendirmesi:    18 Kasım 2020
 • Jüri Değerlendirmesi:      9 Aralık 2020
 • Jüri Değerlendirmesi:      11 Aralık 2020
 • Ödül Töreni, Dijital Sergi ve Kolokyum:  21 Aralık 2020

Ödüller

“im2020” yarışmasında her kategori için üçer adet “Başarı Ödülü” ve üçer adet “Mansiyon Ödülü” verilmektedir. Ön elemeyi geçen tüm katılımcılara ve ödül alan katılımcılara sertifika, “Başarı Ödülü” ve “Mansiyon” alan katılımcılara sertifikaya ek olarak para ödülü verilmektedir. Ödül alan tüm projeler Başkent Üniversitesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ve TMMOB İçmimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından yayımlanacak dijital yarışma kitabında yer alacaktır.

Her kategori için verilecek olan başarı ödülleri:

 • Birincilik ödülü: 2.000 TL
 • İkincilik ödülü: 1500 TL
 • Üçüncülük ödülü: 1000 TL
 • Mansiyon ödülü (3 Adet): 500 TL

Proje Teslimleri, Soru ve iletişim için: imyarismalari@gmail.com

Jüri Üyeleri:

Birinci Yıl Kategorisi

 • Dr. Adnan Tepecik (Başkent Üniversitesi, Ankara)
 • Öğr. Üyesi Elif Güneş (Atılım Üniversitesi, Ankara)
 • Öğr. Üyesi Merve Buldaç  (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,Kütahya)
 • Öğr. Üyesi Meryem Yalçın (TOBB Üniversitesi, Ankara)
 • Öğr. Üyesi Pınar Sezginalp (Özyeğin Üniversitesi, İstanbul)
 • Öğr. Üyesi Tuğba Levent Kasap (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman)
 • Öğr. Gör. Kübra Kalyoncu (Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep)

İkinci Yıl Kategorisi

 • Doç. Dr. Damla Altuncu (MimarSinan Üniversitesi, İstanbul)
 • Doç. Dr. Erkan Aydıntan (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon)
 • Doç. Hakkı Tonguç Tokol (Marmara Üniversitesi, İstanbul)
 • Doç. Dr. Rabia Köse Doğan (Selçuk Üniversitesi, Konya)
 • Doç. Dr. Sezin Tanrıöver (Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul)
 • Doç. Dr. Zeynep Tuna Ultav (Yaşar Üniversitesi, İzmir)
 • Öğr. Üyesi Ufuk Doğu Demirbaş (Çankaya Üniversitesi, Ankara)

 Üçüncü Yıl Kategorisi

 • Dr. Buğru Han Burak Kaptan (Eskişehir Teknik Üniversitesi)
 • Dr. Deniz Hasırcı (İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir)
 • Dr. Nur Ayalp (Ted Üniversitesi, Ankara)
 • Öğr. Üyesi Ahmet Sezgin (MEF Üniversitesi, İstanbul)
 • Öğr. Üyesi Salih Salbacak (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi,İstanbul)
 • Esat Fişek (Esat Fişek İçmimarlık)
 • Turan Ayçiçek (TMMOB İçmimarlar Odası Genel Sekreteri)

Dördüncü Yıl Kategorisi

 • Dr. Banu Manav (İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, İstanbul)
 • Dr. Bilge Sayıl Onaran (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
 • Dr. Uğur Ulaş Dağlı (Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC)
 • Murat Özdamar (İ.D. Bilkent Üniversitesi, Ankara)
 • Emrah Kaymak (TMMOB İçmimarlar Odası Genel Başkanı)
 • Levent Tümer (Tümer Onaran İçmimarlık)
 • Nilgün Çarkacı (İçmimar/ Eğitimci)

Mobilya Tasarım Kategorisi

 • Doç. Dr. Gülçin Cankız Elibol (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
 • Öğr. Üyesi Kurt Orkun Aktaş (Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale)
 • Öğr. Üyesi Özgü Özturan (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
 • Ece Yalım (Ece Yalım Design Studio)
 • Oğuz Yalım (Art-Ful)
 • Onur Karlıdağ (Craft-312)
 • Renan Gökyay (Nurus)