(FEVE)’nin Araştırmasına Göre Avrupa’da CAM AMBALAJA Duyulan GÜVEN Artıyor!

Gürallar Cam Ambalaj’ın Türkiye’de temsil ettiği Avrupa Birliği Cam Ambalaj Üreticileri Derneği (FEVE)’nin, bağımsız araştırma şirketi Insites iş birliği ile gerçekleştirdiği tüketici anketi sonuçlandı. Türkiye dahil olmak üzere 13 Avrupa ülkesinden 10,000 tüketicinin katıldığı anket, cam ambalaja duyulan güvenin her geçen yıl arttığını ortaya koyuyor.

Çevre ve gıda güvenliği gibi konularda bilinçlenmenin artmasıyla, tüketici davranışındaki değişiklikler ankette göze çarpıyor. Araştırmaya göre; tamamen doğadan gelen malzemelerden üretilmesi, sonsuz kez kendine geri dönüştürülme özelliği ve içerisindeki ürünle kimyasal tepkimeye girmemesiyle cam ambalaj, son yıllarda tüketiciler için gıda ve içecek satın alma kararında etkin bir role sahip. 5 tüketiciden 2’si diğer ambalaj malzemelerine göre daha geri dönüştürülebilir olduğunu düşündükleri için cam ambalajı tercih ediyor. Avrupa genelindeki tüketicilerin 10’da 9’u camın en ideal ambalaj malzemesi olduğunu ifade ediyor. Ankette yer alan sonuçlar ayrıca, Türkiye’deki tüketicilerin %90’ının 3 yıl öncesine kıyasla daha fazla cam ambalaj satın aldığını gösteriyor.

Anket sonuçları, tüketicilerin büyük çoğunluğunun cam ambalajlarını geri dönüştürdüğünü ortaya koyuyor: Avrupalıların % 84’ü, cam ambalajlarını geri dönüşüm için ayrıştırıyor. Kullanılmış cam ambalajı yerel bir cam kumbarasına götürmek, Avrupa genelinde en uygun bertaraf yöntemi olarak kabul ediliyor. Ankette ortaya çıkan bir başka güzel sonuç ise, Türkiye’de ambalaj atığı ayrıştırma konusunda son yıllarda büyük bir gelişme olduğunu ortaya koyuyor.

Sonsuz şekilde geri dönüştürülebilen, tekrar kullanılabilen bir kalıcı materyal olan cam ambalajın ilaç, parfümeri, kozmetik sektöründe olduğu gibi gıda ve içecek sektörlerinde tercih edilmesi, “Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim” ilkesiyle uyumlu olarak cam ambalaj geri dönüşümü, aynı zamanda İklim Eylem Hedefi’ne uygun olarak enerji tüketimini ve CO2 emisyonlarının önemli ölçüde azalmasını sağlıyor.

Endüstriler, işletmeler ve devletler Avrupa Yeşil Anlaşması ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gibi girişimlere güçlü taahhütlerde bulundukça, Avrupa’daki tüketiciler çevresel ayak izlerini azaltmak için gittikçe daha fazla adım atıyor. Cam endüstrisinin elde etmiş olduğu bu son son rakamlar gösteriyor ki, geri dönüşüm ve çevresel etki her geçen yıl daha fazla satın alma kararını yönlendiren bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.