(Türkiye İMSAD) İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi HAZİRAN 2020 Sonuçları Açıklandı!

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Haziran ayı sonuçlarına göre Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinin şimdilik üç ay ile sınırlı kaldığı görüldü. Mayıs ayında durağanlaşan ve Covid-19 öncesi döneme kademeli olarak dönmesi beklenen Bileşik Endeks, haziran ayında önemli bir toparlanma gösterdi. Haziran ayındaki bu hızlı toparlanma inşaat malzemesi sanayisinin dayanıklılığını bir kez daha gösterdi. Bileşik Endeks; faaliyet, güven ve beklenti endekslerindeki önemli artışlarla 71,07 puana ulaşarak dip seviyelerinden hızla uzaklaşmaya başladı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Haziran 2020 sonuçları açıklandı. Bileşik Endeks’te şu bilgiler yer aldı: Covid-19 salgını etkileri ile mart ve nisan aylarında sert düşüşler yaşayan, mayıs ayında ise durağanlaşan Bileşik Endeks, iktisadi ve sosyal hayatın yeniden hareketlenmeye başladığı haziran ayında kuvvetli bir geri dönüş gerçekleştirdi.

Bileşik Endeks haziran ayında sadece 3,23 puan birden artarak 71,07 puana ulaştı ve dip seviyelerinden hızla uzaklaşmaya başladı. Haziran ayındaki bu yükseliş ile Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinin şimdilik üç ay ile sınırlı kaldığı görüldü.

Faaliyetler haziranda sıçrama gösterdi

İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler haziran ayında önceki iki aya göre önemli ölçüde arttı. Fabrikaların ve ihracat pazarlarının açılmaya başlaması sonucu haziran ayında faaliyetlerde genele yayılan bir artış gerçekleşti. Nisan ayındaki sert daralma ve mayıs ayındaki durağanlaşmanın ardından faaliyetler haziran ayında sıçrama gösterdi. Faaliyet Endeksi haziran ayında bir önceki aya göre 5,4 puan birden yükseldi.

Yurtiçi satışlarda haziran ayında önemli ölçüde artış yaşandı. Pazarların açılmaya başlaması ihracatta da hissedilir bir artışın gerçekleşmesini sağladı. Büyük ölçüde açılan tesisler üretimde de haziran ayında hızlı bir artış yaşanmasına neden oldu. Cirolar haziran ayında iç satışlar ve ihracattaki sıçramalara bağlı olarak önemli ölçüde arttı. Tahsilat hızı uzun süre sonra yükseldi.

Güven Endeksi haziranda önemli ölçüde arttı

Güven Endeksi haziran ayında önemli bir artış gösterdi. Faaliyetlerde görülen sıçrama haziran ayında Güven Endeksi’nde yükseliş sağladı. Güven seviyesi haziran ayında bir önceki aya göre 1,89 puan artarak mart ve nisan aylarındaki sert gerilemeyi kısmen telafi etti. Güven Endeksi’ndeki bu artış toparlanmanın kalıcı olacağına işaret verdi.

Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesinde sınırlı bir artış yaşandı. İnşaat sektöründe güvende iyileşme olurken inşaat malzemeleri sanayisine güvende ise önemli bir artış yaşandı. Yurtiçi pazarlarda güven haziran ayında sınırlı ölçüde arttı. Haziran ayında en yüksek artış ihracat pazarlarına olan güvende yaşandı.

Beklentilerde son yılların en yüksek aylık artışı görüldü

Beklenti Endeksi’nde mayıs ayındaki sınırlı iyileşmenin ardından haziran ayında kuvvetli bir artış gerçekleşti. Faaliyetlere geri dönüş ile iç ve dış pazarların yeniden açılması beklentileri önemli ölçüde destekledi. Haziran ayında bir önceki aya göre 2,7 puan artan Beklenti Endeksi son yılların en yüksek aylık artışını gösterdi.

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde sınırlı bir artış yaşandı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişler önemli ölçüde yükselirken alınan ihracat siparişleri haziran ayında sıçrama gösterdi. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisi de haziran ayında büyük ölçüde arttı. Yurt içi ve ihracat siparişlerindeki artışlar ile üretim beklentileri hızlandı. Beklentilerde temel belirleyici Covid-19 salgınının yanı sıra mevcut faaliyetlerdeki iyileşme oldu. İktisadi ve sosyal hayattaki normalleşme ile beklentiler hızla iyileşmeye başladı. Beklentilerde bundan sonraki gelişmelerin bir süre daha Covid-19 salgınının seyrine ve faaliyetlere bağlı kalacağı görüldü.

Endeks, sanayinin dayanıklılığını bir kez daha gösterdi

Mart ile mayıs ayları arasında Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini yaşayan Bileşik Endeks’te haziran ayında önemli bir toparlanma görüldü. Covid-19 öncesi döneme kademeli olarak dönmesi beklenen Bileşik Endeks, haziran ayındaki hızlı toparlanma ile inşaat malzemesi sanayisinin dayanıklılığını bir kez daha gösterdi.


Türkiye İMSAD:
Kuruluşundan bu yana geçen 36 yılda, Türk inşaat sanayisini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsil eden bir sivil toplum örgütü olan Türkiye İMSAD, 88 sanayici firma, 52 sektör derneği ve 3 üniversite üyesiyle, pazarda 32 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulaşmaktadır. Sürdürülebilir büyüme için yurt içinde ve yurt dışında işbirlikleri geliştiren Türkiye İMSAD, iç pazardaki gelişmeleri yakından izlemekte ve ihracatta ulaşılan başarının artarak sürdürülebilmesi için, dış pazarları yakından takip etmektedir. Türkiye İMSAD, inşaat sektörünün çok önemli grupları olan 35 farklı alt sektörü temsil etmektedir. 2011 yılında Brüksel, 2015 yılında ise Kamerun temsilciliğini kuran, sektörel projeler yürüten, raporlar yayınlayan Türkiye İMSAD, Avrupa Komisyonu’nun fonladığı birçok projeye de liderlik etmektedir.