(Çuhadaroğlu) Sponsorluğunda “Tasarım Dünyasının Yeni Cepheleri: C-Kesiti” Konferansı Düzenleniyor…

Çuhadaroğlu’nun 23 Temmuz Perşembe günü çevrimiçi gerçekleştireceği “Tasarım Dünyasının Yeni Cepheleri: C-Kesiti” başlıklı konferans; Fatih Yavuz ve Emre Şavural (FREA), Burak Pekoğlu (BINAA), Zuhal Kol (OPENACT) ve Murat Tabanlıoğlu’nun (Tabanlıoğlu Mimarlık) katılımıyla canlı olarak yayınlanacak.

Şehircilikten mimariye, ekonomiden politikaya, sağlıktan, tarıma, ticaretten teknolojiye birçok endüstri için büyük değişikliklerin olduğu bu dönemde içinde yaşadığımız şehirleri, yapıları daha sağlıklı, dayanıklı, estetik, yaratıcı, sürdürülebilir tasarlamak adına düşünüyor ve üretiyoruz. Küresel krizlerin tasarımcılara ilham veren yeni birer cephe olarak ele alınacağı, Çuhadaroğlu Grup desteği ve Yapı Medya İletişim organizasyonu ile 23 Temmuz 2020, Perşembe günü gerçekleşecek Tasarım Dünyasının Yeni Cepheleri: C-Kesiti çevrimiçi konferansta, bugünden geleceğe bakan kapsamlı bir C-Kesiti (Corona) oluşturulması hedefleniyor. Dinamik bir program olarak kurgulanan etkinlik, Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinde mimari üretimleri ve söylemleri ile öne çıkan FREABINAA ve OPENACT gibi genç mimarlık pratikleri ve Türk mimarlığının en önemli global temsilcilerinden Murat Tabanlıoğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek.

Dünya yavaş yavaş normale dönerken, hepimiz yeni gerçekliğe adapte oluyoruz. Gündelik yaşamda keskin değişikliklere neden olan pandemi, algılarımızı ve önceliklerimizi değiştirerek yeni bir düzen ortaya koydu. Çevremizi yeniden sorgulamaya ve değerlendirmeye yönelmiş olarak, nispeten bilinmeyen bir geleceğe sürekli tepki veriyoruz ve tahminlerde bulunuyoruz. C-Kesiti, farklı ilgi alanları olan ve farklı konularda uzmanlaşmış tasarımcılar ile mevcut eğilimleri araştırmaya, geleceği tahmin etmeye ve mimarlık ekosistemindeki değişimleri anlamayı amaçlayan dinamik ve çok sesli bir platform olarak kurgulandı. Mimarlık pratiğinin, firmaların ve bireylerin, özellikle de gençlerin ve öğrencilerin gelişimini hedefleyen Yapı Medya İletişim ve Çuhadaroğlu, mimarlık sahnesinde neler olduğunu ortaya koymayı amaçlıyorlar.

“Kent silüetleri, yapılar ve toplum, etkileşimde oldukları bütün kavramlarla birlikte hızla dönüşürken mimari tasarım nasıl şekilleniyor? Mimarlar, tasarım sürecine dahil olan yeni cepheyi nasıl tanımlıyor?” soruları ile yola çıkılan konferansın ilk bölümü genç mimarlık ofislerinin 10’ar dakikalık sunumlarıyla başlayacak. Genç mimarların, tasarım pratiklerinde yeni cephelerini ve gelecek öngörülerini anlatacakları sunumlarda FREA Kurucuları Fatih Yavuz ve Emre Şavural, pandemi öncesinde deneyimledikleri kolektif üretim ortamlarını bu süreçle birlikte nasıl güncellediklerine ve olasılıklara dair deneyimlerini “Üretim Cephesinde Kolektif Varyasyonlar” başlığıyla paylaşacak. Araştırma, tasarım ve uygulama esasları arasında kuvvetli bir etkileşimin nitelediği sıra dışı bir disiplinler arası ortak çalışma modeli oluşturmayı hedefleyen BINAA Kurucusu Burak Pekoğlu, “Detayda İnovatif Arayış” başlıklı konuşmasında mimaride yenilikçi detaylar üzerine konuşacak. Kamusal alan, altyapı ve ekolojik girdilerin kesişimindeki tasarım ilişkilerine odaklanan Openact Kurucu Ortağı Zuhal KolKamusal Alan ve Açık Tasarım: Sosyo-Ekolojik Uyarlanabilirlik” başlığıyla pandemi dönemindeki deneyimlerini ve gelecek öngörülerini sunacak. Tasarımcıların, bu dönemin verileri ile tasarım sürecini etkileyen yeni durumları kendi özgün mimari disiplinleri bağlamında yeni bir “cephe” olarak değerlendirdiği sunumlar, Yapı Medya İletişim Etkinlik ve İletişim Yöneticisi Nurullah Kaya’nın moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde izleyicilerden gelen sorular ile birlikte tartışmaya açılacak. Konferans, 1954’ten beri hizmetlerine aralıksız devam, sektörün öncülerinden Çuhadaroğlu Kurumsal İletişim Yöneticisi Sinem Yılmaz, Pazarlama Yöneticisi Ali Tuna Şenatlı ve Proje Geliştirme Yöneticisi İsmail Genç‘in, firmanın marka yolculuğu, yeni markaları ve gelecek rotasına dair sunumuyla devam edecek.

Konferans, Türkiye ve dünya mimarlık dünyasında önemli başarılara imza atmış ve Türkiye modern mimarlık dünyasını genç yaşlardan beri deneyimleyen ve dönüştüren önemli mimarlardan Tabanlıoğlu Mimarlık Kurucu Ortağı Murat Tabanlıoğlu’nun yere bağlı deneyimlerini tasarım pratiğindeki yeni cepheler üzerinden aktardığı “Yer’in Yüzü” başlıklı sunumuyla sona erecek.

Etkinliğe kayıt olmak için: www.yapimedya.com/etkinlik


Program

15:15 – 15:25 Üretim Cephesinde Kolektif Varyasyonlar
Fatih Yavuz – Kurucu Ortak, FREA Mimarlık
Emre Şavural – Kurucu Ortak, FREA Mimarlık

15:25 – 15:35 Detayda İnovatif Arayış
Burak Pekoğlu – Kurucu, BINAA

15:35- 15:45 Kamusal Alan ve Açık Tasarım: Sosyo-Ekolojik Uyarlanabilirlik
Zuhal Kol – Kurucu, Openact Architecture

15:45 – 16:05 Çuhadaroğlu ile Dünden Geleceğe
Sinem Yılmaz – Kurumsal İletişim Yöneticisi, Çuhadaroğlu
Ali Tuna Şenatlı – Pazarlama Yöneticisi, Çuhadaroğlu
İsmail Genç – Proje Geliştirme Yöneticisi, Çuhadaroğlu

16:05 – 17:00 Panel: C-Kesiti
Moderatör: Nurullah Kaya – Etkinlik ve İletişim Yöneticisi, Yapı Medya İletişim
Panelistler: Burak Pekoğlu, Emre Şavural, Fatih Yavuz, Zuhal Kol

17:00- 17:30 Yer’in Yüzü
Murat Tabanlıoğlu – Kurucu Ortak, Tabanlıoğlu Mimarlık