(Türkiye İMSAD) İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi MAYIS 2020 Sonuçları Açıklandı!

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Mayıs ayı sonuçlarına göre; Covid-19 salgını, endekste ana belirleyici unsur olmaya devam etti. Salgının etkileri ile mart ve nisan aylarında en sert düşüşleri yaşayan Bileşik Endeks, mayıs ayında durağanlaştı. Güven ve Beklenti Endeksleri’nde ise olumlu gelişmeler yaşandı. Faaliyet, güven ve beklenti verilerinden oluşan Bileşik Endeks, küresel salgının etkisiyle 67,84 puana inerek dip seviyede tutundu.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Mayıs 2020 sonuçları açıklandı. Bileşik Endeks’te şu bilgiler yer aldı: Covid-19 salgınının etkileri ile Bileşik Endeks’te mart ve nisan aylarında sert düşüşler yaşanmıştı. Mayıs ayında sert düşüş durdu ve yerini durağanlaşmaya bıraktı.

Salgının olumsuz etkileri iki ay ile sınırlı kaldı

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi mayıs ayında sadece 0,05 puan gerileyerek 67,84 puana indi. Dip seviyede tutunan Bileşik Endeks, ölçülmeye başlandığı 2013 yılı ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bununla birlikte Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinin şimdilik iki ay ile sınırlı kaldığı görüldü.

Faaliyetlerdeki sert düşüşler mayısta durdu

İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler nisan ayındaki sert düşüşün ardından mayıs ayında durağanlaştı. Covid-19 salgınının yarattığı etkiler ile yaşanan küçülme mayıs ayında durdu. Fabrikaların ve ihracat pazarlarının açılmaya başlaması ile faaliyetler dip seviyede tutundu. Faaliyet Endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre sadece 0,8 puan geriledi. Faaliyetler 2015 yılı aralık ayından bu yana en düşük seviyelerinde kalmaya devam etti. Yurtiçi satışlarda mayıs ayında düşüş durağanlaştı ve sınırlı bir artış gerçekleşti.

İhracatta da düşüş yavaşladı ve mayıs ayında sınırlı bir gerileme yaşandı. Pazarların açılmaya başlamasının ihracatta etkili olacağı görüldü. Üretimde de mayıs ayında sınırlı bir gerileme yaşandı. Tesisler açılmaya başladı. Cirolar mayıs ayında iç satışlar ve ihracattaki düşüşün durağanlaşması ile kayıplarını durdurdu, mayıs ayını sınırlı bir gerileme ile kapattı.

Güven Endeksi mayısta sınırlı bir artış gösterdi

Güven Endeksi mayıs ayında arttı. Covid-19 salgını etkileri ile önemli ölçüde daralan faaliyetlere rağmen güven kaybı nisan ayında sınırlı kaldı, mayıs ayında ise sınırlı ölçüde toparlandı. Ekonomide açılma takviminin uygulanmaya başlanması güveni destekledi. Güven seviyesi mayıs ayında bir önceki aya göre 0,12 puan arttı. Güven Endeksi böylece mart ve nisan aylarındaki gerileme sonrası kısa sürede toparlanma işaretleri verdi.

Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesinde sınırlı bir artış yaşandı. İnşaat sektöründe güven hemen hemen aynı kaldı. İnşaat malzemeleri sanayisine güven de değişmedi. Yurt içi pazarlarda güven mayıs ayında sınırlı ölçüde arttı. Mayıs ayında tek önemli artış ihracat pazarlarına olan güvende yaşandı.

Beklentilerde sınırlı bir iyileşme oldu

Beklenti Endeksi’nde mart ve nisan aylarındaki sert düşüşlerin ardından mayıs ayında artış yaşandı. Mayıs ayında beklentilerde bozulma durdu ve yerini sınırlı da olsa iyimser beklentilere bıraktı. Faaliyetlere geri dönüş ile iç ve dış pazarların yeniden açılmaya başlaması beklentileri destekledi. Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,3 puan artan Beklenti Endeksi son yılların en düşük seviyesinden geri döndü.

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde sınırlı bir artış yaşandı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerde gerileme durağanlaştı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan ihracat siparişleri mayıs ayında değişmedi. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisi mayıs ayında yeniden arttı. Yurtiçi ve ihracat siparişlerindeki durağanlaşma ile üretim beklentileri toparlandı. Beklentilerde temel belirleyici Covid-19 salgını oldu. İktisadi ve sosyal hayattaki normalleşme ile beklentiler mayıs ayında iyileşmeye başladı. Beklentilerde bundan sonraki gelişmelerin bir süre daha Covid-19 salgınının seyrine ve etkilerine bağlı kalacağı görüldü.

Endeks, artışa hazır olduğunun işaretini verdi

Covid-19 salgını etkileri ile mart ve nisan aylarında en sert düşüşleri yaşadıktan sonra mayıs ayında durağanlaşan Bileşik Endeks, salgının etkilerinin kademeli olarak azalması halinde yeniden artışa hazır olduğunun işaretini verdi.


Türkiye İMSAD:
Kuruluşundan bu yana geçen 36 yılda, Türk inşaat sanayisini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsil eden bir sivil toplum örgütü olan Türkiye İMSAD, 88 sanayici firma, 52 sektör derneği ve 3 üniversite üyesiyle, pazarda 32 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulaşmaktadır. Sürdürülebilir büyüme için yurt içinde ve yurt dışında işbirlikleri geliştiren Türkiye İMSAD, iç pazardaki gelişmeleri yakından izlemekte ve ihracatta ulaşılan başarının artarak sürdürülebilmesi için, dış pazarları yakından takip etmektedir. Türkiye İMSAD, inşaat sektörünün çok önemli grupları olan 35 farklı alt sektörü temsil etmektedir. 2011 yılında Brüksel, 2015 yılında ise Kamerun temsilciliğini kuran, sektörel projeler yürüten, raporlar yayınlayan Türkiye İMSAD, Avrupa Komisyonu’nun fonladığı birçok projeye de liderlik etmektedir.