(VitrA) İnşaat Sektörünü Hızla Dönüştüren BIM Uygulamasındaki YERİNİ Aldı!

Diğer pek çok sektörde olduğu gibi, maliyet, zaman ve kalite baskısının yoğun olduğu inşaat sektöründe de rekabetçi olmanın yolu dijitalleşmekten geçiyor. Bu ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkan BIM* uygulaması; inşaat projelerinin tamamlanma süresini %7, maliyetlerini %20’ye kadar düşürürken, karbon emisyonu oranını da yarı yarıya azaltarak, yeşil bina uygulamalarını destekliyor.

VitrA, ürünlerinin BIM’e (Yapı Bilgi Modellemesi) uygun teknik çizimlerini yayınlamaya başladı. 3 boyutlu modeller ve verilerle mimari projeleri iş birlikçi bir modele dönüştürerek inşaat sürecini kısaltan ve maliyetleri düşüren BIM, İngiltere başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde zorunlu hale getirildi. Son 10 yıldır dünya çapında kullanımı artan BIM, Türkiye’de de hızla yaygınlaşıyor. Bu kapsamda ürünlerini kendi internet sitesi üzerinden .rfa formatında sunan VitrA; Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Afrika’dan 1.800’ü aşkın markanın yer aldığı, dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen dijital içerik yönetim sistemi BIMobject platformuna da katıldı. bimobject.com adresinden 650’yi aşkın VitrA ürün ailesinin çizimlerine ulaşılabiliyor. vitra.com.tr adresinden ise Arkitekt, Equal, İntegra, İstanbul, Memoria, Origin, Plural, S20, Sento, Voyage, X-Line ve Zentrum serilerinden 2.200’den fazla ürünün çizimi alınarak proje süreçlerine dahil edebiliyor. Talep edildiğinde, ürün çizimleri .ifc ve .dwg formatlarında da temin edilebiliyor.

BIM Terimleri Sözlüğü de VitrAnın katkılarıyla kitap olarak yayınlandı!

BIM’le ilgili yüzlerce terime tanım, kısaltma ve eş anlamlılarıyla yer veren 3 ciltlik BIM Dictionary’nin Türkçeleştirilen ilk iki kitapçığı da VitrA’nın katkılarıyla basıldı. BIM Terimleri Sözlüğü, profesyonellere ücretsiz olarak dağıtılırken, VitrA’nın düzenlediği VBenzeri Kampüs etkinliğine katılan öğrenciler de sözlüğe ücretsiz ulaşabiliyor.

* BIM nedir?
BIM (Building Information Modeling | Yapı Bilgi Modellemesi); genel anlamıyla farklı mimari projelerin tasarımı, inşası ve sürdürülmesi gibi ana süreçlerde etkin olarak kullanılabilen; işveren, tasarımcı, yüklenici ve tedarikçiler gibi tüm süreçlerdeki görev üstlenicilerin ortak olarak kullandığı ve yararlandığı bir bilgi yönetim sistemidir. Mimarlık, mühendislik, inşaat yapıları ve altyapıyı daha verimli şekilde planlamak, tasarlamak, inşa etmek ve yönetmek için 3 boyutlu model tabanlı bir yapı sunar. BIM ile binalar, önce sanal, sonra da fiziksel olmak üzere iki kez inşa edilir. Böylece inşaat aşamasında oluşabilecek birçok problem, sanal model üzerinde tespit edilerek çözümlenir. Bu da projelerin verimlilik ve kalitesini artırdığı gibi, maliyetini de düşürür.