“YerelÖtesi İş Birlikleri” Sergisi LONDRA’da…

Probiotic Rituals, Ioana Man

Connect for Creativity projesi kapsamında 12 Mart’ta Londra, Furtherfield’da açılan “YerelÖtesi İş Birlikleri” başlıklı sergi; Birleşik Krallık, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan’dan sanatçıların eserlerini bir araya getiriyor.


YerelÖtesi İş Birlikleri
Tarih: 13.03.2020 – 19.04.2020, 12:00-18:00
Yer: Furtherfield, Londra


British Council tarafından yürütülen, Türkiye’den ATÖLYE ve Abdullah Gül Üniversitesi, Yunanistan’dan BIOS ve Sırbistan’dan Nova Iskra iş birliğiyle düzenlenen Connect for Creativity projesi kapsamında düzenlenen “YerelÖtesi İş Birlikleri” başlıklı sergi, 12 Mart Perşembe akşamı yapılan bir lansman ile Londra’nın en uzun süredir varlığını devam ettiren sanat ve teknoloji merkezi Furtherfield’da açıldı. 13 Mart – 19 Nisan tarihleri arasında Perşembe – Pazar günleri boyunca 12:00 – 18:00 saatlerinde gezilebilecek olan sergi, birbirine hiper güçlü ağlarla bağlanmış bir dünyada yerel ötesi bir dayanışma kurmayı hedefleyen Birleşik Krallık, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan’dan sanatçılar arasındaki iş birliği ve bilgi paylaşımından doğan çalışmaları barındırıyor.

Four Stops To Kurtulus2, Georgios Makkas

Sanatçıların, sanat ve teknoloji rezidans programlarında yarattıkları çalışmalardan bir seçki

Dünyamız hiper güçlü bağlarla birbirine bağlandıkça çok sayıda gerçek ve sanal mekânda eşzamanlı olarak bulunmak ya da bunların arasında seyahat etmek mümkün hâle geldi.

Küreselleşmenin bu sosyal ve kültürel boyutu, genellikle belli bir yerde düzenlenen etkinliklerin, o yere özgü koşulların ve niteliklerin büyük bir hızla başka bir yeri etkilemesi ve o yerle bağlantı kurulmasını sağlaması anlamında “yerelötesilik” şeklinde tanımlanıyor. Bu tanımdan yola çıkan sergi ve bünyesindeki eserler, yerelötesi topluluklarla ve onların kendileri arasındaki mesafelerini ve farklılıklarını dikkate alarak nasıl örgütlenebileceğimizi ele alıyor.

Sergi; Birleşik Krallık, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan’dan sanatçıların, Türkiye’de  ATÖLYE, Yunanistan’da BIOS ve Sırbistan’da Nova Iskra yaratıcı platformlarının ev sahipliğindeki sanat ve teknoloji rezidans programları sırasında yarattıkları çalışmalardan bir seçkiye yer veriyor. Sanatçılar Theo Prodromidis, Ioana Man, Yağmur Uyanık, Emmy Bacharach, Tamara Kametani ve Georgios Makkas tarafından hazırlanan eserler, sanal gerçeklikten üç boyutlu baskıya, probiyotik fermantasyondan etnografik dokümantasyona uzanan çok farklı araç ve teknolojilerden yararlanarak yaratıldı.

Sanatçılar, zaman ve mekândan koparılmış insanların, kültürlerin ve fikirlerin karşı karşıya oldukları güçlükleri görselleştirerek bu güçlüklerin hızla değişen bir dünyada yerel ötesi dayanışma ve bilgi alışverişi için nasıl yeniden değerlendirileceğini ve oluşturulacağını inceliyor.

Küratörler Ruth Catlow, Lina Džuverović, Diana Georgiou ve Huma Kabakçı tarafından seçilen eserler, Türkiye’de Hasankeyf’in sular altında kalması ve Sırbistan’ın Belgrad şehrinde yaşayanların evlerinden tahliye edilerek yerlerinden edilmeleri gibi benzer geçişkenliklere değiniyor ve bu proje vesilesiyle, küreselleşmenin belli yerel topluluklar üzerindeki etkilerini yansıtıyor.

The Caves of Hasankeyf, Emmy Bacharach

Emmy Bacharach’ın sanal gerçeklik deneyimi biçiminde tasarlanan eseri “Bilinç Akışı/Hasankeyf‘in Mağaraları”, Yağmur Uyanık’ın üç boyutlu baskı sonucu elde edilmiş kumtaşı heykeli “Öz Yaratım: Birlikte Oluşmanın Katmanları”, Iona Man’ın artırılmış gerçeklik arayüzü, bir internet sitesi ve bir dizi ritüelden oluşan “Probiyotik Ritüeller”i, Tamara Kametani’nin mermere işlenmiş “Taşa Kazınmış” eseri, Theo Prodromidis’in gazete kağıdına dijital baskısı “Açık Bir Gazete (Bir hareketi tahliye edemezsiniz.)” ve Georgios Makkas’ın çok kanallı videosu “Kurtuluş’a Dört Durak”, 13 Mart – 19 Nisan 2020 tarihleri arasında Londra, Furtherfield’da görülebilir.

Connect for Creativity projesi, Yunus Emre Enstitüsü’nün geliştirdiği Kültürlerarası Diyalog Programı’nın bir parçası olarak, Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti’nin finansman desteği ile hayata geçiriliyor.


Emmy Bacharach:
Mimarlık, ses, sinema ve çok boyutlu teknolojilerin kesişim noktasında duran bir mekân tasarımcısı, DJ ve görsel-işitsel sanatçı. Çalışmalarında dijital teknolojilerin yarattığı toplumsal, siyasi ve uzamsal olanakları inceliyor. Emmy, Cambridge Üniversitesi’nde mimarlık eğitimini tamamladıktan Royal College of Art’ta yüksek lisans yaptı ve bu sırada ses, animasyon ve çok boyutlu gerçeklikle tanıştı. Goldsmiths Digital Studios’taki Volumetric Ecologies: Environments, Bodies and Mediated Worlds sergisinde gösterilen enstalasyon çalışması ‘Proxy Architecture’, izleyiciyi sanal bir dünyayla çevreliyor. İstanbul’un dijital görüntülerinden oluşan bir yüzer şehir, sanal ortamın kolektif potansiyelini tartışmaya açıyor. Araştırma projesi ‘Sonic Urbanism in Detroit: Techno as a Spatial Act’ (Detroit’te Sonik $ehircilik: Mekânsal Bir Eylem Olarak Tekno) kentsel mekânların müzik alt kültürü üzerindeki etkisini araştırırken tekno üretiminin mekânsal özneliği ve Detroit’in sanayi-sonrası kentsel koşullarının ortaya çıkardığı sonik kolektifliği savunuyor. İnşa edilmiş ortamlarda verileri ve artırılmış gerçekliği inceleyen disiplinlerarası tasarım kolektifi Xcessive Aestehtics’in kurucularından biri.

Georgios Makkas:
1977’de Atina’da doğdu ve erken yaşlardan itibaren fotoğrafla yakından ilgilenmeye başladı. Birleşik Krallık, Newport’ta Belgesel Fotoğrafçılığı programından mezun oldu. Arnavutluk’un kırsal kesimlerinden kentlere göç konusundaki çalışması Observer Hodge Ödülleri’nde birinci seçildi. 2010 yılında Polonya’nın Poznan kentindeki Academy of Fine Arts’ın ’SETSE’ rezidans programına sanatçı olarak kabul edildi. İşleri, Londra’da National Portrait Gallery’de, Atina Fotoğraf Festivali’nde, Rethymno MedPhoto Festivali’nde, Valensiya Fotonoviembre’de, Reggio Emilia Fotografia Europea’da, Pordenone Le Voci dell’Inchiesta’da, New York DUMBO Arts Festivali’nde ve İstanbul Tasarım Bienali’nde sergilendi. Ayrıca Selanik Fotoğraf Müzesi’nde de kalıcı bir sergisi yer aldı. Makkas, mercek bazlı medyalar yoluyla belleğin korunmasıyla ilgileniyor. İnsanların portre fotoğraflarını çekmekten, hikâyelerini dinlemek ve filme almaktan, ayrıca kentlerin yok olan yüzlerini belgelemekten hoşlanıyor.

Ioana Man:
Mimarlık, set tasarımı ve eleştirel uygulamalar alanlarında farklı disiplinleri bir araya getiren bir tasarımcı. Alternatif gelecekleri biçimlendirmek, yaratmak ve yeniden tahayyül etmek için mimari, set tasarımı ve ritüeller arasında yeni karşılaşmalar ortaya çıkarıyor. Bu günlerde mimarları ve uygulayıcı konumdaki bilim insanlarını mikroskopik ölçeğe daha da yaklaştıracak uzun soluklu bir proje üzerinde çalışıyor. Open Platform’un talebiyle Wellcome Collection için hazırladığı çalışması, Londra’da Architectural Association’da sergilendi.

Tamara Kametani:
 Slovakya doğumlu, Londra’da yaşayan bir görsel sanatçı. Mekâna özgü sanatı merkeze alan enstalasyon, video, fotoğraf ve heykel gibi farklı mecraları kullanıyor. Çalışmalarında dert edindiği konular, iktidar ilişkileri, denetim, mahremiyet ve bilgiye erişim. Çağdaş ve tarihsel anlatıların üretilmesinde ve yeni deneyimlerin ortaya çıkarılmasında teknolojinin oynadığı role özel olarak ilgi duyuyor. 2017 yılında Royal College of Art’ta Çağdaş Sanat Uygulamaları programından yüksek lisans derecesi aldı. Kametani, çeşitli sanatçı rezidans programlarına katıldı; eserleri uluslararası düzeyde sergilendi. En son işleri ve sergileri arasında kürasyonunu AGORAMA, Londra’nın yaptığı (2019); Swayze ffect (Swayze Etkisi), Platform Southwark 404 – Resistance at Digital Age (Dijital Çağda Direniş), RAGE Collective, CFCCA, Manchester (2019); For the Time Being ($imdilik), The Photographers’ Gallery, kürasyon CCA Royal College of Art, Londra (2019); Digital Diaspora (Dijital Diaspora), Studio 44, Stockholm (2019); Summer Show (Yaz Gösterisi), Florence Trust, Londra (2018) ve Triennial of Photography (Fotoğraf Trienali), Hamburg (2018) sayılabilir.

Theo Prodromidis:
 Yunanistan’ın Atina kentinde yaşayan bir görsel sanatçı ve yönetmen. Çalışmaları Galerija, State of Concept, Haus Der Kulturen Der Welt, 1. ve 5. Selanik Bienali, 4. Atina Bienali, Werkleitz Zentrum für Medienkunst ve Haus der Kulturen der Welt gibi galerilerde, müzelerde ve festivallerde sergilendi ve gösterildi. 2017’den bu yana National and Kapodistrian University of Athens’ta Bilim Felsefesi ve Tarihi bölümünde Risk Değişimi programında misafir sanatçı olarak görev alıyor ve Open School for Immigrants of Piraeus’ta gönüllü olarak çalışıyor. Institute Of Radical Imagination ve Solidarity Schools Network üyesi. 2019-2020 yıllarında ise Stavros Niarchos Vakfı Sanatçı Destek Programı’nda sanat eserleri kurulu üyesi olarak çalışmalarını yürütmeye devam edecek.

Yağmur Uyanık:
San Francisco’da yaşayan mimarlık, yeni medya ve müzik alanlarında çalışan Türkiyeli bir sanatçı. Çalışmalarında ışık, ses ve mekânı kullanarak yer değiştirme araçlarını yaratıyor, böylelikle tekrarlama, süreç ve elle tutulamazlığa odaklanıyor. Amacı dijital medyanın sınırlarını, fiziksel bir deneyime dönüştürünceye kadar genişletmek.

Uyanık, yüksek lisans derecesini Fulbright bursuyla okuduğu San Francisco Art Institute, Sanat ve Teknoloji bölümünden aldı. İşleri, Ars Electronica, Sonar +D, Signal Light Festival, MUTEK, Exploratorium, California Academy of Sciences ve Diego Rivera Gallery gibi enstitülerde uluslararası düzeyde sergilendi.