(Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu)’nun Yeni Başkanı TAMER SAKA Oldu…

Yapı ürünleri sektörünün rekabet gücünün artırılarak uluslararası ekonomik sistemde daha etkin hale getirilmesi hedefiyle faaliyet gösteren Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu’nun (YÜF) 27 Şubat Perşembe günü yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda, Başkanlığa TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka oy birliği ile seçildi.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı olarak Temmuz 2019’dan bu yana görev yapan Dr. Tamer Saka, 16. Olağan Genel Kurul Toplantısında Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF) Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Tamer Saka, aynı zamanda Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı ve TOBB Türkiye Çimento ve Çimento Ürünleri Meclis Başkanı olarak da görev yapıyor.

Dünya çimento üretiminin yüzde 30’unu temsil eden global çimento üreticileri ile dünya devi yapı malzemesi üreticilerinin çatı örgütü olan Global Cement and Concrete Association (GCCA) Yönetim Kurulu’nda yer alan Saka, TÇMB’nin 1972 yılından bu yana üyesi olduğu CEMBUREAU (Avrupa Çimento Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi olarak da ülkemizi uluslararası arenada temsil ediyor.

6 üye birlik ile faaliyet gösteren ve ülke çapında 77 bin kişiye istihdam sağlayan YÜF, 2019 yılında yaklaşık 5,6 Milyar Dolar ciro elde ederek Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

YÜF Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı aşağıdaki gibi oluşmuştur:

Başkan                Dr. Tamer Saka    (TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı)
Başkan Vekili     Yavuz Işık              (THBB Yönetim Kurulu Başkanı)
Sayman Üye       Şevket Koruç        (AGÜB Yönetim Kurulu Başkanı)
Üye                      Erol Üçüncü          (KİSAD Yönetim Kurulu Başkanı)
Üye                      Suat Seven             (KÜB Yönetim Kurulu Başkanı)
Üye                      Halil Bağıban        (TPB Yönetim Kurulu Başkanı)
Üye                      Cem Sak                  (TÇMB Yönetim Kurulu Üyesi)


Yapı Ürünleri Üreticileri:
Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF) 22 Şubat 2005 tarihinde, Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB), Kireç Sanayicileri Derneği (KİSAD), Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB), Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) ve Türkiye Prefabrik Birliği (TPB) tarafından, yapı ürünleri sektörünün rekabet gücünün artırılarak uluslararası ekonomik sistemde daha etkin hale getirilmesi hedefiyle kurulmuştur. Beton Katkı Üreticileri Birliği (KÜB) de 3 Kasım 2006 tarihinde federasyon üyesi olmuştur. TÜSİAD’ın da üyesi bulunduğu TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Onaylanmış Kuruluşlar Komitesi (ONKUR), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Toprak Ürünleri Sanayi Teknik Komitelerinde  (TOPRAK-KEK)   temsil edilmektedir. Ayrıca TOBB bünyesinde kurulan 56 sektör meclisi arasında yer almıştır. Federasyonun amacı, betona dayalı yapı malzemeleri üreten kuruluşlara ve mensuplarına mesleki, sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek, yapı malzemeleri ve ticaretinin mesleki ahlak ve kamu yararına uygun, ahenkli ve verimli tarzda çalışmasını sağlamak ve uluslararası entegrasyon hedefi doğrultusunda Türk Sanayi ve Hizmet kesiminin rekabet gücü artırılarak, uluslararası ekonomik sistemde belirgin ve kalıcı bir yer edinmesi için çalışmaktır.