(YEM Yayın)’dan YENİ Kitap: Arazi Yönetimi

YEM Yayın’ın, ülkemizde yaşanan her deprem ile birlikte bir kez daha hatırlanan “kentsel dönüşüm ve yanlış arazi kullanım kararları” konularında ufuk açacak yeni kitabı, dünyadaki arazi yönetim süreçlerini irdeleyip ülkemiz koşullarına uygun, özgün bir arazi yönetim sistematiği oluşturuyor.

Prof.Dr. Nihat Enver Ülger’in, son dönemde ülkemizde yaşanan her deprem ile birlikte bir kez daha hatırlanan ve üzerinde sıkça tartışılan “kentsel dönüşüm ve yanlış arazi kullanım kararları” konularında ufuk açacak kitabı Arazi Yönetimi’nin geliştirilmiş ve güncellenmiş ikinci baskısı Avrasya Arazi Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm Strateji Geliştirme Merkezi’nin katkılarıyla YEM Yayın’dan çıktı.

Arazi Yönetimi, dünyadaki arazi yönetim süreçlerini irdeleyip ülkemiz koşullarına uygun, özgün bir arazi yönetim sistematiği oluşturarak, bunu Geomatik (Harita-Jeodezi- Fotogrametri), İnşaat, Çevre, Orman, Ziraat Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Kentsel Tasarım, Mimarlık, Hukuk, Kamu Yönetimi, Gayrimenkul, Emlak vb. disiplinlerde rol alan tüm aktörlerin ilgisine sunma amacı taşıyor.

“Bugün dünyamızın en büyük sorunlarından olan ‘arazi kıtlığına ve yanlış arazi kullanım kararları’na karşın özgün bir arazi yönetim sistematiği gerekmektedir…” diyen Nihat Enver Ülger’in bu çalışması özellikle Büyük Şehir Belediyeleri, TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı gibi kamu yönetim kurumlarının yanı sıra kentsel planlama, emlak, gayrimenkul geliştirme, yatırım, danışmanlık alanlarında görev yapan ilgililer için de yol gösterici bir kılavuz olma niteliği taşıyor.

Dünyanın karşılaştığı en büyük sorunlardan olan “arazi kıtlığı” ve “yanlış arazi kullanım kararları”; kentlerin kontrol edilemeyecek bir hızda büyümesi, tarım arazilerinin tarım dışı faaliyetlere (yerleşim, sanayi vb.) açılması, yoğun arazi talebi ve sürdürülebilir çevre ilkelerinden uzak arazi politikaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Dünya arazisini tüm sakinlerinin yararına yönelik olarak en iyi şekilde kullanmak, yönetmek ve kalıcı kılmak için ülke, kent ve kır ölçeğinde arazi yönetimine ihtiyaç vardır. Arazi yönetimi için mülkiyet kullanımına ilişkin bilgiler ve dökümler olması, mülkiyete ilişkin karar verilmeden önce bunların dikkatlice incelenerek analizlerinin yapılması gerekmektedir.

Nihat Enver Ülger, Türkiye için arazi yönetim sisteminin kurulması konusunda gereken teorik ve pratik altyapının verilmeye çalışıldığı, çeşitli değerlendirmeler yapılarak değerlendirmelerin sonucunda da ülkemizde arazi üzerinde mülkiyet-kullanım-hukuk ekseninde, anayasal düzlemden mülkiyetin tesciline kadar olan sürecin hemen her aşamasında eksik ve sorunlu durumların süregeldiğinin saptandığı bu kitabı hazırlama amacını bu şöyle özetliyor:

“Ülkemizde işgal, çarpık kentleşme, çevre kirliliği, kır-kent dengesizliği gibi sorunlara imar afları, afet riskli alanların dönüştürülmesi, 2B arazilerinin doğrudan satışı vb düzenlemelerle çözüm üretilmeye çalışılmaktadır. Ancak kopuk, dağınık ve parçacıl niteliklere sahip bu çözüm arayışlarının arazi yönetiminin nihai amacına ulaşılmasında yetersiz kaldığı açıktır. Bir arazi yönetim sisteminin kurulması gerekliliğini ortaya koymak amacıyla hazırladığım bu kitapta, arazi yönetim sisteminin yapısını şekillendirebilecek niteliklere sahip olduğu varsayılan bir arazi yönetimi paradigmasının, ülkemiz arazi yönetimindeki sorunların çözümüne katkıda bulunacağını düşünüyorum…”                  

Kitaba tüm seçkin kitap satış noktalarının yanı sıra http://www.yemkitabevi.com internet adresinden ulaşılabilir.

Kitap Adı: Arazi Yönetimi

Baskı: Geliştirilmiş 2. Baskı

Yayınevi: YEM Yayın

Yazar: Nihat Enver Ülger

Kapak Tasarımı: Mehmet Bayraktar

Yıl: Şubat 2020

Dil: Türkçe

Kapak: Karton kapak

Baskı: Renkli baskı

Ebat: 16,5×23 cm

Sayfa Sayısı: 260 sayfa


Prof.Dr. Nihat Enver Ülger:
Prof.Dr. Nihat Enver Ülger, 1976 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1983 yılında Yıldız Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünden yüksek lisans, 1988 yılında aynı bölümden doktora derecesini aldı. 1988-92 yılları arasında Viyana Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri bölümünde yardımcı doçent olarak görev aldı. Bu görevi boyunca Avusturya Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi’nde bilimsel çalışmalar yürüttü. 1992 yılında yardımcı doçent olarak göreve başladığı Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünde, 1993-95 yılları arasında bölüm başkan yardımcısı olarak çalıştı. 1999 yılında doçent unvanı alan Nihat Enver Ülger, aynı zamanda Harita Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi yönetim kurullarında da çeşitli görevlerde yer aldı. 1999-2000 yılları arasında Türkiye Kalkınma Bankası’nda yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden profesör unvanını aldı. 2004-2010 yılları arasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce kurulan İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi bünyesinde Kentsel Dönüşüm Birimi Yöneticiliği yaparak İstanbul’un kentsel dönüşüm vizyonunun belirlenmesinde etkin rol üstlendi. Akademik çalışmalarına, 2010 yılında Geomatik Mühendisliği bölümünü kurduğu Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde bölüm başkanı olarak devam etmektedir. Çok sayıda öğrencinin lisansüstü tez yürütücülüğünü yapmakta olan Ülger, “Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans Programı” ve “Arazi Yönetimi ve Kullanımı Doktora Programı” bölümlerini açarak konuya ilişkin akademik üretkenliğin artmasına katkıda bulunmaktadır. Yaklaşık 30 yıllık uygulama projesi ve akademik deneyimiyle, “kentsel dönüşüm”, “arazi yönetimi”, “imar uygulamaları”, “kadastro”, “değer esaslı yöntem”, “kırsal arazi düzenlemeleri”, “gayrimenkul değerleme ve geliştirme”, “taşınmaz hukuku” konularındaki çalışmaları ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış olan Ülger’in, Türkiye’de Arsa Düzenlemeleri ve Kentsel Dönüşüm ve Taşınmaz Mal Değerlemesi (B.C. Ülger ve Ş.N. Yıldız ile birlikte) adlı kitapları da bulunmaktadır. Ülkemizde arazi yönetimi, arazi kullanımı ve kentsel dönüşüm alanlarında çeşitli akademik etkinliklerin düzenlenmesi konusunda öncü rol üstlenen Ülger, 2014 yılında kurduğu “Avrasya Arazi Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm Strateji Geliştirme Merkezi”nde, çalışma konularına yönelik proje ve iş geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir.

YEM Yayın:
Türkiye mimarlık ve tasarım ortamına kalıcı katkılarda bulunmak, düşünsel ve teknik konularda yaygın bir bilgi paylaşım ortamı sağlamak amacıyla 1968’den bu yana kesintisiz olarak sürdürdüğü yayıncılık çalışmalarıyla ülkemiz mimarlık yayıncılığı alanında çok özel ve önemli bir yere sahiptir. Eklenecek yeni başlıklar, ürünler ve iletişim yöntemleriyle yayın yelpazesini genişleterek hizmetlerini sürdürmek YEM Yayın’ın ana hedefidir.

YEM Kitapevi:
1973’ten bugüne, alanında öncü olan YEM Yayın kitapları başta olmak üzere, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen yayınevlerinin mimarlık, iç mimarlık, tasarım, inşaat mühendisliği, şehircilik, kentsel planlama, çevre, kültür, sanat vb. alanlarının uzmanlarınca hazırlanmış on binlerce Türkçe ve İngilizce kitabı okurlarına sunan, Türkiye’nin bu alanda uzmanlaşmış tek kitabevidir. YEM Kitabevi’nin tüm kitaplarına http://www.yemkitabevi.com adresinden kolayca ulaşılabilir.