(İstanbul Planlama Ajansı)’nın Lansman Toplantısı Kapsamında: “Yerel Demokrasi için Yeni bir Başlangıç”

İstanbul’un vizyon ve yönetimine dair stratejilerin, geniş katılım ve ortak akılla belirlenmesi amacıyla kurulan İstanbul Planlama Ajansı’nın lansman toplantısı, 12 Şubat 2020 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

LANSMAN TOPLANTISI PROGRAMI
13.00 – 14.00             Kayıt
14.00 – 14.40             İBB Başkanı Ekrem İMAMOĞLU’nun Konuşması
14.40 – 15.00            Ara
15.00 – 17.00            Panel: Yerel demokrasi için yeni bir başlangıç  (A new beginning for local democracy)
Moderatör: İlhan TEKELİ
Konuşmacılar: Prof. Dr. Richard SENNETT / Prof. Dr. Saskia SASSEN


İstanbul Planlama Ajansı:
İBB, geçmiş yılların deneyim ve birikimi değerlendirerek Şubat 2020 itibariyle İstanbul’un 2050 vizyonunun belirlenmesi ve kentin geleceğe daha sağlıklı, güvenli ve huzurlu ulaşabilmesi için araştırma ve planlama çalışmalarını yenilikçi bir modelle yeniden başlatmıştır.

Yerel demokrasi için yeni bir başlangıç niteliğindeki bu oluşumda, İstanbul’un sorunları ve çözüm önerileri, gelecek hayalleri çok paydaşlı, katılımcı bir süreçte ele alınacaktır.

İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul 2050 Vizyonunun belirlenmesi ve stratejilerin geniş katılım ve ortak akılla belirlenmesi amacıyla, bütün plan ve proje çalışmalarını, üniversitelere, uzmanlara, meslek örgütlerine, sivil toplum kuruluşlarına ve İstanbul halkına açacaktır.

İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde dört çalışma birimi oluşturulmuştur. Bunlar;

  • İstanbul’un 2050 Vizyonunu ve kentin gündemine ilişkin konularda ihtiyaç duyulan politika ve stratejilerin katılımcı yöntemlerle belirlenmesi amacıyla Vizyon 2050 Ofisi
  • Kendi belirlediği araştırma ve yayınların yanı sıra Vizyon 2050 Ofisi çalışmalarını desteklemek üzere “Enstitü İstanbul”
  • Vizyon 2050 Ofisi’nin yapacağı çalışmalara altlık oluşturacak güncel veri ve analizler hazırlayacak “İstanbul İstatistik Ofisi”
  • İBB içinde üretilen projeler ilgili yönetim birimlerinin koordinasyonunun sağlanması, kentsel projelerde halkın ve uzmanların katılımının sağlanması amacı ile “İstanbul Projeleri Koordinasyon Merkezi”dir.