(Poedat)’ın 30. Etkinliği SARSILAN ANLATILAR (Şirince Tiyatro Medresesi)’nde…

2012 yılından beri sosyal bilimlerin farklı alanlarında disiplinlerarası etkinlikler düzenleyen Poedat, 30. etkinliği olan Sarsılan Anlatılar’ı 9-12 Nisan tarihlerinde Şirince’deki Tiyatro Medresesi’nde gerçekleştirecek.


Sarsılan Anlatılar
Tarih:
9-12 Nisan 2020
Yer: Şirince Tiyatro Medresesi


Anlatı, iletişimin doğuşundan beri serpilip gelişen ve düzenlenen bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Neyin söyleneceğini ve neyin söylenmeyeceğini belirleyen politik ve estetik tutumlar bir yandan yeni kavramları meydana getirirken bir yandan da gerçekliğin nasıl taşınacağına ilişkin tartışmalar başlatıyor. Resmî anlatılarla resmî olmayan anlatılar ayrışmalara neden  olurken bilgiler duygularla, ideolojiler ideolojilerle ve toplumsal tabakalar iktidarlarla çarpışıyor.

Birbirlerine eklemlenen, birbirlerini yıkıp yerini alan ya da birbirlerine karışarak eklektik durumlara yol açan yapılarıyla bireylerin ve toplumların aktif olarak katıldığı, aynı zamanda da ister istemez kendilerini içinde bulduğu çeşitli anlatıların farklı boyutlarıyla mercek altına alınacağı Sarsılan Anlatılar’da Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi’nden Bilgin Güngör ile Türkçe edebiyatta postkolonyal eleştirinin işlenme biçimlerine odaklanılacak, Leipzig Üniversitesi’nden Markus Dressler ile Alevi sorununun epistemik kökenlerine inilecek ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Saime Tuğrul ile kutsallık-kurbanlık mekanizmaları acıma siyaseti üstünden işlenecek. Donna Haraway’in Siborg Manifestosu metni üzerinden de cinsiyet sonrasılığın olanaklarının irdeleneceği tartışma oturumları yapılacak.

Son başvuru tarihi 8 Mart’tır.

Etkinlikle ilgili bilgi almak ve başvuru yapmak için http://poedat.org/sarsilan-anlatilar adresine gidebilirsiniz.