İstanbul Perspektifleri #10: “Sürdürülemezlik Perspektifinden İstanbul”

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin (İPM) İstanbul kültür-sanat hayatının şekillenmesinde etkin rol oynamış aktörlerle izleyicileri buluşturan “İstanbul Perspektifleri Söyleşi Serisi”nin onuncusunda, Akademisyen, Araştırmacı Asu Aksoy ağırlanacak.


İSTANBUL PERSPEKTİFLERİ SÖYLEŞİ SERİSİ
“Sürdürülemezlik Perspektifinden İstanbul”
Katılımcı: Asu Aksoy, Akademisyen, Araştırmacı
Moderatör: Asuman Suner
Tarih: 26 Aralık 2019, Perşembe
Saat: 17:00-19:00
Yer: Sabancı Üniversitesi Minerva Palas, Bankalar Caddesi No:2 Karaköy


Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nde 2018-19 döneminde başlayan “İstanbul Perspektifleri” başlıklı söyleşi serisi 2019/20 döneminde devam ediyor. Yeni dönemde, İstanbul kent mekanının dönüşümünü farklı yönleriyle ve farklı yöntemler kullanarak inceleyen araştırmacılarla söyleşiler gerçekleştiriliyor.

Söyleşilerin amacı, İstanbul’un kültürel dokusunun 1980’lerden bu yana nasıl şekillendiğini ve dönüştüğünü öznel hikayeler üzerinden anlamlandırabilmeyi mümkün kılacak bir tartışma platformu yaratmak. Söyleşilerde; kentin kültürel dokusunun dönüşümü, mimarlık, görsel sanatlar, sanat piyasası, festival kültürü, sahne sanatları boyutlarını içeren farklı perspektiflerden ele alınıyor.


Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi:
İstanbul Politikalar Merkez (İPM) demokratikleşmeden iklim değişikliğine, transatlantik ilişkilerden çatışma analizi ve çözümüne kadar, önemli siyasal ve sosyal konularda uzmanlığa sahip, çalışmalarını küresel düzeyde sürdüren bir politika araştırma kuruluşudur. İPM araştırma çalışmalarını üç ana başlık altında yürütmektedir:
İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi
Demokratikleşme ve Kurumsal Reform
Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk

2001 yılından bu yana İPM, karar alıcılara, kanaat önderlerine ve paydaşlara uzmanlık alanına giren konularda tarafsız analiz ve yenilikçi politika önerilerinde bulunmaktadır.
ipc.sabanciuniv.edu
ipc.sabanciuniv.edu/about/history/
twitter.com/ipc_ipm
www.facebook.com/IstanbulPolicyCenter