(Herkes İçin Mimarlık), 8. Yılında İNŞA SÜREÇLERİ için Herkesi DESTEĞE Çağırıyor!

Herkes İçin Mimarlık, sekiz yıldır Türkiye’de ve dünyanın farklı yerlerinde, kırsal ve kentsel alanda, çocuklarla, kadınlarla, mahallelilerle, yerel örgütlenmelerle, sivil toplum kuruluşları, resmi ve özel kurumlarla, öğrencilerle ve farklı mesleklerden kişilerle birlikte projeler, atölyeler, sergiler ve etkinlikler gerçekleştiriyor.

Yıllardır işlerine beraber çalıştıkları kişilerle ve desteklerle devam ediyor. Sekizinci yıllarında başlattıkları bağış kampanyası ile, özellikle inşa süreçlerinde ihtiyaçları olan matkap, daire testere, dekupaj, spiral, kaynak ve zımpara makineleri gibi aletler için herkesi destek vermeye çağırıyorlar. Bu bağışlar hem ayni olarak yapılabilir hem de bu bağlantıdan maddi katkıda bulunabilinir : https://bit.ly/2YHFacK

Derneğin işlerine devam edebilmesi, herkese ulaşan, herkesle yapılan mimarlıkların, denemelerin, çalışmaların çoğalması için bu destekler çok önemli. HİM ile sosyal medya hesaplarından ya da info@herkesicinmimarlik.org adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Herkes İçin Mimarlık:
Herkes İçin Mimarlık (HiM), (2011, İstanbul); farklı uğraşlardan gönüllü öğrencilerin ve profesyonellerin bir araya gelerek ülke ve dünya genelinde karşılaşılan sosyal sorunları yaratıcı yollarla gündeme getirebildikleri, bu sorunlar hakkında farkındalığı arttırmak ve mimarlık ve tasarım alanlarından çözüm yolları üretmek üzere harekete geçebildikleri bir platformdur. Kentsel ve kırsal alanlarda, projelerin tasarım, planlama ve inşaat süreçlerinde eksikliği hissedilen katılımcı mekanizmaları teşvik ederek toplum yararına ve toplumla birlikte çalışan bir mimarlık ortamı oluşmasına katkı sağlamak istemektedir. Farklı alanlarda yaptıkları projelerini bugüne değin İstanbul Tasarım Bienali, SALT Istanbul, Victoria Albert Müzesi Londra, MAXXI Çağdaş Sanatlar Müzesi, Roma, Venedik Mimarlık Bienali gibi alanlarda göstermişler, 2015 yılında MoMA New York ve Istanbul Modern ortaklığında organize edilen Genç Mimarlık Programı’da finalist olmuşlardır. 2014 yılında Tük Serbest Mimarlar Derneği tarafından Mimarlığa Katkı Proje Ödülü’ne layık görülmüşlerdir.