“Bir Şehir Kurmak, Ankara 1923-33” Sergisi Konuşmaları-I: Günkut Akın

“Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933” sergisi kapsamında gerçekleşecek Paralel Konuşmaların ilki, 5 Aralık 2019 Perşembe günü saat 18.30’da “Başkent Ankara’nın Kuruluşunda Romantik Mimar: Kemalettin Bey” başlığıyla Prof. Dr. Günkut Akın’ın katılımı ve Prof. Dr. Ali Cengizkan’ın moderatörlüğünde CerModern Konferans Salonu’nda gerçekleşiyor.


“Başkent Ankara’nın Kuruluşunda Romantik Mimar: Kemalettin Bey”
Tarih:
5 Aralık 2019, 18.30
Yer: CerModern Konferans Salonu


Günkut Akın, mimarlık tarihi açısından bu ara dönemin bir muhasebesini, sanat tarihinde ve mimarlıktaki etkileriyle Romantizm üzerinden değerlendirmektedir. Osmanlı’nın son yıllarından Cumhuriyet’e aktarılan ve mimarlara yöneltilen beklentilerle onların üzerinde basınç oluşturan “Türkçülük”, “millilik / milliyetçilik” gibi politik ve kültürel pozisyonlara daha yakından ve Batı ile karşılaştırmalı olarak bakmaktadır. “Romantizm” kavramının hem dönemin politik-kültürel söyleminin, hem de mimarlık kültürünün tanımlanmasında geçerli bir açılım olduğunu göstermiştir.

Etkinlik herkese açık ve katılım ücretsizdir.