(Mimarlar Derneği 1927)’de “ANKARADA FRİG DÖNEMİ İZLERİ” Sunumu…

26 Kasım Salı günü saat 19:30’da Ela Alanyalı Aral, Mimarlar Derneği 1927’de “Ankara’da Frig Dönemi İzleri” başlıklı sunum gerçekleştirecek.

Ankara kentinin kuruluşu MÖ 8. yüzyılda Frig dönemine tarihlenmektedir. Takip eden iki yüzyılda, kent içi ve çevresinde pek çok yapı ve tümülüs adı verilen anıt-mezarlar yapılmıştır. Ankara tümülüsleri, ilk kez 19. yüzyıl sonunda belgelenmiş ve Cumhuriyet dönemi kazılarıyla bir kısmı tescillenmiş olsa da, kentte çoğunlukla özgün varlıklarını sürdürememektedirler. Sunumda, Ankara’nın Frig dönemi üzerine yapılmış çalışmaların bütüncül ve detaylı bir özeti ile birlikte bugün kent dokusu içinde yitirilmiş olan batı ve kuzey tümülüsleri, Ankara kentinin eski hava fotoğrafları ve haritalarındaki görünümleri üzerinden, ve özellikle alanın topografik yapısı ile ilişkileri irdelenerek ele alınmaktadır.


Ela Alanyalı Aral:
Doç.Dr. Ela Alanyalı Aral ODTÜ Mimarlık Bölümünden Lisans, daha sonra Bina Bilgisi alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini almıştır. Alanyalı Aral, 1993-2004 yılları arasında mimari proje çalışmaları yapmış ve 1999-2004 yılları arasında ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2004-2016 yılları arasında mimarlık eğitimi alanında çalışmaya devam eden ve idari görevler de üstlenen Doç. Dr. Alanyalı Aral, 2008 ve 2012 yıllarında Delft Teknik Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak bulunmuştur. 2015 yılından itibaren ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Doç. Dr. Alanyalı Aral mimari tasarım, peyzaj tasarımı ve mimarlıkta yaratıcı haritalama konularında dersler vermiştir. Başlıca araştırma alanları Kentte Kamusal Mekânın Desteklenmesi, Kentsel Mekânda Kendiliğinden Kullanımlar, Kamusal Mekân Olarak Kentte Dolaşım Aksları Boyunca Yan Mekânlar, Mimarlıkta İfade ve Tasarım Aracı Olarak Yaratıcı Haritalama ile Ankara’da Frig Dönemi Tümülüsleri ve Kente Olası Katkıları’dır.