Mimarlıkta Çağdaş Tartışmalar 19: “Dijital Şehir Tarihine Doğru”

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programı, Mimarlıkta Çağdaş Tartışmalar dersi kapsamında düzenlenen seminer dizisinin 19. oturumunun konuğu “Dijital Şehir Tarihine Doğru: Yeni Teknolojiler ve Alternatif Sosyo-Mekânsal Okumalar” başlıklı konuşmasıyla Yunus Uğur olacaktır.


“Dijital Şehir Tarihine Doğru: Yeni Teknolojiler ve Alternatif Sosyo-Mekânsal Okumalar”
Tarih:
 19 Kasım 2019
Saat: 14:00
Yer: MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Seminer Odası
Etkinlik Sayfası:  https://www.facebook.com/events/1214729228727760/


Dijital beşeri bilimler çerçevesinde tartışılan beşeri bilimler ve bilişim teknolojileri etkileşimi şehir tarih çalışmalarında da hem yöntem ve metodoloji, hem yaklaşım, hem de yeni okuma imkânları olarak etkisini göstermektedir. Programda bu etkinin mevcut durumu izlenecek ve gelecek potansiyeli üzerinde durulacaktır. Osmanlı şehirleri üzerine yaptığımız çalışmalardan örnekler eşliğinde veri toplama, veri analizi ve veri görselleştirme süreçleri anlatılacak ve dijital destekli bu sürecin mümkün kıldığı alternatif sosyo-mekansal okumalar tartışılacaktır. Programın son kısmında dünya şehir tarihçiliğindeki dijital trendler ve bunların şehir tarihçiliğine katkısı değerlendirilecektir.


Yunus Uğur:
Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde (1999), Yüksek Lisans derecesini ise aynı üniversitenin Tarih programında “The Ottoman Court Records and the Making of ‘Urban History’, with Special Reference to Mudanya Sicils (1645-1800)” başlıklı tezi ile aldı (2001). Aynı programdaki doktorasını “The Historical Interaction of the City with its Mahalles: Ottoman Edirne in the Late Seventeenth and Early Eighteenth Centuries” başlıklı tezi ile tamamladı. 2003-2004 yıllarında New York Binghamton Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araştırmacı olarak bulunmuştur. Yoğunlaşma alanları şehir tarihyazımı, Osmanlı şehir tarihi, şehir topografyası, sosyal mekân ve mahalleleri kapsar. Tarihyazımı ve Tarih kaynakları (siciller) arasındaki bağlantı, Türkiye’de Osmanlı şehir tarihçiliğinin gelişimi ve 17-18. yüzyıl Osmanlı tarihyazımı konularını işleyen makaleleri ve kitap eleştirileri bulunmaktadır. Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi koordinatörlüğünü 2003 yılından beri yürütmektedir. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi’nin yayın yönetmeni olup derginin Türk Şehir Tarihi başlıklı özel sayısının da editörlüğünü yapmıştır. Eylül 2016-Eylül 2017 arasında Berlin’de akademik çalışmalarını yürütmüştür. 2009 yılından beri İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü kadrosunda bulunmaktadır. Ayrıca Şehir Araştırmaları Merkezi Direktörüdür. 2014-2016 arasında TÜBİTAK destekli  “Osmanlı Şehir Tipolojileri ve Atlası (1450-1700)” başlıklı bir projeyi tamamlamıştır. Global Şehir Tarihi Projesi (GUHP) Uluslararası Danışma Kurulu ve Avrupa Şehir Tarihçileri Birliği (EAUH) üyesidir. Şu anda TÜBİTAK’ın desteklediği “Osmanlı Şehirlerini Haritalamak: Sosyo-Mekânsal Benzerlikler ve Özgünlükler (1520-1540)” ve “19. Yüzyıl İstanbul Tekkelerini Mekânsallaştırmak: Yerleşim ve Ağ Haritaları” projeleri üzerinde çalışmaktadır.