(Bilsart)’ta Kasım Ayında İki SOLO Sergi!

Bilsart, 06 Kasım – 16 Kasım tarihleri arasında Olgu Ülkenciler’in “Asamble” isimli solo sergisine, 20 Kasım – 30 Kasım tarihleri arasında Egemen Tuncer’in “Bir Tak, Beş Meydan” isimli solo sergisine ev sahipliği yapıyor.

Olgu Ülkenciler, Asamble, 2016, Video, 4’51’’

NATO asamblesi… Teşekkürler konuşması, önce askerlere, sonra sınırlara sonra o sınırları yaratanlara teşekkürler. Yapılan fedakârlıklara teşekkürler… Karada Afganistan’dan Kosova’ya, denizde Kuzey Atlantik’ten Akdeniz’e… Havada da Baltık’tan Türkiye’ye…

Tüm bu konuşmalar yapılırken binlerce insanın hayatını kaybettiği sularda NATO gemileri yüzmekteydi. Tüm bu konuşmalar yapılırken Afganistan’dan Pakistan’a, Irak’tan Libya’ya birileri kendi demokrasilerini, kendi özgürlük anlayışlarını, kendilerinden olmayan halklara dayatmakta, o halkların topraklarına pervasızca saldırmaktaydılar.

Bu videoda iki katmanlı bir görüntü izlemektesiniz. Biri tüm bu pervasız ve akıl almaz zulmün yaratıcıları, diğeri ise bu zulme maruz kaldıkları için yurtlarından ayrılmak zorunda kalan halklar.

Tam da bu iki katmanlı hali kırmamız gerekiyor. Saygı duruşu yapan katillerin sessizliğinde Pakistanlı bir babanın kızıyla 4000 km uzaktan yaptığı konuşmanın sesini duyuyoruz. Bu ses aynı zamanda, ülkeleri yakılıp yıkılan, talan edilen ve sadece insanca bir yaşam umuduyla yola çıkıp Akdeniz’in, Ege’nin karanlık sularında boğulan binlerce insanın ve hepimizin sessizliğidir.

Olgu Ülkenciler, 2016

Egemen Tuncer, Beş Meydan

20 – 30 Kasım, 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek Bir Tak, Beş Meydan sergisinin açılış gününde Egemen Tuncer & Ezgi Bakçay sanat konuşması yapacak.

“Bir Tak, Beş Meydan” adlı sergi Palmira, Suriye’de 3.yy Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş olan “Arch of Triumph/Zafer Takı”nın son yıllarda yaşadığı maceraya ilişkin internet üzerinden bir araştırma çalışmasıdır. 2015 yılında ISIS tarafından yapının bombalanmasını takiben kültürel mirasların arşivlenmesi üzerine çalışan bazı kurum ve kuruluşlar bu kemerin aynı zamanda Palmira’daki diğer benzeri yapıların sayısal modellerini oluşturmuştur. The Institute for Digital Archaeology yapının yıkımından önce çekilmiş fotoğraflarından yararlanarak fotogrametrik sayısal modelini hazırlamıştır. Bu model kullanılarak CNC teknoloji aracılığı ile yapının 1/3 ölçekli replikası üretilmiş ve bu replika Trafalgar Square, Londra, 2016, City Hall Park, New York, 2016, Palazzo della Signoria, Floransa, 2017 ve Place des Nations, Cenevre, 2019 gibi çeşitli popüler meydanlarda sergilenmiştir. Yapının bu gündemini merkezine alan sergide bir video ve bir heykel yer almaktadır. Videoda bahsi geçen replikanın sergilendiği meydanlar Google Earth’un sağladığı veritabanı ile görselleştirilmiştir. Sergide bulunan video’ya aynı zamanda replikanın fotoğrafları ile oluşturulmuş ve online erişime açık sayısal modelin 3 boyutlu baskısı eşlik eder. Orijinal mimari yapı, temsili ve modeli arasındaki eksene yerleşen ve aralarındaki ilişkiyi irdeleyen bu sergi “Arch of Triumph” ile beraber herhangi bir yapının da benzer şekilde aslının veya kopyasının sahip olunmasına ve deneyimlenmesine yönelik belirli bir imkansızlığın izini sürer. Bu bağlamda kültürel mirasların nasıl paylaşılabileceğini ve kimlere hangi durumlarda ait olabileceğini sorgulamaya çalışır.


Bilsart:
Bilsar, yıllardır güncel sanat alanında destek verdiği projelere bir yenisini ekledi. Sanatçılara video işlerini sergilemek için yeni bir alan yaratmak ve sanatseverleri bir araya getirmek amacıyla, ofis binasının garajını kâr amacı gütmeyen ve video sanatına odaklanan bir sanat mekânına dönüştürdü. Ocak 2018 itibariyle video sanatının güncel örneklerini, 15 günde bir değişen bir programla sunan Bilsart, yine bu alana odaklanan bir kütüphaneyi de kullanıma açtı.

Bu dinamik sergi programı dâhilinde seçkilere, küratöryel projelere ve çeşitli konuşma etkinliklerine yer verecek olan Bilsart, aynı zamanda sanatçı, küratör ve koleksiyoner konuşmalarına da ev sahipliği yapmaktadır.