Mimarlıkta Çağdaş Tartışmalar Seminerleri 17: “Mahallenin Mimarisi”

MSGSÜ Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programı, Mimarlıkta Çağdaş Tartışmalar dersi kapsamında düzenlenen seminer dizisinin 17. oturumunun konuğu “Mahallenin Mimarisi: Yerebatan’da Bizans ve Osmanlı Katmanları” başlıklı konuşmasıyla Ayhan Han olacaktır.


“Mahallenin Mimarisi: Yerebatan’da Bizans ve Osmanlı Katmanları” Tarih: 22 Ekim 2019
Saat: 14:00
Yer: MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Seminer Odası
Etkinlik Sayfası: www.facebook.com/events/531915880971005/


Bizans yapılarının Osmanlı dönemindeki restorasyonları, dönüşümü, kent mekanına katılımı gibi konularda oldukça sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Özellikle Bizans sarnıçlarının Osmanlı dönemindeki serüvenine dair iç bütünlüğü olan, kapsamlı çalışmalar yapılmamıştır. Osmanlı döneminde kapalı sarnıçların bir yandan su depolama işlevini yerine getirirken diğer bir yandan da örtüsü üzerindeki yapıya veya mahalleye zemin tedarik etmesi mimarlık tarihi ve arkeoloji alanının önemli konularından birisidir. ‘Yerebatan’da Bizans ve Osmanlı Katmanı’ başlıklı konu, Yerebatan Sarnıcı özelinde Osmanlı döneminde sarnıçta yapılan restorasyonlar ve sarnıç üzerindeki mahalle üzerinden Bizans yapılarının Osmanlı mimarlık ve kent tarihi açısından önemine dikkat çekme amacındadır.

Ayhan Han İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Tarihi programında doktora yapmakta, “Langa Yenikapı Dolgu Alanı ve Yalı Mahallesi (1750-1900)” başlığı ile doktora tezini yazmaktadır. Tez, 1760’da Yenikapı’da başlayan dolgu çalışmalarının aşamaları ve dolgu teknikleri, dolgu alan üzerine inşa edilen mahallede sokak dokusunun ortaya çıkışı ve konut tipi özelinde İstanbul kıyı mimarisini konu edinmektedir. 18 ve 19. yüzyıl İstanbul kıyı mimarisi, dolgu alanları, mahalleleri, kentsel planlama ve hidrolik mühendisliği gibi konular genel ilgi alanlarıdır. Koç Üniversitesi GABAM’ın yürüttüğü ‘The City Walls of İstanbul’ adlı projede, kent surlarının Osmanlı dönemi restorasyonları üzerine araştırma yapmaktadır.