[Kitap]: Mimarlık Antolojisi Klasik Metinler

Aylin Tümertekin’in derleyip çevirdiği Mimarlık Antolojisi Klasik Metinler Janus Yayıncılık’tan çıktı.

Kitap, mimarlık kuramının en eski ve en duyulmuş isimlerinden Marcus Vitruvius Pollio ile başlayan ve Karl Bötticher ile Eduard van der Nüll’e kadar uzanan çok geniş bir dönemi kapsayan bir “Klasik Metinler” derlemesini içeriyor.

Mimarlıkta Klasik geleneğin kurulması, Rönesans mimarlığı, Klasisizm, ardından Klasik değerlerin yeniden keşfedilmesi, Aydınlanma Çağı ve nihayet 19. yüzyıl Historisizm’i ve Endüstri çağı en yetkin temsilcileri tarafından anlatılıyor.