(Pera Müzesi)’nde SANATLA ÖĞRENME Pratikleri Tartışılacak!

Pera Müzesi Öğrenme Programları, Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) Kültürel Dokümantasyon Merkezi iş birliğiyle, eğitmenlere yönelik “Keşfedenler: Sanat ile Uygulamalı Öğrenme Pratikleri” başlıklı bir seminer düzenliyor. 5 Eylül’de Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz gerçekleşecek etkinlikte katılımcılar, yeniliklere açık şekilde çalışma, deneyim yoluyla bilgi ve beceri kazanmanın inceliklerini sanatla öğrenme pratikleri üzerinden tartışacaklar.


Keşfedenler: Sanat ile Uygulamalı Öğrenme Pratikleri
Tarih:
5 Eylül 2019, 10.00-17.00 
Yer:
Pera Müzesi Oditoryumu


Pera Müzesi Öğrenme Programları, farklı yaş grupları ve kitleler için düzenlediği etkinliklere eğitmenlere yönelik özel bir seminerle devam ediyor. GSÜ Kültürel Dokümantasyon Merkezi iş birliğiyle hazırlanan “Keşfedenler: Sanat ile Uygulamalı Öğrenme Pratikleri” seminer programı, farklı disiplinlerden konuşmacıları bir araya getirecek. Sanat aracılığıyla toplumsal kapsayıcılığın nasıl karşılanabileceği ve eğitimde bu kapsayıcılığın nasıl gerçekleşebileceği sorularından hareketle kurgulanan etkinlik, 5 Eylül 2019 Perşembe günü saat 10.00-17.00 arasında Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek.

Öğrenme pratiğini sanat yoluyla yeniden düşünmek

Öğretici ve öğrenen arasındaki bilgi, beceri ve anlayış paylaşımını desteklemek amacıyla hazırlanan seminer programı; uygulamalı atölyelerdeki öğrenme sürecinde katılımcıları, öğretileni dinlemeye ve kabul etmeye değil, anlamaya ve deneyimlemeye teşvik etmeyi hedefliyor. Seminerin konuşmacıları arasında, öğretim üyeleri Dr. Murad Özdemir (Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi), Prof. Dr. Marcus Graf (Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi), Dr. Ilgım Veryeri Alaca (Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar), Prof. Dr. Feyza Çorapçı (Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü), Betül Gaye Dinç (Koç Üniversitesi) ile Pera Müzesi Öğrenme Programları’ndan Eda Göknar ve Hazal Altun yer alıyor.

Eğitmenlerin gözünden öğrenmenin yeni tanımları

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Murad Özdemir, “Sanat ve İletişim” temalı sunumunda, sanatın deneyime dayalı “özel” bir iletişim biçimi olduğu düşüncesinden yola çıkarak, sanat temelli öğrenme deneyiminin tasarım olanaklarını tartışmaya açacak. Pera Müzesi Öğrenme Programları’ndan Eda Göknar ve Hazal Altun, müzenin kuruluşundan bu yana farklı yaş gruplarını sanatla buluşturmak ve sanatı ulaşılabilir kılmak amacıyla düzenledikleri öğrenme programlarından bahsedecek.

Programın ikinci bölümü, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Prof. Dr. Marcus Graf’ın “Deneyle Yaratmak – Deneyimle Öğrenmek” başlıklı sunumuyla başlayacak. Koç Üniversitesi’nden Dr. Ilgım Veryeri Alaca, 2016-2019 yılları arasında tamamlanan bir dizi sanatsal ve eğitsel çalışmayı dinleyicilere aktarırken, Pera Müzesi Öğrenme Programları önceki asistanlarından Betül Gaye Dinç, müzenin öğrenme programlarında edindiği deneyimleri katılımcılarla paylaşacak. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Feyza Çorapçı ise kültür-sanat temelli atölye programlarının çocuk ve gençlerin gelişimindeki rolüne ilişkin bulguları ele alacak.

Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek etkinlik ücretsizdir. Yerler sınırlıdır, rezervasyon gereklidir. Etkinlik dili Türkçedir. Seminer sonunda katılımcılara teşekkür belgesi verilecektir.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 0212 334 99 00 (4)  ogrenme@peramuzesi.org.tr


Seminer Programı:
10.00-10.30        Kayıt ve Kahve İkramı
10.30-10.45        Açılış Konuşması
Özalp Birol, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi   Genel Müdürü

10.45-11.30        Sanat ve İletişim
Dr. Murad Özdemir, Galatasaray Üniversitesi

 11.30-12.00        Pera Müzesi’nde Öğrenme Programları             
 Eda Göknar ve Hazal Altun

12.00-13.00        Öğle Yemeği Molası
13.15-14.00        Deneyle Yaratmak – Deneyimle Öğrenmek                           Prof. Dr. Marcus Graf, Yeditepe Üniversitesi

14.00-14.45         Sanat ile Düşünme ve Duyumsama
Dr. Ilgım Veryeri Alaca, Koç Üniversitesi

14.45-15.00        Kahve Molası
15.00-15.45        Pera Müzesi ile Öğrenmeyi Keşfetmek: Öğrenme Programı Asistanının Deneyimleri
Betül Gaye Dinç, Koç Üniversitesi

15.45-16.30         Çocuk ve Gençlere Yönelik Kültür Sanat Atölye Çalışmalarında Erişim, Katılım ve Kalite Göstergeleri
Prof. Dr. Feyza Çorapçı, Boğaziçi Üniversitesi

16.30-17.00        Soru – Cevap ve Kapanış Konuşması
Eda Göknar


Pera Öğrenme:
Pera Müzesi’nde öğrenmeyi, çocuklar, gençler ve yetişkinleri sanatla buluşturmak, bir müze bilinci oluşturmak, sanatı ulaşılabilir kılmak ve izleyiciyle sergilenen eserler arasında iletişim kurmak amacıyla yapılan çalışmalar kapsıyor. Yorum ve yaratıcılığa dayanan bu etkinliklerde, eserler üzerinde değerlendirmeler yapılırken yaratıcılık da destekleniyor. Atölyede uygulamalı çalışmalarla pekiştirilen öğrenme programı, müzeyi sosyal hayatın bir parçası kılmayı da amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan “Pera Öğrenme” programları, koleksiyon sergilerinin yanı sıra, süreli sergiler için de, farklı yaş gruplarına ve engellilere hazırlanan birbirinden renkli ve yaratıcı etkinlikleriyle yıl boyunca sürdürülüyor.