[Kitap]: Form ve Deformasyon 

Form ve Deformasyon Mimari ve Kentsel Nesnelerin Form ve Deformasyonu Janus Yayıncılık’tan çıktı.

“Bu kitap mimari formlardan ve geometriden söz eder.”

“Sadece bina planlarını analiz edip çok değerli bilgiler edinilebileceğini ve mimarlığın formelleştirilmesinin ortaya özgül ve indirgenemez sorunlar çıkardığını ileri sürdüğümüzde bir şeyleri tahrik etmek istiyorduk elbette.”

“Yaşadığımız proje deneyimi, hangisi olursa olsun, her mimarlıkta elbette ki elde edilmek istenen formlar olduğunu, ama bir de razı olunan ya da yol boyunca keşfedilen formlar olduğunu düşünmemizi gerektiriyor.”

“Mimar bir mekânlaştırıcıdan, sâdık bir çevirmenden ibaret değildir. Mimar aynı zamanda formlar ve mekânla uğraşan bir teknisyendir; mesleğinin en özgül yanı da kesinlikle budur.”


Kitap Adı: Form ve Deformasyon Mimari ve Kentsel Nesnelerin Form ve Deformasyonu
Yazar: Alain Borie, Pierre Micheloni, Pierre Pinon
Özgün Adı: Forme et déformation des objets architecturaux et urbains
Çevirmen: Alp Tümertekin
Sayfa Sayısı:  216