62. YUNUS ARAN KONFERANSI 9 Nisan’da (MSGSÜ)’de…

Yunus Aran Konferansları’nın 62’inci buluşması, Prof.Dr. Jana Revedin’in “Bauhaus’un Reformist Etiğinden Yaygın Sürdürülebilir Tasarıma” başlıklı konuşması ile 9 Nisan 2019 Salı günü, 14.30’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu’nda gerçekleşecektir.


Bauhaus’un Reformist Etiğinden Yaygın Sürdürülebilir Tasarıma
Tarih:
9 Nisan 2019 Salı günü, 14.30
Yer:
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu


Mimar Sinan Üniversitesi 1999 Mimarlık Bölümü mezunu Mimar Yunus Aran’ın anısını yaşatmak, ve mimarlık fakültesi öğrencilerinin birikimlerine katkıda bulunmak için, mesleki kariyerlerini mimarlık alanıyla kesiştirmiş farklı disiplinlerden konuşmacıların katılımıyla, 2001 yılından bu yana her yıl düzenli olarak Yunus Aran Birlikteliği ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Yunus Aran Konferansları’nın 62’inci konuğu Prof.Dr. Jana Revedin olacaktır. Konferans, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu’nda, 9 Nisan 2019 Salı günü saat 14.30’da izlenebilir. Konuşma dili İngilizce olup, simültane tercüme yapılacaktır. Katılım herkese açık ve ücretsizdir.

Yunus Aran Birlikteliği ve etkinlikleri hakkında daha fazla bilgiye www.yunusaran.org adresinden ulaşılabilir.


“Bauhaus’un Reformist Etiğinden Yaygın Sürdürülebilir Tasarıma”
Konuşma özeti:

Prof. Jana Revedin, reformist Alman mimarlık ve tasarım okulu Bauhaus’un yüzüncü yılına ithafen yapacağı bu konuşmada, mimarlık düşüncesinin Beaux-Arts’tan erken Modern’e geçiş dönemi ile bugününe; mesleğin politik, kültürel, sosyal ve ekolojik paradigma değişimlerine ve bu iki dönem arasındaki paralelliklere odaklanacak.  Prof. Revedin, Modern hareketin reformcu köklerine değinerek, Walter Gropius’un Bauhaus okulunun eğitim hedefleri ve bu hedeflerle gelişen sürdürülebilir mimarlık ve kentsel tasarım yaklaşımının çağdaş eğitim modellerine evriliş hikayesini dinleyicilerle paylaşacak.

Prof. Revedin’in konuşması, Bauhaus’un hikayesine eşlik eden modernitenin önemli durak noktaları üzerinden bugünkü tasarım, planlama ve mimarlık kavrayışımızı şekillendiren tarihe ve tasarım kültürüne dair kritik bir bakış ortaya koyacaktır: Endüstri devrimi ve beraberinde değişen yönetim biçimlerinden, kentlere yığılan nüfusun konut problemine, zanaat ve sanat üretimlerindeki dönüşümden emeğe yabancılaşmaya, kentsel ekoloji fikrinin doğuşundan iklim farkındalığına, dünya savaşlarından dünya sergilerine, ve elbette mimarlık, planlama ve tasarım disiplinlerinin geleceğini derinden etkilemiş CIAM kongrelerinden Werkbund birliğine, bu dönemde modern kentin ve toplumun geleceğini tayin etmiş önemli figür ve çalışma gruplarına dek pek çok konu ve olaya değinecektir.

Bauhaus, kuruluşundan yüz yıl sonra dahi etkisini ve düşünce dünyamızdaki gücünü hala nasıl koruyabilmekte, modern çağın başlarında temellenmiş bu fikirler güncelliğini ve bugünün problemlerimizin çözüm önerileri ile olan ilişkisini nasıl sürdürebilmektedir?

CIAM’dan bugüne, ekolojik kriterlerin ve kentleşme prensiplerinin değişiminden, Beaux-Arts eğitim modelinin yerini alarak güncelliğini hala koruyan disiplinlerarası eğitim yaklaşımlarının günümüzdeki karşılıklarından yola çıkarak çağdaş kentin kolektif dönüşümünü katılımcı deneyimsel süreçlere dayalı bir “açık-üretim” morfolojisi temeline dayandırdığı özgün “kökleri yaygın tasarım” kuramını paylaşacak olan konuşmacı, böylece içinde bulunduğumuz antroposen çağın bilimsel yeniliklerini ve zanaat/endüstriyel üretimi birlikte ele alan güncel  üretim modelinin dinamiklerini kavrayışımıza ışık tutacaktır.


Prof.Dr. Jana Revedin:
Almanya’nın Konstanz kentinde doğan mimar, teorisyen ve yazar Jana Revedin, Politecnico di Milano Üniversitesinden mezun olmuş, mimarlık ve şehircilik doktorasını IUAV Venedik Üniversitesinde tamamlamıştır. Paris’teki École spéciale d’architecture ve Lyon’daki École nationale supérieure d’architecture okullarında mimarlık ve şehircilik kürsülerinde dersler veren profesör, LAURE araştırma laboratuvarı “Çevre, şehir, toplum” (CNRS) üyesi ve UNESCO’ya bağlı UIA Eğitim ve Araştırma Komitesi delegesidir.

2005-2012 arasında “gau:di” Sürdürülebilir Mimarlık Öğrenci Yarışmaları organizasyonu yöneticiliğini yapmış, kazanan projelerin 2008, 2010 ve 2012’de gerçekleşen Venedik Biennallerinde sergilenmesini üstlenmiştir. Küresel Sürdürülebilir Mimarlık Ödülleri’nin yaratılmasında esas rolü üstlenen Revedin, böylece bilimsel ve profesyonel deneyimin paylaşıldığı uluslararası bir kolektifin ortaya çıkmasını da sağlamıştır.

Geliştirdiği özgün “radicant” tasarım kuramına referansla ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları ile ilişkilenen pek çok önemli araştırmaya imza atan profesörün başarıları arasında, 2013 yılında “Alman reform hareketi olarak Bauhaus’un ahlaki ve sosyopolitik kökenleri” çalışmasıyla aldığı AESOP Prize for Teaching Excellence ödülü ve 2014 yılında aldğı UN Habitat tarafından düzenlenen uluslararası Revitalization of Mass Housing ödülü sayılabilir. 2014 yılında Chevalier des Arts et lettres nişanına layık görülen Revedin’in yürüttüğü doktora araştırması 2016’da Fransız Mimarlık Akademisi tarafından verilen madalya ile onurlandırılmış olup, profesör aynı ödüle 2017 yılında da yeniden aday gösterilmiştir. Gropius’un ikinci eşi ve Bauhaus hareketinin önemli figürlerinden olan gazeteci yazar Ise Frank’ın yaşam öyküsünü kaleme aldığı, büyük ilgi gören “Jeder hier nennt mich Frau Bauhaus” yayını (2019) ile Grimme Ödülü ve Leipzig Kitap Fuarı Ödülü’ne aday gösterilmiştir.