(BETONART) Yazar Buluşmaları #57’de “Yeni” Konuşuldu!

Fotoğraf: Sahir Uğur Eren

BETONART’ın Aydan Volkan’ın konuk editörlüğünde hazırlanan “Yeni” temalı 57. Sayısı için 5 Şubat 2019 günü Studio-X Istanbul’da yazar buluşması gerçekleştirildi. Aydan Volkan’ın moderatör olduğu buluşmada sayının yazarlarından Hakan Gürvit, Emrah Altınok ve Gürbey Hiz konuşmacı olarak yer aldı.

2015 yılından bu yana her sayının ardından, o sayının konuk editör ve yazarlarını okurlarla buluşturan, tema paralelinde mimarlık, tasarım ve sanata dair farklı konuların konuşulduğu “BETONART Yazar Buluşmaları” 52. sayıdan itibaren söyleşi formatında gerçekleşiyor.

Hakan Gürvit, Emrah Altınok, Gürbey Hiz, Aydan Volkan. Fotoğraf: Sahir Uğur Eren

“Yeni” temasına mimarlık, grafik tasarım, nörobilim, müzik, güzel sanatlar, psikoloji gibi farklı çerçevelerden bakan 57. sayının konuk editörü ve söyleşinin moderatörü Volkan, sayının hazırlık sürecinden, temanın kapsamını belirlerken mimarlığın sınırları dışına çıkma amacından, bu amaçla davet edilen katılımcılardan ve katılımcıların perspektiflerinden kısaca bahsetti.

Hakan Gürvit, Emrah Altınok. Fotoğraf: Sahir Uğur Eren

Volkan’ın ardından 57. sayıda “Nörobilim Penceresinden Yeni”  başlıklı yazısıyla yer alan ve nörobilim bakış açısıyla biyolojik organizmaların, özellikle insanların “yeni”yle ilişkisini gözden geçiren Hakan Gürvit söz aldı. Nörolog Gürvit, beynin “yeni”yi algılayışını, hatırlamayı ve unutmayı beyin yapısı ile mimari arasında anoloji kurarak anlattı. “Yeni” kavramının zaman ve mekan bağlamının yanı sıra merak ile ilişkisine de değinen Gürvit konunun psikanalitik, toplumsal ve nörobilimsel açılımlarından bahsetti.

Gürbey Hiz. Fotoğraf: Sahir Uğur Eren

Sayıda “İnşaatta bir tarz-ı cedid” başlıklı yazısı ile betonarme inşaat tekniğinin Osmanlı ve Türkiye’deki gelişimini Servet-i Fünun ve Arkitekt dergileri üzerinden “tahayyül, deneyim ve inşa etmek” ekseninde ele alan Gürbey Hiz, buluşmada örneklerle konuyu açtı. Yeni’nin hem kendisinin hem de imgesinin izinin sürülebileceği bu ilk resimli dergilerden, kentsel mekanın yeni temsil biçimlerine ve yeni bir malzeme olarak betonun öne çıkışına dair örnekler gösterdi.

Emrah Altınok. Fotoğraf: Sahir Uğur Eren

Emrah Altınok ise kentleşme ve kapitalizm ilişkisini, “yeni imar kuralları” gibi “yeni”ye dair söylemler üzerinden ele aldı. Altınok’un İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştirisi yüksek lisans programında yürüttüğü “Kapitalist Kentleşmenin Tarihi ve Ekonomi Politiği” dersi kapsamında “istif”, “sınır” ve “yıkım” kavramları üzerine hazırladıkları metinlerle 57. sayıda yer alan öğrenciler de buluşmada söz aldı. Dinleyiciler arasında bulunan Tansel Korkmaz da soru ve yorumlarıyla buluşmaya katkıda bulundu.

Söyleşinin ardından davetliler ikram eşliğinde fikirlerini paylaşma imkânı buldu. Katılımcılara BETONART Yazar Buluşmaları’na özel olarak hazırlanan kartpostallardan hediye edildi. 5 Mart 2019’da Işık Aydemir ve Alp Sunalp’ın katılımıyla “Aguste Perret” temalı 58. sayının, 18 Nisan’da ise Erdem Ceylan moderatörlüğünde “Diyagram” temalı 59. sayının yazar buluşmaları Studio-X İstanbul’da gerçekleşecek.