Seismic Rx: (Armstrong Building Products)’dan SİSMİK ASMA TAVAN Sistemi…

Son depremlerin ardından, daha güvenli binalar için yapıcı kriterleri belirleyen Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ‘nin son revizyonu 1 Ocak 2019 ‘da yürürlüğe girmiştir1. Yeni yönetmeliğe ek olarak AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından oluşturulan ve 18 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayımlanan yeni sismik tehlike haritası da yasal değer kazanmştır. Bu doğrultuda 1996 yılında Ulusal Deprem Araştırma Programı dahilinde tanıtılan ve yayınlanan Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası da güncellenmiştir. Bu sayede yenilikçi matematiksel yöntemlerle en son gerçekleşen sismik olaylar analiz edilip güncel veriler ve parametreler temelinde maksimum yer ivmesi (PGA – Peak Ground Acceleration) değerlerinin varyasyonu da hesaplanılabilir.

Sismik riskin2 önlenmesi için, binaların tasarımı aşamasında, insanların güvenliği için rolü çok önemli olan yapısal olmayan unsurları da göz önünde bulundurmak gerekir. Akustik ve metal asma tavanlara yönelik komple çözümlerin üretilmesi ve pazarlanması konusunda engin tecrübesi ile sektöre yön veren Armstrong Building Products, yüksek derecede sismik tehlikeye kadar sınıflandırılabilen her alandaki asma tavanların stabilitesini arttıran Lay-In taşıyıcı sistemi olan Seismic Rx® ’i sunar.

Seismic Rx®, özellikle kamu kurumları, ofisler, okullar veya kamuya açık birçok uygulama alanı için uygun bir çözümdür, ayrıca hastanelerde, savunma ve acil durum yönetim tesislerinde (itfaiye teşkilatı, polis karakolları…), yani bir deprem veya başka ciddi bir durumda bile, her zaman operasyonel olması gereken binalar için idealdir. Diğer endüstriyel alanlarda, özellikle kimya sektöründe, rafinerilerde ve enerji sektöründe, aralıklı titreşimlerin mevcudiyeti göz önünde bulundurularak tavana ilave koruma sağlamak için önemlidir.

Seismic Rx® ‘in maksimum direnci, Amerika ’nın New York eyaletindeki, Buffalo Üniversitesi ‘nde yapılan tam kapsamlı anti-sismik testlerle belgelenip sertifikalanmıştır. Geçilen dinamik ve statik testlerinin ardından, ürün ICC-ES ‘den (International Code Council – Evaluation Service), ciddi risk altındaki sismik olaylar için ABD yönetmeliğine uygunluk beyanı almıştır, aynı zamanda Türkiye ‘de de referans alınmaktadır3.

Geleneksel uygulama metodlarına göre daha güvenli ve eksiksiz bir çözüm olup, Armstrong ’un Board, Tegular, MicroLook ve Vector kenar detaylı tüm panel modelleri dinamik ve statik testleri geçerek uygunluğu kanıtlanmıştır.

Seismik Rx® sistemi, özellikle sismik direnç için gereken korumayı geliştirmek adına kurulumun karmaşıklığını azaltmak ve aynı zamanda en iyi performansı sağlamak için tasarlanmış ürünleri kullanır. Seismic Rx®, deprem tehlikesi altında olan alanlara göre adapte edilebilen bir taşıyıcı sistem olan Prelude 24 XL2 ‘in ve özel aksesuarların kullanılmasını öngörmektedir. Orta riskli bölgelerde, Sismik dalgaların yol açtığı lateral ve dikey dinamik kuvvetleri karşılayan ayrı bir sistem olarak hareket eden köşebent Profili T 3024 H ‘nin ve  yük taşıyıcı profillerin bir kuvvet sonucunda köşebentten ayrılmasını önlemek için, uç kısımlarına BERC2 klipsleriyle duvara sabitlenmesi tavsiye edilir. Daha kritik alanlarda ise, ana ve ikincil destek yapılarına uygun ayırma derzleri ile ilişkilendirilir ve nihayetinde zeminden bağımsız olarak asılması gereken aydınlatma armatürleri ve havalandırma ızgaraları gibi servis elemanları için özel düzenlemeler yapmak gereklidir.

Armstrong Building Products Bölge Müdürü Semih Gönç, şunları söyledi: “2018 Deprem Haftası’nda AFAD tarafından düzenlenen sempozyumda Eski Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ‘a göre, Türk nüfusunun %27 ‘si yüksek sismik risk altında olan bölgelerde yaşıyor: Binaların yaklaşık  %26 ‘sı bu alanlara yoğunlaşmıştır, bunların arasında 1990 ‘dan önce inşa edilen fabrika binaları en fazla risk altında olanlardır4. Uzmanlar ayrıca 2030 ile 2040 yılları arasında İstanbul ‘un %62 olasılıkla büyük bir depremden etkileneceğini tahmin etmekte olup, 20 ila 60 milyon dolar arasında hasar olabileceğini düşünmektedirler. Bu bakış açısı ISMEP programının tanıtımına katkıda bulunmakla birlikte World Bank ve diğer uluslararası kuruluşların fonları ile bugüne kadar toplam 2 milyon avrodan fazla giderle İstanbul ‘daki kamu binalarının yenilenme ve yeniden yapılanma projelerini finanse etmek amacıyla doğmuş bir girişimdir.” Ve devam ediyor: “Seismic Rx®, bu bağlamda, anti-sismik uyum müdahaleleri durumunda ideal bir sistem olarak konumlanıp, bina mirasını destekleme girişimleri ve tesislerin, ofislerin ve okulların sürdürülebilen güvenli alanlara dönüştürülmesine önemli bir katkı sağlayarak insanların güvenliğini ve refahını korumaktadır.”

Videoları izleyerek daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=h5MLGC5dvBo

https://www.youtube.com/watch?v=0hug1ciwdYo


1 https://www.afad.gov.tr/tr/24210/Turkiye-Bina-Deprem-Yonetmeligi
2 Sismik tehlike, belirli bir gözlem zamanında belirli bir alanda beklenen sarsılma tahminidir. Özellikle bölgenin depremsellik özelliklerine bağlıdır ve belirli bir zaman aralığında olasılıksal bir yaklaşıma dayanır.
Sismik risk, sismik bir olayın hem insanlar hem de ekonomik maliyetler açısından üretebileceği zararların bir değerlendirmesidir. Belirli bir bölgenin sismik riski, sismik tehlikeye, bölgedeki mallara (insanlar, evler, kültürel miraslar, endüstriler, özel tesisler, genel olarak altyapılar) ve aynı malların savunmasızlığına veya bir yapıya zarar verme eğilimine bağlıdır. Sismik risk, güvenlik açığını azaltarak, yani bir yapının sismik davranışını iyileştirerek önemli ölçüde azaltılabilir.
3 Testler, yapısal olmayan bileşenlerin AC 156 sismik yeterlilik testleri için ICC-ES kabul kriterlerinde açıklanan prosedürlere göre gerçekleştirilmiştir. Sismik simülasyon, kısa zaman dilimleri içinde %300’e varan yer çekimi ile spektral ivmelerin (International Building Code, ed. 2006’dan alıntı) haritalandırılmasına dayanıyordu.
4 https://www.cnnturk.com/video/turkiye/iste-turkiyenin-yeni-deprem-haritasi

Armstrong Building Products:
Ticari ve sivil uygulamalar için akustik asma tavan sistemleri sunar. Yenilikçi ürün geliştirme ve yüksek seviyeli teknik destek sunabilen doğrudan yerel yapının bir araya gelmesi, Armstrong Building Products şirketini daima en iyi kalite, mükemmel hizmet, çevreye saygı, teknolojik açıdan gelişmiş çözümler ve son derece güvenilir ve dayanıklı ürünler ile eş anlamlı bir marka haline getirmiştir. (ISO 14001 Sertifikası). Daha fazla bilgi için www.armstrongceilings.com/commercial/en-tr/