DELEUZE: YER(SİZ) YURT(SUZ) Sergisi (Ankara Fransız Kültür Merkezi)’nde…

Sanatçı Erdal Ateş’in “Deleuze: Yer(siz) Yurt(suz)” projesi 11 – 20 Şubat 2019 tarihleri arasında Ankara Fransız Kültür Merkezi’nde sergilenecek.


Deleuze: Yer(siz) Yurt(suz)
Tarih: 
11 – 20 Şubat 2019
Yer: Ankara Fransız Kültür Merkezi


Deleuze: Yer(siz) Yurt(suz),  kavramsal bağlamlı sergi projesinin çıkış noktası “yaratıcı Deleuze”ün kavram coğrafyasın(d)a görsel anlamda bir yüzey arkeolojisidir.

Sanatçı Erdal Ateş’in imgelemindeki Deleuze imgesidir. Deleuze metinleri, bu metinlerden hareketle görsel im(ge)ler, anlatılar inşaa etme denemesi de denilebilir.

Deleuze, 20.yüzyıl felsefe tarihinde ayrıksı söylemi ve pratiği ile belki de en sıra dışı filozof. Bu yönüyle yaşarken de öldükten sonra da salt felsefe alanında değil birçok farklı disiplinde çalışan insanı etkilemiştir. Deleuze’den hareketle farklı disiplinlerde üretilen yayınların çokluğuna baktığımızda bugünde hala bu etki ve çekim alanı varlığını sürdürmektedir.

Deleuze, bir anlamda, bir rönasans sanatçısı gibi birçok alana sokulur ve sokulduğu alandan son derece çarpıcı felsefik çıkarsamalar ortaya koyar: Edebiyat, siyasetbilimi, doğabilimi, sinema, plastik sanatlar ve daha birçok disiplin.


Erdal Ateş:
1971 yılında Ankara’da doğdu. Sosyoloji okudu. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Ana Sanat Dalı’nda yüksek lisans yaptı. Boyaresimin dışında video projeksiyon, enstalasyon, fotoğraf ve  nesne-ışık düzenlemeleri çalışma alanlarını oluşturmaktadır.  Çalışmalarını Ankara’daki atölyesinde sürdürmektedir.

Kişisel Sergiler (Seçki)
2006 Karaca Sanat Galerisi (Ankara)

2008 Hacettepe Üniversitesi Ahmet Göğüş Sanat Galerisi (Ankara)
2009 Anadolu Sanat Galerisi (Ankara)
2011 Galeri Artist (İstanbul)
2011 Galeri Akdeniz (Ankara)
2011 Galeri Altan (Adana)
2013 Galeri Bu (İstanbul)
2013 Galeri Akdeniz (Ankara)
2013 Ren Art Gallery (İstanbul)
2013 Kırmızı Ardıçkuşu Sanat Galerisi (İzmir)
2013 Doğuş Üniversitesi Sanat Galerisi(İstanbul)
2013 Clinton Vickers Sanat Galerisi (İstanbul)
2014  Hacettepe Üniversitesi Ahmet Göğüş Sanat Galerisi (Ankara)
2014 İngiliz Kültür Derneği Sanat Galerisi (Ankara)
2014 Artistica Art Gallery (Brüksel)
2014 Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi (Eskişehir)
2014 İsmail Altınok Sanat Merkezi (Ankara)
2015 Tophane-i Amire Kültür Merkezi (İstanbul)
2015 Galeri Kara (Ankara)
2016 Kore Kültür Merkezi (Ankara)
2017 Oda Sanat Galerisi (Ankara)

Uluslararası Etkinlikler

2012 Berlin Bienali- Artwiki
2013 Colony 13 Cardigan, İngiltere