“Kent Sakinleri” Temalı ÇOCUK ve MİMARLIK RESİM YARIŞMASI’na Başvurular Başladı!

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin düzenlediği teması kent sakinleri olan Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması’nın on üçüncüsüne başvurular başladı.

Tema:

“Yaşadığım kentin sakinleriyle paylaştığım o kadar çok şey var ki, anlatmakla bitmez!

Mesela sokaklar; kentimizin sokaklarında herkes özgürce ve neşeyle dolaşır, oturur, oyunlar oynar… Sokaklarımız herkes için güvenlidir. Arabalardan korkmayız çünkü arabalar her yere giremez. Yabancılardan da korkmayız çünkü hayatımıza sevgi ve dostluk hakimdir… Sokaklarımızda güne güzel kokularla başlarız, hepimizi mutlu eden kokularla… Sesler de gün boyu eksik olmaz sokaklarımızdan; hepsi neşe dolu türlü türlü sesler… Ve renkler, kentim ve sakinleri dünyanın her rengine sahipler bence!”

Peki ya sizin yaşadığınız kentin sakinleri kimler? Kentinizi diğer sakinlerle nasıl paylaşıyorsunuz? Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması’nın on üçüncüsünde, “Kent Sakinleri” teması ile tüm çocukları yaşadıkları ya da hayal ettikleri kentin sakinlerini çizmeye davet ediyor!

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Yarışma Koşulları: 

Katılım:

-Yarışmaya öğrenim görmekte olan tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri (1- 8 sınıf öğrencileri) katılabilir.

-Öğrenciler yarışmamıza, en çok iki adet resimle katılabilir.

-Katılan ürünler, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

-Resim çalışmasının tamamı yarışmacının kendisi tarafından yapılmalıdır.

-Konu dışı yapılmış olan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Boyut ve Teknik:

Resimlerin tekniği serbesttir. Kullanılacak resim kâğıdının boyutu, kısa kenarı 35 cm uzun kenarı 50 cm şeklinde olmalıdır. Resimler, kenarlarında 5 cm çerçeve kalacak şekilde kartonlara (paspartu) yapıştırılmalıdır.

Seçim/Ödül:

Her sınıftan 10’ar adet olmak üzere toplam 80 eşdeğer resim seçilecek, bu eser sahiplerine resim araç gereçleri ve çeşitli kitaplar armağan edilecektir. Eşdeğer ödüller diğer bir ifade ile birincilik ödülüne denk gelmektedir. Katılımcılar arasında rekabet ortamının olumsuz etki edeceği kabul edilerek ödüller eşdeğer olarak ifade edilmektedir.

80 eşdeğer resim dışında, sergilemeye değer görülen ve sayısı seçici kurulca belirlenen sayıda resimler de seçilebilir. Yarışma katılımcısı tüm öğrencilere “Şener Özler Çocuk ve Resim Yarışması” özel anı belgesi, okullarına ise kültürel katkı belgesi verilecektir. Seçici kurul, Oda’nın da onayını alarak ödül ve sergilemeye değer resim sayısını yeniden değerlendirebilir.

Teslim:

Resimlerin son teslim tarihi 29 Mart 2019 Cuma günü saat 17.00’dir. Teslimler TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Kemankeş Caddesi No: 31 Karaköy Beyoğlu 34425 İstanbuladresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile de yapılabilir. Okullar adına toplu olarak teslim yapılabilecektir. Posta ya da kargo gönderimlerinde gecikme ihtimaline karşı 0(212) 251 4900 (dahili 204) numaralı telefona, 0(212) 251 9414 numaralı faksa ya da cocukvemimarlik@mimarist.org adresine e-posta ile önceden bilgi verilebilir.

Resimlerin arkasına katılan öğrencinin adı, soyadı, okulu, sınıfı, telefon numarası ile resmin adı ve tekniği mutlaka yazılmalıdır.

Değerlendirme-Sergileme-Telif 

Sonuçlar, seçici kurulun değerlendirme toplantısının ardından açıklanır. 26 Nisan 2019 Cuma günü saat 14.00’te, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde yapılacak ödül töreni ile birlikte seçilen resimler sergilenecektir. Sergi 26 Nisan-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında açık kalacaktır.

Telif: Ödül alan 80 resim ile sergilenmek üzere seçilmiş bulunan tüm resimler bütün haklarıyla Mimarlar Odası’na verilmiş sayılırlar. Mimarlar Odası bu resimleri ve/veya kopyalarını yayınlarında ve açacağı sergilerde kullanma hakkına sahiptir.

Seçici kurul üyeleri asıl üyelerdir. Ayrıca yedek seçici kurul üyesi belirlenmemiştir. Asıl seçici kurul üyesi en az beş kişi ile toplanır. Seçici kurulun beş üyenin altına düşmesi durumunda ya da seçici kurul üyelerinin talep etmesi durumunda TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu kararıyla eksilen asıl seçici kurul üyeleri yerine yeni üye davet edilerek kurul tamamlanır.

Asıl Seçici Kurul:
Derya Gençer Erdoğan/ Sınıf-Resim Öğretmeni
Evrim Akcan Torbaoğlu/ Mimar
Hülya Pekşen Yavuz/ Mimar
Nur Balkır/ Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi
Simla Sunay/ Mimar
Zafer Atmanoğlu/ Resim Öğretmeni
Zeynep Köroğlu/ Sınıf-Resim Öğretmeni

Geri Alma:

Ödül alan 80 resim ile sergilemeye değer görülenlerin dışında kalan resimler, 13 Mayıs 2019 tarihinden 10 Haziran 2019 tarihine kadar teslim edildikleri adresten; ödül alan ve sergilemeye değer görülen resimler ise Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi web sayfasında yayımlandıktan sonra teslim alınabilir. Resimler, kargo ile iade isteyen veli ya da kurumların belirttikleri adrese, alıcı ödemeli kargo yöntemiyle gönderilecektir. Bu sürede alınmayan resimlerden Odamız sorumlu olmayacaktır. Yarışmaya katılan tüm öğrenciler ve velileri bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Başvuru: 

Hilal Duru / Yarışma Raportörü
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Karaköy, Kemankeş Cad. No: 31, Beyoğlu 34425 İstanbul,
Tel: (212) 251 49 00 (Dahili: 204) Faks: (212) 251 94 14