(IPM)’nin Düzenlediği İSTANBUL PERSPEKTİFLERİ Söyleşi Serisi CANAN’ı Konuk Ediyor…

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), Ekim 2018 itibariyle İstanbul kültür-sanat hayatının şekillenmesinde etkin rol oynamış aktörlerle izleyicileri buluşturacak “İstanbul Perspektifleri” başlıklı aylık söyleşi serisinin üçüncüsünde, sanatçı Canan ağırlanacak. 


Sanat, Sokak, Bedensellik
Katılımcı: CANAN, sanatçı
Moderatör: Asuman Suner
Tarih: 20 Aralık 2018 Perşembe, 17:00- 19:00
Yer: İstanbul Politikalar Merkezi, Minerva Han, Karaköy


Sanatçı Canan’ın katılımı ve Asuman Suner’in moderatörlüğüyle “Sanat, Sokak, Bedensellik” başlığı altında İPM Karaköy’de gerçekleşecek.

2018-2019 döneminde gerçekleşecek söyleşilerin amacı, İstanbul’un kültürel dokusunun 1980’lerden bu yana nasıl şekillendiğini ve dönüştüğünü öznel hikayeler üzerinden anlamlandırabilmeyi mümkün kılacak bir tartışma platformu yaratmak. Söyleşilerde; kentin kültürel dokusunun dönüşümü, mimarlık, görsel sanatlar, sanat piyasası, festival kültürü, sahne sanatları boyutlarını içeren farklı perspektiflerden ele alınacak.

Bu çerçevede katılımcılara, farklı kuşaklara ve kimliklere sahip bireyler olarak kent mekânını ve kentin kültür-sanat hayatının farklı dönemlerini nasıl deneyimlediklerine; kendi uzmanlık alanlarının kentin geçirdiği dönüşümle nasıl eklemlendiğine; kentin fiziksel ve kültürel dokusunun dönüşümünü nasıl değerlendirdiklerine ilişkin sorular yöneltilecek.


Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi:
İstanbul Politikalar Merkez (İPM) demokratikleşmeden iklim değişikliğine, transatlantik ilişkilerden çatışma analizi ve çözümüne kadar, önemli siyasal ve sosyal konularda uzmanlığa sahip, çalışmalarını küresel düzeyde sürdüren bir politika araştırma kuruluşudur. İPM araştırma çalışmalarını üç ana başlık altında yürütmektedir:

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi

Demokratikleşme ve Kurumsal Reform

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk