(Kadir Has Üniversitesi) “Kent ve Çocuk Çalışmaları” TASARIM YÜKSEK LİSANSI Çalışma Modülü Bahar 2019 Başvuruları Başladı!

Kadir Has Üniversitesi, Tasarım Yüksek Lisansı altında Şubat 2019’da başlayacak disiplinlerarası “Kent ve Çocuk Çalışmaları” çalışma modülü için  son başvuru tarihi: 15 Ocak 2019.

“Kent ve Çocuk Çalışmaları” çalışma modülü, çocuğun kent yaşamı içindeki yerine odaklanmakta; çocuğun ve bakım verenlerinin kentsel ortamla kurdukları ilişkiyi, konunun psikolojik, sosyal, tasarım ve kamu idaresi boyutlarıyla birlikte ele alınması gereken bir çerçevede değerlendirmektedir.

Yakın gelecekte Kent ve Çocuk Çalışmaları adlı Yüksek Lisans Programına dönüşmesi planlanan Tasarım Yüksek Lisansı, İngilizce Tezsiz Programı’na kayıt yaptıracak öğrencilerin, özel öğrenci statüsünde alacakları derslerin ardından yine İngilizce ve Tezsiz açılacak olan Kent ve Çocuk Çalışmaları Yüksek Lisansı Programı’na geçiş yapmaları öngörülmektedir.

Kadir Has ve Boğaziçi üniversiteleriyle işbirliği içinde İstanbul ilçe belediyelerinin kapasitelerini güçlendirme amacını taşıyan İstanbul’daki Kent95 ortaklığı (İstanbul95) bu programın ilişkide olduğu paydaşlar arasında yer almaktadır. Programın hedeflerinden biri de kentsel mekan üzerinde aktif olarak çalışan kamu personelinin eğitimine –yüksek lisansa kabul edilecek öğrencilerin bir kısmına vereceği bursla– destek olmaktır.

Ayrıntılı bilgi için:
http://www.khas.edu.tr/3052/kent-ve-cocuk-calismalari-tezsiz
istanbul95.org