YARIŞTAY: Ulusal Mimarlık Yarışmaları Sempozyumu IVİZMİR’de Düzenleniyor…

Mimarlar Odası 46. Dönem Çalışma Programı kapsamında; yarışmaların mimarlık gündemi ve öncelikleri arasında yer alması ve belirlenen başlıklarda mimarlık yarışmalar ortamında değerlendirmelerin yapılabilmesi için bir Yarışmalar Sempozyumu düzenlenmesini hedeflemiştir. Bu çerçevede, 10-11 Kasım 2018 tarihlerinde İzmir’de “YARIŞTAY: Ulusal Mimarlık Yarışmaları Sempozyumu IV” gerçekleştirilecektir.   


“YARIŞTAY: Ulusal Mimarlık Yarışmaları Sempozyumu IV”
10-11 Kasım 2018
Mimarlar Odası İzmir Şubesi – İzmir Mimarlık Merkezi, Alsancak / İZMİR


Sempozyumun amacı; yarışmalara dair deneyimlerin ve güncel sorunların ilgili tüm taraflarca – yarışmacılar, jüri üyeleri, düzenleyici İdareler ve Mimarlar Odası Birimleri – değerlendirilmesini ve tartışılmasını sağlayacak ortamın yaratılarak, yarışmaların daha nitelikli, adil ve verimli geçmesinin, yarışma yönteminin öncelikle kamu yatırımlarında ardından tüm alanlarda yaygınlaştırılmasıdır.

Mimarlık hizmetlerinin temininde yarışmalar yöntemini tercih eden İdareler, bu yarışmalarda seçici kurulda görev almış olan jüriler, yarışmalar ortamına projeleriyle katkı koyan yarışmacılar ve yarışmalar ortamının adil, verimli, kaliteli geçmesini sağlamayı görev edinen Mimarlar Odası şubelerinin yarışma deneyimlerini aktaracakları etkinlik, mimarlık meslek ortamının yanı sıra tüm ilgilenenlerin katılımına açık olarak düzenlenecektir.

Sempozyum programı için:
http://www.mo.org.tr/yarismadocs/yaristayprogrambrosuru.pdf

Sempozyum Sekreterliği
Adres: Mimarlar Odası Genel Merkezi

Konur Sokak No: 4 Kat: 2 Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 417 37 27  Faks: 0 312 418 03 61
Web: www.mo.org.tr  E-Posta: info@mo.org.tr