(Janus Yayınları) ÇAĞDAŞ YAŞAMORTAMIN SOSYOLOJİSİ Kitabını Yayımladı…

Janus Yayınları bu ay Guy Tapie’nin yazdığı Çağdaş Yaşamortamın Sosyolojisi kitabını yayımladı. 


Çağdaş Yaşamortamın Sosyolojisi
Yazar: Guy Tapie
Özgün Adı: Sociologie de l’habitat contemporain
Çevirmen: Alp Tümertekin


“Mimarlık ile sosyolojinin ortak özelliği mekâna göndermede bulunmaktır; birçok dalın kesiştiği, birlikte düşünmeye yol açan ve bilimsel alanda pek ender karşılaşılan bir durumdur bu.”

“Yaşamortam sosyolojisi bireylerin ve toplumların yaşamında önemli yere sahip olan bir öğeyi inceler.”

“Konut mekânı toplumun yaşadığı en önemli evrimsel değişikliklerin izlerini taşır. Konutla kurulan burjuva ilişki modelinin egemenliği, birbirinden iki ayrı mekânsal ve toplumsal dünya olan kamu ile özel dünya arasındaki sınırları geçirimsiz hale getirdi.”