(Türkiye İMSAD), “DIŞ TİCARET ENDEKSİ MAYIS 2018” Sonuçları Açıklandı…

İnşaat malzemesi sanayisinin çatı örgütü Türkiye İMSAD, 2018 yılı itibarıyla hayata geçirdiği ‘İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin Mayıs 2018 sonuçlarını açıkladı. Endeks sonuçlarına göre, inşaat malzemeleri dış ticaretinde ihracat ve ithalat, değer olarak bir önceki aya göre arttı. Değer olarak 1,69 milyar dolar seviyesine yükselen Mayıs ayı ihracatı böylece, 2018 yılının en yüksek ikinci aylık ihracatı oldu. Mayıs ayı İhracat Değer Endeksi, geçen yılın Mayıs ayının 12,9 puan üzerine çıktı. İthalat Değer Endeksi’nde de bir önceki aya göre yükseliş yaşandı. Mayıs ayında ithalat ise değer olarak 801 milyon dolar ile geçen yılın Mayıs ayının yüzde 1,5 üzerinde gerçekleşti.

Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği), 2013’ten beri her ay düzenli olarak açıkladığı ‘İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksleri’ne, 2018 yılı itibarıyla ‘İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’ni de ekleyerek, iç ve dış ticaretin nabzını tutuyor. Türkiye İMSAD’ın sektör ve kamuoyu ile paylaştığı ‘İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin Mayıs 2018 sonuçlarına göre; ihracat ve ithalatta, değer olarak yükseliş yaşandı.

İhracat değer olarak Mayıs ayında 1,69 milyar dolar oldu

İnşaat malzemeleri sanayisinde İhracat Miktar Endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde düştü. İhracat miktar olarak Mayıs ayında 2 milyon 750 bin ton oldu ve geçen yılın Mayıs ayı ihracatının da altında seyretti. İhracat değer olarak Mayıs ayında 1,69 milyar dolar seviyesine yükseldi. Mayıs ayı ihracatı böylece, değer olarak 2018 yılının en yüksek ikinci aylık ihracatı olarak gerçekleşti.

İthalat Miktar Endeksi geçen yılın Mayıs ayının 7,6 puan üzerine çıktı

İnşaat malzemeleri sanayisinde Mayıs ayında ithalat 340 bin ton olarak gerçekleşti. İthalat Miktar Endeksi, bir önceki aya göre sınırlı ölçüde gerilerken geçen yılın Mayıs ayının 7,6 puan üzerine çıktı. İthalat değer olarak ise 801 milyon dolar ile geçen yılın Mayıs ayının da yüzde 1,5üzerinde gerçekleşti.

İthalat Birim Değer Endeksi, Mayıs ayında yeniden 100 puan seviyesinin üzerine çıktı. İthalat birim fiyatları Mayıs ayında kilogram başına 2,35 dolara yükselerek, geçen yılın Mayıs ayı birim fiyatının yüzde 7,1 altında gerçekleşti.

Birim ihracat fiyatlarındaki artışlar büyümeyi destekliyor

Türkiye sanayi ürünleri ihracatı, inşaat malzemeleri sanayi ihracatı ve inşaat malzemeleri sanayi dışı sanayi ihracatı değer endeksleri ise Mayıs ayında bir önceki aya göre sınırlı ölçüde arttı. Endeksler geçen yılın Mayıs ayının ise oldukça üzerinde gerçekleşti.Bu artışta ihracat birim fiyatlarındaki yükselmeler etkili oldu.

Türkiye sanayi ürünleri ihracat birim fiyatı 2017 yılı Mayıs ayında 1,67 dolar iken 2018 yılı Mayıs ayında 1,83 dolar oldu. İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı birim fiyatı 2017 yılı Mayıs ayında 0,51 dolar iken 2018 yılı Mayıs ayında 0,61 dolara çıktı. İnşaat malzemeleri sanayi dışı sanayi ihracat birim fiyatları ise 2017 yılı Mayıs ayında 2,64 dolar olurken 2018 yılı Mayıs ayında 2,77 dolar olarak gerçekleşti.

İnşaat malzemeleri sanayi ihracatında alt sektörlerin performansı sürüyor

2018 yılı Mayıs ayında sekiz alt ürün grubundan beşinin ihracat birim fiyatları geçen yılın Mayıs ayına göre arttı. Yapı kimyasalları ve ağaç ürünleri ile prefabrik yapıların ihracat birim fiyatı geçen yılın Mayıs ayına göre geriledi.

Mayıs ayında en yüksek ihracat birim fiyat artışı yüzde 33,3 ile mineral ürünlerde gerçekleşti. En düşük birim fiyat artışı ise yüzde 4,5 ile yalıtım ürünlerinde oldu.

2018 yılı Mayıs ayında sekiz alt ürün grubundan altısının ihracatı miktar olarak geçen yılın Mayıs ayına göre artarken, ikisinin geriledi. Miktar olarak demir çelik bazlı ürünler ve mineral ürünler ihracatı düştü.

Mayıs ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 71,6 ile prefabrik yapılarda gerçekleşti. En düşük miktar artışı ise yüzde 7,3 ile elektrikli teçhizat ürünlerinde oldu.

2018 yılı Mayıs ayında sekiz alt ürün grubunun tamamında ihracat değer olarak geçen yılın Mayıs ayına göre arttı. Mayıs ayında en yüksek ihracat değer artışı yüzde 62,4 ile prefabrik yapılarda gerçekleşti. En düşük değer artışı ise yüzde 2,4 ile mineral ürünlerde oldu.


TABLO.1 ALT SEKTÖRLERDE İHRACATIN GELİŞİMİ

ÜRÜN GRUPLARI İHRACAT BİRİM FİYAT

DOLAR/KG

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ

2013=100

İHRACAT DEĞER ENDEKSİ

2013=100

2017 MAYIS 2018 MAYIS % DEĞİŞİM 2017 MAYIS 2018 MAYIS % DEĞİŞİM 2017 MAYIS 2018 MAYIS % DEĞİŞİM
DEMİR ÇELİK BAZLI ÜRÜNLER 0,64 0,80 25,0 79,4 78,3 -1,4 66,7 81,8 22,6
MİNERAL ÜRÜNLER 0,15 0,20 33,3 112,5 106,0 -5,8 96,9 99,2 2,4
METAL BAZLI ÜRÜNLER 3,99 4,28 7,3 111,7 126,3 13,1 95,0 115,4 21,5
ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT 5,85 6,38 9,1 102,5 110,0 7,3 87,5 102,4 17,0
YAPI KİMYASALLARI 1,44 1,34 -6,9 78,7 89,7 14,0 73,8 78,3 6,1
AĞAÇ ÜRÜNLERİ 0,77 0,76 -1,3 157,2 171,1 8,8 101,8 109,5 7,6
YALITIM ÜRÜNLERİ 1,10 1,15 4,5 105,6 121,2 14,8 89,2 106,8 19,7
PREFABRİK YAPILAR 1,82 1,72 -5,5 57,3 98,3 71,6 49,5 80,4 62,4