TÜRKİYE ÇİMENTO SEKTÖRÜ Rehabilitasyon Çalışmaları Kapsamında 2004’ten Bu Yana 350.000’den FAZLA Fidan Dikti!

TÇMB, üyesi olduğu Avrupa Çimento Birliği (CEMBUREAU) aracılığı ile rehabilitasyona ilişkin dünyadaki, AB’deki ve ulusal seviyedeki tüm uygulama ve mevzuat gelişmelerini, vaka çalışmalarını ve etkinlikleri yakından takip ediyor.

TÇMB, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi tarafından hazırlanmış olan Ocak Rehabilitasyonu Kılavuzu ile Biyoçeşitlilik Yönetim Planı Kılavuzu’nun Türkçe çevirileri tamamlandı. TÇMB, ayrıca, sektörümüzde hem ulusal mevzuat gereği hem de sahip olunan farkındalıkla halihazırda yürütülen “doğaya yeniden kazandırma” çalışmalarında doğru planlama yapmak, harcanan zamanı ve maliyeti etkin kullanmak, rehabilitasyon örneklerinde alternatifler yaratmak ve böylece doğru çevresel kazanımları sağlayabilmek amacıyla başta çimento sektörü olmak üzere tüm madencilik sektörünün kullanımına sunulması planlanan rehber niteliğinde bir doküman yayımlama hazırlığı yapıyor.

TÇMB, maden sahalarının rehabilitasyonuna ilişkin olarak tüm ulusal ve uluslararası toplantı, panel, sempozyum gibi etkinliklere katılım sağlayarak iyi uygulama örneklerini paylaşmayı önemsiyor.

Çimento sektörü tarafından, biyoçeşitliliği de göz önünde bulunduran rehabilitasyon faaliyetleri kapsamında yapılan uygulama ve etkinliklerden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • İklim ve zemin özelliklerine bağlı olarak yerli bitki ve ağaç türlerinin ekilmesi/ dikilmesi,
  • Yine iklime, yağış potansiyeline ve zemin özelliklerine bağlı olarak hydroseeding (sulu çamur ile tohumlama) tekniğinin uygulanması,
  • Fabrikalara ait seraların kurulması ve rehabilitasyon faaliyetleri için bitki ve ağaç yetiştirilmesi,
  • Farklı kuş türlerine ev sahipliği yapabilecek nitelikte kuş yuvalarının sahalara yerleştirilmesi,
  • Doğal yeraltı suları ile bir ekosistem oluşturularak farklı türde canlılar için yaşam alanları yaratılması,
  • Üniversiteler ile ilgili STK’lardan uygulama projeleri için bilimsel destek alınması,
  • Üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilerin farkındalığı artırmaya yönelik proje yarışmaları düzenlenmesi,
  • Şirketlerin çevresel yaklaşımları konusunda çalışanlarının farkındalığını artırmak ve dikkatlerini çekmek amacıyla ağaç dikim günleri düzenlenmesi…

Türkiye çimento sektörü çevreyi vazgeçilmez öncelikleri arasında gören bir sektör olarak, maden sahalarının doğaya yeniden kazandırılmasını önemsemekte, teknik uygulamaları ile her geçen gün ekosistemini sürdürülebilir kılacak yeni olumlu adımlar atarak bu yaklaşımı desteklemektedir. Bu çerçevede çimento sektörü, günümüzde rehabilitasyonun sadece çevresel değil, sosyal, ekonomik ve en önemlisi de kültürel bir anlayış olduğunu benimseyen öncü bir vizyonla geleceğini şekillendirmektedir.

Çimento sektörü 2004 yılından bu yana madencilik faaliyeti yürüttüğü alanların yaklaşık % 2,3’ünde faaliyetlerini tamamlamış, terk ettiği ocak sahalarını bahsi geçen rehabilitasyon uygulamaları dahilinde rehabilite etmiştir. Buna göre toplam yaklaşık 300 ha alanda yürütülen rehabilitasyon çalışmaları kapsamında 350.000’den fazla fidan dikilmiştir. Bu alanların yaklaşık % 67’si doğal orman veya park alanı olarak rehabilite edilirken yaklaşık 22 ha alanda da doğal yeraltı suları ile göletler oluşturulmuştur.


TÇMB:
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB),1957 yılında Dernek statüsünde kurulmuş sivil toplum kuruluşudur. Türkiye’deki 49’u entegre, 17’si öğütme tesisi olmak üzere, toplam 66 kuruluşu temsil etmektedir.

TÇMB, ülkenin kalkınma ve yapılandırılmasında en önemli malzemeyi üreten çimento sektörünün Sivil Toplum Kuruluşu biçiminde örgütlenmiş tek temsilcisidir. Türk çimento sektörünün uluslararası temsilcisi olarak Avrupa Çimento Birliği’ne 1972 yılından beri üye olan TÇMB aynı zamanda araştırma geliştirme hizmetlerinden başlayarak, eğitim, uluslararası işbirliği, sertifikasyon, sektörel veri derleme, üniversite, sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği gibi birçok sorumluluğu da başarıyla üstlenmiştir.

Avrupa Çimento Birliği’nin (CEMBUREAU) üyesi olan TÇMB, Türk çimento sektörünün uluslararası ilişkilerini de yürütmektedir.