Mimarlar, SÜRDÜRÜLEBİLİR Bir Kent için (Özyeğin Üniversitesi)’nde Buluştu!

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu’nun ikincisini 26-27 Nisan tarihlerinde “Kentlerin Geleceği” temasıyla gerçekleştirdi. Çeşitli atölyeler ve sergilerin de yer aldığı sempozyumda bir de tasarım yarışması yapıldı.

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, bu yıl 26-27 Nisan’da Mimarlık Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu’nun (MİTA) ikincisini gerçekleştirdi. Bütünleşik mimari tasarım araştırmalarıyla kentsel çevrelerin sürdürülebilir olması ve geleceğinin korunması amaçlanarak “Kentlerin Geleceği” temasıyla düzenlenen sempozyumda tematik konuşmalar, bildiri sunumları, öğrenci projeleri sergi ve ödülleri, atölyeler, paneller ve sergiler yer aldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Özyeğin Üniversitesi Rektörü Esra Gençtürk, “Özyeğin Üniversitesi olarak yolumuza klasik bir eğitim felsefesiyle başlamadık. Araştırma işimizin özünde ama aynı zamanda öğrencilerimizin bilim üretimine dahil olmasını önemsiyoruz. Bu nedenle hem bu fırsatı yaratan hocalarımıza hem de bu fırsatı değerlendiren öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bilginin sadece öğrenciye aktarılması değil aynı zamanda içinde bulunduğumuz çevreye hatta daha geniş bir bakış açısıyla topluma da dokunuyor olması gerekiyor. Bu sempozyumda bilginin üretimi, öğrenci projeleriyle bu konunun irdelenmesi ve uygulama yoluyla açılımlarının tartışılıyor olması arzu etiğimiz, hedeflediğimiz ve benimsediğimiz bütünsel yaklaşımın çok güçlü bir göstergesi” dedi.

Sempozyum boyunca kentlerin geleceği üzerine beş ayrı oturumda sunulan bildirileri bir kitapta derlediklerini belirten Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu, “Mimari tasarım araştırmaları, eğitim ve uygulama alanlarında mimari ve kentsel değişimdeki yansımaları ile kentlerin geleceğineetki etmektedir. Mimari tasarım süreçleri aynı zamanda içinde bulundukları doğal, yapay ve sosyal çevreler ile etkileşim içindedir. Bu alandaki çalışmalar; kentsel tasarım, kent planlama, teknoloji ile bağlantılı mühendislik disiplinleri ve insan bilimleri ile disiplinlerarası çalışmaları ve yaklaşımları zorunlu kılmaktadır. Bütünleşik mimari tasarım araştırmaları günümüzde giderek daha fazla önem kazanmış ve özellikle sürdürülebilir gelişme, koruma, kentsel gelişme çalışmalarında gerekliliği tartışılmaz hale gelmiştir. Bu nedenle, bu alanda çalışan kişilerin işbirliği içinde deneyim aktarımı yapmasının kentlerin geleceği için hayati önemde olduğuna inanıyoruz. Fakültemizde sürdürülebilir tasarım odaklı eğitim-öğretim uygulama ve araştırmalarıyla girişimci, bütünleşik tasarım, teknoloji ve inovasyonun önemini anlayan yaratıcı mimarlar ve tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz sempozyumun hem genç mimarlar için hem de akademik alan için son derece verimli geçtiğini düşünüyoruz. Özyeğin Üniversitesi’nin araştırmaya ve sürdürülebilirliğe verdiği önem ve destekten yola çıkarak, Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu’nun sistematik sürekliliğini sağlamayı ve gelecek yıllarda yenilenen, yeni konulara değinen ve mimari tasarım araştırma alanında güncel ve geleceğe ışık tutan konularla sürdürülmesini diliyorum.” dedi.

Dolu dolu bir sempozyum programı

Mimari tasarım araştırmaları alanında öncü bir isim olan Prof. Dr. Gülsün Sağlamer’in davetli konuşmacı olarak katıldığı ve “Mimarlıkta Bilgi Üçgeni: Eğitim-Araştırma-Uygulama” üzerine konuştuğu sempozyumda Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hülya Turgut, Prof Dr. Alper Ünlü, Nevzat Sayın ve Ali Faruk Göksu’nun katılımıyla “Gelecek için Sürdürülebilir Kent ve Konut” paneli gerçekleşti.

Sempozyum dâhilinde düzenlenen atölyeler arasında; “Sürdürülebilir Kent: Ütopik Bir Yaklaşım”, “Kenti Heklemek”, “Paralel Evrende Tasarım Atölyesi”, “Göz Seviyesinde Şehir” ve “Kendi Ütopyanı Tasarla” isimli yaratıcı atölyeler yer aldı.

MİTA 2018 kapsamında; atölyelerden çıkan ürünlerin sergilendiği “Atölye Çalışmaları” sergisi ile 14 ayrı üniversiteden 114 mimarlık lisans öğrencisinin projeleri ile katıldığı ve bunların arasından 5 projenin Özyeğin Üniversitesi’nce ödüllendirildiği “Mimari Tasarım Araştırmaları ve Kentlere Katkısı Öğrenci Projeleri” isimli sergi ve ödül programı düzenlendi.