[Sergi]: Sinan Logie: Topoğrafya Örnekleri

Akışkan Yapılar Faz 15, 2018

Mimar, akademisyen, sanatçı Sinan Logie, Galeri Siyah Beyaz’da 11.05.2018 – 11.06.2018 tarihleri arasında gerçekleşecek “Topoğrafya Örnekleri” başlıklı sergisi ile Ankaralı sanatseverlerle ilk kez buluşuyor. 


Sinan Logie: Topoğrafya Örnekleri
11.05.2018 – 11.06.2018
Açılış: 11.05.2018, cuma 18:00
Yer: Galeri Siyah Beyaz 


 

Son yıllarda Türkiye coğrafyasının yoğun inşaat faaliyetinin izlerini akademik araştırmalarında da sürdüren Logie bu çalışmalarını tablolarına taşıyor. Şehri, sokakları, peyzajı, mimari yapılaşmayı kayıt altına alırken, Logie resimlerinde bu alanları kendi soyutlama biçimi ile yeniden yapılandırıyor. Şehre dair bireysel deneyim ve eylemlerin bıraktığı izleri, izleyicinin yorumuna açıyor. Tüketim toplumunun yarattığı bitmek bilmeyen yenileşme, yapılaşma ve vahşi kentleşmenin altını çiziyor.

Bir harita veya mimari bir plan oluştururken kullanılan farklı ölçekleri özgün soyutlamasıyla hareketlendiriyor. Resminde “sürekli bir gerçeği soyutlayıp, üstüne yeni bir gerçeğin nasıl üretildiğini araştırdığını” belirten sanatçı, her yeni serisinde kendi sınırlarını zorluyor.

Akışkan Yapılar Faz 15, 2018

Logie’nin sanat pratiği ve mimari alt yapısı; kaykay tecrübesi ile ilginç bir biçimde birleşiyor. Şehirleri gözlemlemesinin ve araştırmasının yanı sıra şehri fiziki olarak tecrübe etme alışkanlığı sanatçının tuvallerine performatif bir hareketlilik katıyor. Oluşturduğu komposizyonlar mekanları farklı bir düzemde deneyimlemenin kapılarını izleyiciye açarken, yeni düşünme alanları yaratıyor. Sanatçının tuval üzerindeki agresifliği, Türkiye’nin bilinmezliğe giden yapılaşmasının karanlık yüzünü dışavurumcu bir biçimde yansıtıyor.

Logie’nin Ankara’daki ilk kişisel sergisi ‘Topoğrafya Örnekleri’, sanatçının yanlızca siyah ve beyazı kullandığı monokrom bir sergi olacak. Logie, boyaya yeni dokular ekleyerek oluşturduğu üç boyutla, resimlerinde kağıt üzerinde parafin, talaş gibi aslında yapılaşmanın elemanları olan malzemeleri kalıplar halinde kullanarak, yağlıboya ile tuvallerini yeni katmanlarla buluşturacak.

Sinan Logie’nin akademik çalışmaları esnasında Türk coğrafyasındaki yoğun inşaat faaliyetinin yarattığı izlerin bir atlası niteliğinde gerçekleşecek “Topoğrafya Örnekleri” sergisi 11.05.2018 – 11.06.2018 tarihleri arasında Galeri Siyah Beyaz’da ziyaret edilebilir.