Geçici Belgelerin Kalıcı Etkisi: I. Uluslararası Efemera Çalışmaları Sempozyumu

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü’nün katkılarıyla 25-27 Nisan tarihlerinde “Geçici Belgelerin Kalıcı Etkisi: I. Uluslararası Efemera Çalışmaları Sempozyumu”nu gerçekleştirecek. Yurtiçinden ve yurtdışından sempozyuma katılan akademisyenler, bilgilerini efemera meraklılarıyla paylaşacak.

Koç Üniversitesi VEKAM, ODTÜ Tarih Bölümü’nün katkılarıyla, 25 – 27 Nisan tarihlerinde, “Geçici Belgelerin Kalıcı Etkisi: I. Uluslararası Efemera Sempozyumu”nu gerçekleştirecek.

Kısaca gündelik hayatın önemsiz geçici belgeleri olarak tanımlanan ancak ait oldukları dönemin iktisadi, kültürel, sosyal, siyasi ve teknolojik gelişim ve değişimlerini yansıtmak adına çok önemli başvuru kaynaklarından olan efemera, 25-27 Nisan tarihleri arasında, Bilgi ve Belge Yönetimi, Kent Çalışmaları, Koleksiyonculuk – Müzecilik, Kültürel Çalışmalar, Sanat ve Tarih Yazıcılığı temaları altında tartışmaya açılacak.

Türkiye’de ilk defa düzenlenecek olan “I. Uluslararası Efemera Çalışmaları Sempozyumu”, hem ülkemizde şu ana kadar efemerayla alakalı çeşitli alanlarda yapılmış olan çalışmaları değerlendirecek, hem de yurtiçi ve yurtdışında konuyla ilgili farklı disiplinlerden çalışmalar yapan akademisyen, koleksiyoner, küratör ve uzmanları biraraya getirecek. Efemera çalışmaları kapsamında yöntemli ve çözümsel bir yaklaşım ortaya koyarak çok disiplinli bir bakış açısı sunmayı ve efemera çalışmalarını tartışmaya açmayı hedefleyen sempozyum, Türkiye’de efemera çalışmalarının uluslararası ve bilimsel bir platformda sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önemli bir yere sahip olacaktır.

Ülkemizden ve yurtdışından pek çok akademisyen ve uzmanı bir araya getirecak olan sempozyumda Prof. Dr. Kevin Murphy (Vanderbilt Üniversitesi), Prof. Dr. Sally O’Driscoll (Fairfield Üniversitesi), Prof. Dr. Philip J. Davies (De Montfort Üniversitesi), Prof. Dr. İshak Keskin (İstanbul Üniversitesi) ve Prof. Dr. Sinan Niyazioğlu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) konuşmacılar arasında yer alacak.

“Geçici Belgelerin Kalıcı Etkisi: I. Uluslararası Efemera Çalışmaları Sempozyumu” etkinlikleri kapsamında Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu (TFDF) da, tüm koleksiyonerlere çağrıda bulunarak yarışmalı bir Milli Sergi düzenleyecek. Koç Üniversitesi VEKAM, 24- 29 Nisan 2018 tarihleri arasında ülkemizde ilk kez düzenlenecek olan akredite efemera sergisine destek verecek.


VEKAM:
Başkent Ankara ve çevresiyle ilgili araştırmalar yapan Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), bilim, kültür ve sanat dünyasına hizmet amacıyla 1994 yılında kuruldu. VEKAM bünyesinde, Vehbi Koç’un hayatına ait belgelere dayanarak gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra Ankara ve çevresinin kültürel mirasının, tarihinin ve ekonomisinin araştırılması, belgelenmesi ve korunmasına yönelik akademik çalışmalar yürütülmektedir. VEKAM ayrıca Ankara ve çevresi ile ilgili kitap, tez, makale ve süreli yayınlardan oluşan kapsamlı uzmanlık kütüphanesi ve zengin arşiviyle her yaştan araştırmacıya hizmet sunmaktadır. Ankara konusunda dünya çapında bir başvuru kaynağı olmak VEKAM’ın öncelikli hedefleri arasında yer alırken, VEKAM Yayınları da her geçen gün gelişen bir kaynak haline gelmektedir.