Görüntünün Geri Dönüşümü: Otonom Arşivleme Pratikleri, (SALT Ankara)’da…

Artıkişler Kolektifi izniyle

SALT Ankara programları, Artıkişler Kolektifi’nden Alper Şen’in 14 Nisan Cumartesi saat 17.00’de KA Fotoğraf Geliştirme Atölyesi’nde gerçekleştirilecek konuşmasıyla devam ediyor.

Dijital mecralarda “arşivleme” terimi, itaatsizlik pratiklerini görünür kılan açık kaynaklı hafıza oluşturma süreçlerinin yanı sıra, görüntü yükleme ve sızdırma yoluyla politik itaatsizliğin kolektif hafızasını oluşturan ve yeniden kurgu taktiklerine aracı olan otonom eğilimleri de tanımlar. Bu bakımdan arşivleme, bilginin sınıflandırılması, görselleştirilmesi, müşterekleştirilerek karmaşık toplumsal katmanları temsil etmesi gibi birçok konuyla ilişkilenir.

Artıkişler video kolektifi üyesi Alper Şen, SALT Ankara’nın Ka Fotoğraf Atölyesi ev sahipliğinde düzenlediği programda, otonom arşivleme pratiklerini uluslararası örnekler eşliğinde inceleyecek.

Herkesin katılımına açık olan konuşmanın dili Türkçe’dir.


Alper Şen:
Karahaber ve VideA gibi çeşitli video kolektiflerinde çalışmalar yürüttü. Toplumsal mücadelelerin görsel dili, insan hakları, göç, kolektif hafıza ve video-belgesel yapımı/kurgusu üzerine kayıtlar aldı, videolar üretti ve atölyeler yaptı. 2010’dan bu yana Artıkişler üyesi olan Şen, kolektif tarafından yayımlanan İstanbul’un Artığı (2014) ve Otonom Arşivleme (2016) kitaplarının editörlerindendir. Toplumsal mücadeleler dijital medya arşivi “bak.ma” için görsel ve yazılı kaynak üretimini sürdürmektedir.