KENTSEL İNTERMEDYA: ŞEHİR, ARŞİV, HİKÂYE” 7 Mart’tan İtibaren (SALT Galata)’da…

©Harvard Mellon Kent Girişimi

Berlin, Boston, İstanbul ve Mumbai merkezli dört araştırma aracılığıyla disiplinler arası kent çalışmalarına yönelik yenilikçi yöntemleri inceleyen “Kentsel İntermedya: Şehir, Arşiv, Hikâye” başlıklı sergi 7 Mart-1 Nisan tarihlerinde SALT Galata’da.

Kentsel İntermedya: Şehir, Arşiv, Hikâye, Harvard Mellon Kent Girişimi’nde disiplinlerarası kent çalışmaları için geliştirilen yenilikçi intermedya yöntemlerine odaklanıyor. Harvard Üniversitesi ve Andrew W. Mellon Vakfı’nın desteklediği dört yıllık bir proje kapsamında; Berlin, Boston, İstanbul ve Mumbai merkezli dört kent araştırması temelinde hazırlanan sergi, bu alandaki kalıplaşmış anlatılar ve hâkim kavramsal çerçevelerin dışında kalan tema ve hikâyelere yer veriyor. Arşiv belgeleri, dijital veri setleri, mimari çizimler, fotoğrafçılık, kartografi, grafik tasarım, yazılı içerik, animasyon, film ve video gibi araçların kullanımıyla kentsel çevre, şehirde yaşayanlar ve şehir kültürüne dair üretilen yeni çalışma yaklaşımları görsel anlatımlarla sunuluyor.

©Harvard Mellon Kent Girişimi

“Kentsel İntermedya”nın bağlamı

Harvard Mellon Kent Girişimi bünyesinde, çeşitli araştırma ve tasarım ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen Kentsel İntermedya projesi, mesleki sınırları aşan disiplinlerarası bir iletişim ve iş birliğinin önemine dikkat çekiyor. Her uygulama alanı ve disiplinin kendine özgü bilgi üretiminde belirli “kör noktalar” vardır. Bu bağlamda gerek proje gerekse sergi, ancak bir başka bilgi türü ve disiplin dâhilinde ele alınıp anlamlandırılabilen bu kör noktalara yoğunlaşıyor.

Girişim tarafından önerilen, görsel materyal kullanımı açısından zengin yeni araştırma yöntemleri, fiziksel ve dijital medyayı birtakım teknolojilerle iletişime sokarak birbirine tanıtmayı amaçlıyor. Bu yolla hibritleşerek yapısal bir ilişki içerisinde nitelik ve teknik paylaşımına geçen görsel araçlar, şehirler hakkında bilgi üretim süreçlerine yönelik yeni intermedya dilleri oluşturuyor. Söz konusu yöntemler, kentsel fenomenlerin karmaşası ve dinamizminin eleştirel açılardan incelenmesine, çok katmanlı mekânsal ve zamansal hikâyelerin görselleştirilmesine imkân tanıyor.

©Harvard Mellon Kent Girişimi

Projenin sergileştirilmesi ve görsel içerik

Berlin, Boston, İstanbul ve Mumbai, tıpkı birer portal gibi, serginin temelini teşkil eden şu üç ana temaya açılıyor: Planlı-plansız, formel-informel süreçlerin birbirine bağımlılığı; göç ve devingenliğin kentsel izleri ile kapsama ve dışarıda bırakma biçimleri; doğa ve teknoloji ile kentsel ekoloji ve altyapı sistemlerinin ilişkisi.

©Harvard Mellon Kent Girişimi

Kentsel İntermedya, projenin üç bileşeni olan kent, arşiv ve hikâyeyi bir araya getiren bir araştırma, bir metodoloji denemesi ve bir arayüz. Her hikâye, kentsel çevre ve süreçlere dair mevcut anlayışları sorgulamak üzere, iç içe geçen bir dizi matris üzerinden bugünün meselelerini tarihî ve mekânsal boyutlarıyla araştırıyor. Matrislerin aracılık ettiği hikâyeler, sergide yorumlamaya, ayrıntılandırmaya ve anlamsal olarak yeniden kurgulamaya açık. Arşiv kısmıysa, kaynağıyla künyelenerek hikâyelere eşlik eden muhtelif görsellerden oluşmakta. Bu şekilde, saha çalışması ya da arşiv araştırması esnasında edinilen her bir belge, fotoğraf, harita, film ve videonun tarihsel ve nesnel bütünlüğü korunuyor. Kat -1’deki sergi mekânında ekranlara yansıyan hikâyelerle eş zamanlı olarak akan bu arşiv kayıtlarının bir kaynak havuzu meydana getirmesi, her bir belgenin bir diğer anlatıcı ve kurgusallıkla bambaşka hikâyelerin önünü açabileceğine işaret ediyor.

©Harvard Mellon Kent Girişimi

27 Ocak-21 Şubat tarihlerinde Berlin’deki AEDES Architecture Forum’da düzenlenen bu sergi, SALT Galata’daki sunumunun ardından, 15 Nisan-9 Mayıs tarihlerinde Mumbai’deki Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya’da gerçekleştirilecek.