[Proje]: Açık Çatı

Proje Adı: AÇIK ÇATI
İSTANBUL, 2017

İç Mimari: ATÖLYE

İşveren: ÖZEL SEZİN OKULU

Açık Çatı, bir araya gelme, üretme, öğrenme ve çalışma imkânı sağlayan hibrit bir mekânsal programa sahip ‘sınıf dışı’ pedagojik bir alan olarak tasarlandı. Bu projedeki en önemli soru, ATÖLYE’nin yenilikçi bir K12 okulunu, 21. yüzyıl yetkinlikleri çerçevesinde nasıl pedagojik bir laboratuvara dönüştürebileceğiydi.

Bu amaçla, Fuller’ın “trimtab” konseptinden ilham alan proje, yaklaşık 15.000 m2‘lik bir binanın 1.700 m2’lik boş çatı katına küçük ölçekli ama etkili bir müdahale yapmayı seçti. Bu ölçek farkı, deneysel bir yaklaşıma olanak sağlarken, aynı zamanda kapsamlı bir program için yeterli alan sunuyor.

Süreç, Şubat 2014’te ATÖLYE yürütücülüğünde ve 20 öğretmen, idarecilerin ve harici danışmanın katılımıyla gerçekleşen bir tasarım odaklı düşünme oturumuyla başladı. Bu oturumda; veliler ve öğretmenler için etkileşim bölgelerine duyulan ihtiyaç, öğretmenlerin çalışma alanları için daha geniş ve açık bir düzene geçilmesi, makerlab aracılığıyla uygulamalı bir öğrenime olan gereksinim ve koridorların artarak geçirgenleşen etkileşim bölgeleri olarak yeniden tasarlanması gibi çeşitli içgörüler ortaya çıktı.

©Yercekim

İki yıl sonra, proje bir sonraki adıma taşındı. ATÖLYE, ilk önce temel sorunları belirleyen ve en iyi uygulamaları bir araya getiren masa başı ve saha araştırma sürecini başlattı. Kapsamlı bir anket çalışması ile öğretmenlerin yarısından fazlasının kişisel bir çalışma alanı, daha sosyal bir çevre ve modüler mobilyalar istediği belirlendi. Global ölçekteki araştırmalar ise, proje bazlı öğrenme, pedagojide “maker” kültürü, kütüphanelerin sosyal çalışma alanları olarak yeniden tasarlanması ve 7/24 erişilebilir eğitim alanlarının ortaya çıkması yönünde bulgular üretti.

Araştırma aşamasından sonra projede, mekânsal programlamadan mimari müdahalelere, mobilyadan grafik tasarımına ve paydaş katılımına kadar farklı ölçeklerde yenilikçi yöntemler benimsendi.

©Yercekim

Bu noktada Özel Sezin Okulu tarafından ihtiyaç duyulan yeni öğrenme ve çalışma alanı bütün bu içgörülerden ve bulgulardan yola çıkarak hazırlanan, mekânın ve kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik; bir araya gelme, üretme, öğrenme ve çalışma imkânı sağlayan hibrit bir mekânsal programa dönüştürüldü. Ekip, bu içgörüler doğrultusunda alışılmamış genişlikte bir öğretmen alanı, esnek bir etkinlik alanı, eğitim alanındaki sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini kolaylaştırmak için açık bir toplantı alanı, üç kısımdan oluşan (medya laboratuvarı, ahşap atölyesi, biyoloji laboratuvarı) bir makerlab ve öğretmen-veli toplantıları için konforlu alanlar ekleyerek, stratejik bir program oluşturdu.

©Yercekim

 

Bir sonraki adımda, birden fazla teknik uzmanın dâhil olmasıyla yüksek performanslı ve entegre bir mimari sistem tasarlandı. Yankılanma süresini azaltmak, farklı öğrenme ortamlarında anlaşılabilirliği artırmak ve enerji verimliliği hedeflerini yerine getirmek için tavan yüzeyine ekolojik ahşap yünü paneller yerleştirildi. Tüm aydınlatma sistemlerinde, enerji kullanımını azaltırken esnek öğrenme ortamlarını destekleyen ayarlanabilir LED’ler kullanıldı. Ses emici, yarı geçirgen polikarbon panellerle kapatılmış bir orta avlu ile tüm alanlara gün ışığı sağlanırken, dar pencerelerle görsel etkileşim açıları oluşturuldu. Mekanik sistemler, en yüksek verimliliği sağlayacak şekilde seçildi; temiz ve kirli hava sistemleri renklendirme yöntemiyle ayrılarak, bu sistemlere öğrenciler için eğitici bir işlev yüklendi.

Sirkülasyon:

  • Çağdaş Asansör

Mekanik:

  • Total Teknik

Aydınlatma:

  • CNVS
  • Arlight
  • Archled

Mobilya, Aksesuar:

  • CNVS
  • Opendesk

Bitirme İşleri:

  • ATÖLYE [Mekansal Grafik]

Islak Hacim:

  • VitrA [Seramik, Vitrifiyeler]
  • Kale [Seramik, Vitrifiyeler]