MİMARLIK MÜZESİNE DOĞRU” Sergisi, (Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi)’nde…

“Mimarlık Müzesine Doğru” sergisi, 9 Şubat 2018 tarihinde saat 18.00’de Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası’nda açılarak 28 Şubat 2018 tarihine kadar sergi salonunda izlenebilecek.

9 Şubat 2018 tarihinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası’nda açılacak olan “Mimarlık Müzesine Doğru” sergisi 28 Şubat 2018 tarihine kadar sergi salonunda izlenebilecek. Sergi kapsamında ayrıca “Mimar Karikatürleri” ve “Mimarlar Odası 60. Yıl” ek sergileri de yer alacak. Mimarlar Odası arşivlerinde bulunan yayınlardan hareketle hazırlanan “Mimar Karikatürleri” başlıklı ek sergide, yeni gelen mimar karikatürleriyle birlikte bir derleme gerçekleştirilmiş.

“Mimarlık Müzesi” sergisinin farklı katkılarla zenginleştirilmesi, serginin daha sonra Şube binasında sabit bir yerde düzenli olarak açık tutulması için mekân düzenlenmesi de hedeflenmiş. Mimarlık Müzesi’nin mekân ve içerik olarak genişlemesi ise her şeyden önce mimarların katkısına bağlı.


“Mimarlık Müzesine Doğru” Hakkında:
Şener Özler Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi’ne farklı dönemlerde bağışlanan yayınlar, mimarlık eskizleri, projeler, fotoğraflar, belgeler ve malzemeler ciddi bir birikim oluşturmaya başlamıştır. Bir taraftan bu bağışlar tasnif edilip bir taraftan da tarih çalışması ve mimarlarla sözlü tarih sohbetleri yapılırken, bu çalışmaları yeni bir kurumsal çatı altında toplama düşüncesi 2016 yılında seçilen 44. Dönem Yönetim Kurulu’nun çalışma programının önemli bir aksı olarak belirlenmiştir.

Bu amaçla Bülend Tuna yürütücülüğünde, Sami Yılmaztürk ve Ali Rüzgâr’dan oluşan TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Tarih Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Tarih Çalışma Grubu’nun yaptığı ilk toplantıda ise Mimarlık Müzesi fikri gündeme gelmiş ve bu amaçla Eyüp Muhcu, Doğan Hasol, Afife Batur, Ahmet Ersoy, Yıldız Sey, Mücella Yapıcı, Kubilay Önal, Ali Artun, Eser Yağcı, Hande Akarca, Deniz Mazlum’dan oluşan bir Danışma Kurulu oluşturulmasına karar verilmiştir. Danışma Kurulunun ilk toplantısında yapılan değerlendirme sonucunda, yıllardır çeşitli olanaklarla sürdürülmeye çalışılan Mimarlık Müzesi fikrinin canlı tutulması, eldeki malzemenin derlenmesi ve geliştirilmesi yönünde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi bünyesinde bir çalışma başlatılmıştır. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası’nda müze çalışmalarının mütevazı bir şekilde başlaması hedeflenmiştir.

Mevcut malzemenin envanterinin hazırlanması, bu konuda yöntemin belirlenmesi için araştırma yapılmış, bu alanda kullanılan bilgisayar programları satın alınmıştır. Farklı ortamlarda bulunan Mimarlık Müzesi malzemelerinin İstanbul’a getirilmesiyle Oda’ya bağışlanan objelerin demirbaş kayıtlarının işlenmesi ve sergiye hazır hale getirilmesi sağlanmıştır. Malzemelerin sergiye hazır hale getirilmesi ve sergileme organizasyonu Öncül Kırlangıç, Merve Yıldırım, Selma Erdem ve Hilal Duru’nun katkıları ile yürütülmüştür.