SİZİN PERŞEMBENİZ” Sanatçı Atölyeleri’nin Bu Ayki Konuğu: Sinan Demirtaş

Sinan Demirtaş

İstanbul Modern, Ülker’in sponsorluğunda gerçekleştirilen “Sizin Perşembeniz” Sanatçı Atölyeleri’nde katılımcıları sanatçılarla bir araya getirmeyi sürdürüyor. 25 Ocak’taki Sanatçı Atölyeleri’nin konuğu ise Sinan Demirtaş…

Fotoğrafı, resimsel gerçekliği araştırmanın önemli bir aracı olarak gören ve resimlerinde fotoğrafik görüntüden uzaklaşıp kendi öznel ve özgün görüntülerini yaratan Sinan Demirtaş, görme biçimleri üzerine bir atölye çalışması gerçekleştiriyor. Görülen, görüntü ve gören üçgeninde, algıları belirleyen sayısız değişkeni tanımlamaya çalışan atölye çalışması, katılımcıları alışılagelmiş görme eylemine ilişkin davranışlarını sorgulamaya, yapıtlarının üretim sürecini tanımaya ve görseller üzerinden analizler yapmaya davet ediyor.

Ülker sponsorluğunda gerçekleştirilen “Sizin Perşembeniz” Sanatçı Atölyeleri; sanatçıların yaratım süreçlerini ve sanatsal deneyimlerini katılımcılarla paylaştıkları atölye çalışmaları, kısa söyleşiler ve sanat uygulamalarından oluşuyor. Bu etkinliklerle ziyaretçilerini müzeyi, sanat yapıtlarını ve sanatsal üretim süreçlerini keşfetmeye davet eden İstanbul Modern, aynı zamanda sanatçıları tanıyarak, onlarla birlikte üretmenin kazandıracağı zengin deneyime kapı açıyor.

Tarih: 25 Ocak 2017
Saat: 16.00-18.00