(Antalya Kepez Belediyesi) DOKUMA ALANI FİKİR PROJESİ YARIŞMASI’nı İlan Etti…

“Dokuma Alanı Fikir Projesi Yarışması” Antalya Kepez Belediyesi tarafından “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” uyarınca serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak açıldı. Yarışmaya başvuru için son tarih 5 Mart 2018.

Yarışmanın Şekli ve Türü
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal ve tek kademeli fikir yarışmasıdır.

Yarışmanın Konusu ve Amacı
Yarışma konusu, Dokuma alanının mevcutta kentsel ve bölgesel iş merkezi kullanım kararı bulunan 27718/1 nolu parselinde önerilecek yeni plan kararları, kentsel ve mimari çözümler ve peyzaj tasarımıyla Dokuma Alanının tarihi mirasıyla bütünleşmesi, kentle ilişkilerinin yeniden kurulması ve alanın bütünleşik ve sürdürülebilir olarak kent yaşamına kazandırılmasına yönelik fikirlerin geliştirilmesidir.

Yarışma Takvimi

  • Yarışmanın İlanı: 15.12.2017
  • Soru Sorma için Son Tarih: 05.01.2018
  • Sorulara Jüri Tarafından verilen yanıtların ilan tarihi: 10.01.2018
  • Projelerin son Teslim Tarihi ve Saati: 05.03.2018
  • Jüri Değerlendirme Toplantısı Başlama Tarihi: 12.03.2018

Jüri Üyeleri
Danışman Jüri Üyeleri
Hakan TÜTÜNCÜ (Avukat) – Kepez Belediye Başkanı
Özge KÖKSAL- Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı
Dr. Ebru MANAVOĞLU – Şehir Plancıları odası Antalya Şube Başkanı
Keziban ARICAN – Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şube Başkanı
Mustafa BALCI – İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı
Asli Jüri Üyeleri
Mehmet Osman AYDIN (Mimar)
Doç. Dr. Ayşen CİRAVOĞLU (Mimar)
Doç. Dr. Tahsin YILMAZ (Peyzaj Mimarı)
Mehmet Nazım ÖZER (Şehir Plancısı)
Alişan ÇIRAKOĞLU (Mimar)
Yedek Jüri Üyeleri
Bekir KAMIŞLI (Mimar)
Sebahat ADANIR (Peyzaj Mimarı)
M. Aahmet DEMİRTAŞ (İnşaat Mühendisi)
Raportörler
Recep SÖNMEZ (Mimar)
Nilgül YILMAZ (Mimar)

Ödüller
• 5 Adet Eşdeğer Ödül:                  30.000 TL

Jüri, yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi sonucunda, beş adet eşdeğer ödül proje seçecektir. Ödüller, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren, 1 ay içerisinde, belediyece ödenecektir.

Şartname ve Eklerinin Temini
Şartname ve ekleri 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışma raportörlüğünden temin edilecektir.

Banka hesap bilgisi:  Kepez Belediyesi Vakıfbank Antalya 100.Yıl Şubesi
IBAN: TR94 0001 5001 5800 7292 3155 63

İdarenin İletişim Bilgileri
Yarışmayı Açan Kurum: Kepez Belediyesi
Yarışma Raportörlüğü
Adres: Mimarlar Odası Antalya Şubesi Meltem Mahallesi
3808 Sokak No:8 Muratpaşa/Antalya
E-posta: dokumasorucevap@gmail.com  /  info@antmimod.org.tr